Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

 

 

NYHEDER


 

 


DASAM's årsmøde blev afholdt 5. - 6. april 2018 
            

Find referat fra generalforsamlingen, inkluderet bilag til de diskuterede rettidige indkomne forslag (det arbejdsmedicinske projekt og visionsudvalg) her


Find program for årsmødet, indkaldelse og dagsorden til generalforsamling og materiale til generalforsamling her         

               

Se program:

     

Visionsmøde: Den 7. marts 2018 blev der afholdt medlemsmøde om visioner for udviklingen af arbejdsmedicinen i Danmark

Se præsentationer fra dagen her

 

 

KOMMENDE MEDLEMSMØDER

Medlemsmøde om udredning og behandling af arbejdsstress
Torsdag den 23. august 2018 kl.  10.00 – 14.00 i Odense

Se foreløbig program:

Composite variables in medical research,
- generally, and with a focus on occupational stress research

Dansk Epidemiologisk Selskab og DASAM afholder videnskabeligt møde.
Torsdag d. 20. september 2018, kl. 13- 17.00 i København

Læs mere om definitionen af 'composite variables' her

Se program:

    


ANDRE MØDER

For øvrige møder (bestyrelsesmøder etc.) klik her

 


 

Om DASAM                     

 DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. 


 


 Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Indmeldelse i DASAM: Anmodning om optagelse i DASAM foregår ved at udfylde formularen på dette link: Indmeldelse

Udmeldelse af DASAM: Læger kan udmelde sig via "Min side" på www.laeger.dk. Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplsyninger om navn, adresse og cpr-nummer. 

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen "Om DASAM" for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754