Yngre Arbejdsmedicinere, YAM

 

YAMs formål
YAM er en forening hvis formål er at varetage yngre arbejdsmedicineres interesser.

Vi arbejder på at 

  • Skabe et fagligt og socialt netværk
  • Danne et forum for erfaringsudveksling og idédiskussion
  • Aktivt være med til at påvirke specialets fremtid og fremme uddannelseslægernes indflydelse

Om YAM
Vi er for øjeblikket 44 medlemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som holder månedlige møder for at drøfte aktuelle sager.
Vi deltager i DASAMs bestyrelsesmøder som observatører og har repræsentanter siddende i samtlige udvalg under DASAM, således at vi kan varetage medlemmernes interesser.
YAM arrangerer 1 årlig temadag om efteråret for medlemmer med relevante faglige oplæg og social sammenkomst.
Vi samles desuden hvert år til årsmødet og afholder generalforsamling. 

Indmeldelse
Alle yngre læger, der er medlem af YL og Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) kan blive medlem.

  • Hvis du vil meldes ind i DASAM, så klik på dette link: Indmeldelse
  • Hvis du vil meldes ind i YAM, så klik på dette link: Indmeldelse

 

Find vedtægter for YAM her (opdateret 2004)

Find info/rekrutteringsfolder om Arbejdsmedicin her

Download YAM's logo her


 

Bestyrelse: 

Formand
Margrethe Bordado Sköld
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: marhen60@gmail.com

 

Kasserer:
Signe Hjuler Boudigaard
H-læge, Uddannelsesregion Nord,
ph.d.-studerende, Aarhus
E-mail: signekri@rm.dk

 

Suppleant:
Janne Julie Møller
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: jannejulie@gmail.com

Sekretær:
Christina Bach
H-læge, Uddannelsesregion Øst,
ph.d.-studerende, Bispebjerg
E-mail: christina.bach@regionh.dk


Medlem:
Sofie Bünemann Dalsgaard,
H-læge, Uddannelsesregion Nord 
ph.d.-studerende, Aalborg
E-mail: ksbd@rn.dk

 

 

 

Referater

Referater fra møder i YAM 

 


 

Vedr. kørselsgodtgørelse: 
Vejledning om kørselsgodtgørelse
Skema til brug for udbetaling af kørselsgodtgørelse fra YAM

Uddannelse  
YAM engagerer sig aktivt i den arbejdsmedicinske uddannelse. Vi er som anført repræsenteret i de forskellige uddannelsesudvalg og vi deltager løbende i debatten om sager der vedrører uddannelse.
YAMs holdninger til videreuddannelsen, findes på dette link: Uddannelse

Armoni
Armoni.dk
 er de arbejdsmedicinske klinikkers fælles hjemmeside og et vigtig værktøj og opslagsværk for alle læger som arbejder indenfor i Arbejds- og miljømedicin, herunder toksikologi.
Læs mere om brug af Armoni her: PR for Armoni