Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Medlemsmøder

DASAM's årsmøde
5. - 6. april 2018 

DSB´s Kursuscenter, Knudshoved, Nyborg                                          

Se foreløbigt program:

     

 

Visioner for udviklingen af arbejdsmedicinen i Danmark 
Tidspunkt: Onsdag den 7. marts 2018, kl. 13-16.45 
Sted: WP 25 auditorium, bygning 25, level 1,
J. B. Windsløws vej 25, 5000 Odense C
Tilmelding: Af hensyn til forplejning skal man sende tilmelding til janrik@rm.dk
senest den 27. februar 2018

Se program her:

          

 

Specific inhalation challenge (SIC), State-of-the art                        
Adjunct Professor Paul Cullinan’s inaugural lecture and
following seminar.
Mandag d. 4 juni, 2018, kl. 13-18 i Odense.

Se foreløbigt program:

     

 


 

Om DASAM

DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.

 Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Indmeldelse i DASAM: Anmodning om optagelse i DASAM foregår ved at udfylde formularen på dette link: Indmeldelse

Udmeldelse af DASAM: Læger kan udmelde sig via "Min side" på www.laeger.dk. Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplsyninger om navn, adresse og cpr-nummer. 

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen "Om DASAM" for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754