Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Velkommen til DASAM's hjemmeside

DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.
Selskabets formål er:

  1. At samle danske læger med særlig interesse for miljø- og arbejdsmedicin.
  2. At rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i miljø- og arbejdsmedicin og om miljø- 
        og arbejdsmedicins placering inden for det danske sundhedsvæsen samt.
  3. At fremme studiet af miljø- og arbejdsmedicinske problemstillinger.

Selskabet er en del af de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet "Danish Society of Occupational and Environmental Medicine"

Indmeldelse i DASAM kan ske ved at sende mail til DADL til Bitten Dahlstrøm, med oplysninger om navn, stilling, arbejdssted, adresse og e- mail adresse.

 

Vigtige datoer:

DASAM's Årsmøde
Torsdag den 23. marts og fredag den 24. marts 2017. Tilmelding senest den 1. marts 2017 
Find program for årsmødet, dagsorden til DASAM's generalforsamling og diverse dokumenter her 

DASAM's rejselegater 2017
Deadline for ansøgninger: Mandag den 1. maj 2017 kl. 12.
Læs mere her


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen DASAM for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

 Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754