Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Velkommen til DASAM's hjemmeside

DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.
Selskabets formål er:

  1. At samle danske læger med særlig interesse for miljø- og arbejdsmedicin.
  2. At rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i miljø- og arbejdsmedicin og om miljø- 
        og arbejdsmedicins placering inden for det danske sundhedsvæsen samt.
  3. At fremme studiet af miljø- og arbejdsmedicinske problemstillinger.

Selskabet er en del af de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet "Danish Society of Occupational and Environmental Medicine"

Indmeldelse i DASAM kan ske ved at sende mail til DADL til Bitten Dahlstrøm, med oplysninger om navn, stilling, arbejdssted, adresse og e- mail adresse.

 

Vigtige møder:

DASAM's Årsmøde
Torsdag den 23. marts og fredag den 24. marts 2017. Tilmelding senest den 1. marts 2017 
Download program her 

DASAM's rejselegater 2017
Deadline for ansøgninger: Mandag den 1. maj 2017 kl. 12.
Læs mere her


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen DASAM for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

 Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754