Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Flot fremmøde til efterårsmødet den 5. oktober 2017.

Omkring 80 forskere var mødt op til årets efterårsmøde i DASAM der blev afholdt med Dansk Epidemiologisk Selskab under titlen: ”Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø”.
Find program og præsentationer fra dagen her

 

YAM-Temadag med emnet: Den komplekse patient

Tid: onsdag den 8. november 2017 kl. 11.00- 17.00

Sted: Aarhus Universitet, Det Blå auditorium, Viktor Albeck bygningen, 8000 Aarhus C

Hent programmet her

 

Medlemsmøde:

Den 25. januar 2018 om stressbehandling på de arbejdsmedicinske afdelinger


 

Om DASAM

DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.

 Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Indmeldelse i DASAM: Anmodning om optagelse i DASAM foregår ved at udfylde formularen på dette link: Indmeldelse

Udmeldelse af DASAM: Læger kan udmelde sig via "Min side" på www.laeger.dk. Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplsyninger om navn, adresse og cpr-nummer. 

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen DASAM for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754