Oversigt speciallægekurser

Specialespecifikke kurser

(A: Rene arbejdsmedicinske kurser, S: Kurser fælles med samfundsmedicin)

1     Klinisk arbejdsmedicin        3 dage         A     
2 Sundhedsøkonomi 3 dage        S
3 Pressehåndtering, individuel risikokommunikation 2 dage        A
4 Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation 3 dage        S
5 Eksponering, toksikologi og miljømedicin 3+2+2 dage        A
6 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 3 dage        S
7 Sundhedsjura 3 dage        S
8 International sundhed 3 dage        S
9 Projektledelse  3 dage        S

Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du her

 

Generelle hoveduddannelseskurser

  SOL 1       2 dage
2   SOL 2 2 dage
3   SOL 3 2 dage

Læs mere om, og tilmeld dig kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk

 

Forskningstræningskurser

Modul 1      Generelt kursus i forskningsmetodologi   3 dage         
Modul 2 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
Modul 3 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
  • Modul 1 er generelt kursus i forskning for alle specialer.
    - Tilmelding Modul 1 foregår via sekretariatet i den uddannelsesregionernes du hører til

  • Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab.
    - Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du her