Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

 

 


NYHEDER

DET ARBEJDSMEDICINSKE PROJEKT- ny revision

Retningslinjer for det arbejdsmedicinske projekt er blevet revideret.

 

 

 

Endelig udgave fra oktober 2018 
finder du her:

        

 

SUNDHED- OG ÆLDREMINISTERIETS STRESSPANEL

DASAM har tilbudt at stå til rådighed med sin ekspertise til sundhedsministeriets stresspanel.

Blandt andet er der blevet udarbejdet et skriv fra de arbejdsmedicinske klinikker med konkrete forslag til stresspanelet. 

  Læs skrivelsen her:      

            

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tiltrædelsesforelæsning for Professor Vivi Schlünssen

”Miljøets bidrag til lungesygdom
– betydning af eksponeringer fra før fødsel og til sent i livet”

Aarhus Universitet, 7. december kl. 14

Se invitation og program her


 

 

Farewell Seminar for professor Jens Peter Bonde
Bispebjerg Hospital, 24. januar 2019 kl. 13:00 

Se invitation og program her

        

The NES 2019 Conference
Nordic Ergonomics Society (NES) afholder sin årlige konference
25.-28. august 2019 i Helsingør, hvor årets tema er:
Future work: Digitalisation and Innovation
Frist for abstract: 1.december 2018

Læs mere her

The NES 2019 Conference

 

 

 

 

 

MEDLEMSMØDER

Composite variables in medical research,
- generally, and with a focus on occupational stress research

Dansk Epidemiologisk Selskab og DASAM afholdt videnskabeligt møde.
Torsdag d. 20. september 2018, kl. 13- 17.00 i København

Læs mere om definitionen af 'composite variables' her

Præsentationer:

Niels Keiding

David Coggon

Michael Ingre

Mika Kivimäki

Sigurd Mikkelsen

Reference liste


Se program:

    

VISIONSUDVALG

DASAM har nedsat et Visionsudvalg, første møde blev afholdt 
4. september i Odense.
Det var 18 deltagere til mødet. Se referat fra mødet her.

Se invitation og program
           

 

DASAM årsmøde 2019

DASAMs årsmøde 2019 bliver afholdt den 21 - 22.marts

 

 


ANDRE MØDER

For øvrige møder (bestyrelsesmøder etc.) klik her

 


 

Om DASAM                     

 DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. 


 


 Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Indmeldelse i DASAM: Anmodning om optagelse i DASAM foregår ved at udfylde formularen på dette link: Indmeldelse

Udmeldelse af DASAM: Læger kan udmelde sig via "Min side" på www.laeger.dk. Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplsyninger om navn, adresse og cpr-nummer. 

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen "Om DASAM" for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754