Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand
Ole Carstensen (valgt ind i 2015)
Arbejdsmedicinsk Klinik
Hospitalsenheden Vest/Herning Hospital    
Gl. Landevej 61
7400 Herning 

Tlf: 7843 3500
E-mail:  Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Næstformand
Tine Malling (valgt ind i 2016)
Aalborg Universitetshospital
Havrevangen 1
9000 Aalborg 

Tlf. 9766 4100
E.mail: t.malling@rn.dk

Kasserer
Jonas Winkel-Holm (valgt ind i 2016)
Arbejdsmedicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Tlf. 5948 9850
E-mail: jcho@regionsjaelland.dk

Sekretær
Margrethe Bordado Sköld  (valgt ind i 2018)
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
Lærsø Park Allé 105
2100 København Ø

Tlf: 31900315
E-mail: margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk

Henrik Salomonsen (valgt ind i 2015)
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd

Tlf: 3075 5201
E-mail: hsal@novonordisk.com

Caroline Curtz (valgt ind i 2018)
Arbejdsmedicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Tlf:
E-mail: ccurtz@gmail.com