Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Velkommen til DASAM's hjemmeside

DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.
Selskabets formål er:

  1. At samle danske læger med særlig interesse for miljø- og arbejdsmedicin.
  2. At rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i miljø- og arbejdsmedicin og om miljø- 
        og arbejdsmedicins placering inden for det danske sundhedsvæsen samt.
  3. At fremme studiet af miljø- og arbejdsmedicinske problemstillinger.

Selskabet er en del af de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet "Danish Society of Occupational and Environmental Medicine"

Indmeldelse i DASAM kan ske ved at sende mail til DADL til Bitten Dahlstrøm, med oplysninger om navn, stilling, arbejdssted, adresse og e- mail adresse.

 

Vigtige møder:

DASAM's jubilæumskonference
Torsdag den 24. november 2016 kl. 13.30-18.30
Tema: Risikohåndtering og kommunikation. Find programmet her 

Tilmeldingsfrist: 1. november 2016 til Inge-Lilian Klauber: ingkla@rm.dk
Da der er begrænsede pladser, gælder først-til-mølle-princippet 

 

Ekstraordinær generalforsamling for DASAM vedr. vedtægtsændringer 
Torsdag den 24. november 2016 kl. 18.30-19.00. Læs mere her

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen DASAM for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

 Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754