Yngre Arbejdsmedicinere, YAM

 

NYHEDER YAM:                    

YAM temadag afholdes d. 15.november, årets tema: "En fremtid som arbejdsmediciner - karriere muligheder". Find mere info om tilmelding og dagen her.

 


 

YAMs formål

YAM er en forening hvis formål er at varetage yngre arbejdsmedicineres interesser.

Vi arbejder på at 

  • Skabe et fagligt og socialt netværk
  • Danne et forum for erfaringsudveksling og idédiskussion
  • Aktivt være med til at påvirke specialets fremtid og fremme uddannelseslægernes indflydelse

Om YAM
Vi er for øjeblikket 44 medlemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som holder månedlige møder for at drøfte aktuelle sager.
Vi deltager i DASAMs bestyrelsesmøder som observatører og har repræsentanter siddende i samtlige udvalg under DASAM, således at vi kan varetage medlemmernes interesser.
YAM arrangerer 1 årlig temadag om efteråret for medlemmer med relevante faglige oplæg og social sammenkomst.
Vi samles desuden hvert år til årsmødet og afholder generalforsamling. 

Indmeldelse
Alle yngre læger, der er medlem af YL kan blive medlem. Det koster 200 DKK om året i kontingent at være medlem af YAM.

  • Hvis du vil meldes ind i DASAM, så klik på dette link: Indmeldelse
  • Hvis du vil meldes ind i YAM, så klik på dette link: Indmeldelse

 

Find vedtægter for YAM her (opdateret 2004)

Find info/rekrutteringsfolder om Arbejdsmedicin her

Download YAM's logo her


 

Bestyrelse: 

Formand
Margrethe Bordado Sköld
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: marhen60@gmail.com

 

Kasserer:
Signe Hjuler Boudigaard
H-læge, Uddannelsesregion Nord,
ph.d.-studerende, Aarhus
E-mail: signekri@rm.dk

 

Suppleant:
Marianne Kyndi,
H-læge, Uddannelsesregion Nord
E-mail: marikynd@rm.dk

Sekretær:
Janne Julie Møller
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: jannejulie@gmail.com 

 

Medlem:
Naomi Rebecca Rosenberg,
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: naomi.rebecca.rosenberg@regionh.dk

 

 

 

Referater

Referater fra møder i YAM 


Andre møder

Beretninger og materiale fra andre møder finder du her


 

Vedr. kørselsgodtgørelse: 
Vejledning om kørselsgodtgørelse
Skema til brug for udbetaling af kørselsgodtgørelse fra YAM

Uddannelse  
YAM engagerer sig aktivt i den arbejdsmedicinske uddannelse. Vi er som anført repræsenteret i de forskellige uddannelsesudvalg og vi deltager løbende i debatten om sager der vedrører uddannelse.
YAMs holdninger til videreuddannelsen, findes på dette link: Uddannelse

Visioner  

  • YAM samarbejder tæt med DASAM om visioner for specialets fremtid
  • YAMs visioner blev præsenteret på visionstemadagen i Odense 7. marts 2018 og i denne forbindelse havde vi udfærdiget en tabel over YAMs holdning til mission, vision og strategier for specialet. Tabellen kan hentes her: Visioner
  • Under DASAMs generalforsamling 5.april 2018 præsenterede YAM sit forslag om at nedsætte et udvalg mhp implementering af visioner, hvilket blev vedtaget. Hent oversigten over det samlede forslag her

Armoni
Armoni.dk
 er de arbejdsmedicinske klinikkers fælles hjemmeside og et vigtig værktøj og opslagsværk for alle læger som arbejder indenfor i Arbejds- og miljømedicin, herunder toksikologi.
Læs mere om brug af Armoni her: PR for Armoni