Målbeskrivelse

Her kan du hente målbeskrivelse for det Arbejdsmedicinske speciale:

Målbeskrivelse 2014  


Her kan du hente retningsgivende omformuleringer af Målbeskrivelsen og Bilag 1 (vedrørende klinisk sideuddannelse, valgfrit ophold og merit) fra oktober 2017:

Omformuleringer til nuværende Målbeskrivelse