Armoni

ARMONI er ARbejdsMedicinens ONline-Informationssystem (http://www.armoni.dk), som redigeres af en gruppe nedsat af Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin.
Hjemmesiden består af en offentlig del og en del hvortil der kræves password, for at kunne logge på.

Det daglige arbejde forestås af den faglige redaktør Ole Carstensen (Arbejdsmedicinsk klinik, Herning) og ARMONI-gruppen.

Nuværende medlemmer af udvalg

Ole Carstensen 
e-mail: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Charlotte Brauer
e-mail: Charlotte.Brauer@regionh.dk

Jens Brandt
e-mail: jens.brandt@dadlnet.dk

Jesper Rasmussen
e-mail: Jesper.Rasmussen@ouh.regionsyddanmark.dk

Katrine K Andersen
e-mail: Katrine.K.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kurt Rasmussen
e-mail: Kurt.Rasmussen@vest.rm.dk

Niels Kjærgaard Jørgensen
e-mail: nkjo@regionsjaelland.dk

Rebekka Slagor
e-mail: rebekka.michaelsen.slagor.01@regionh.dk