ICOEPH (INTERNATIONALT CENTER FOR ARBEJDSMILJØ, MILJØ OG FOLKESUNDHED)

ICOEPH er et udvalg under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.

Center for International Arbejdsmiljøudvikling og Forskning er dannet for at hjælpe internationalt med at sikre et sundt miljø og arbejdsmiljø i de svagest udviklede lande.

Centret skal løse og formidle arbejdsopgaver og løse opgaver indenfor arbejdsmedicinske og arbejdsmiljømæssige problemstillinger.
Der kan være tale om problemafdækning i forhold til en given problemstilling, udarbejdelse af projektforslag, aktiv deltagelse i projekter og projektstyring, projektevaluering, forskningsprojekter, rådgivning, analyser o. lign.
Det ydre miljø og arbejdsmiljø er globaliserede problemstillinger som kræver internationalt samarbejde for at sikre en sundhedsrigtig udvikling.

Danmark har en høj standard og værdifulde erfaringer indenfor kontrol af det ydre miljø og arbejdsmiljøet og har de senere år eksporteret og støttet østlande og udviklingslande med denne know how.
Centeret vil være med at til fortsætte og understøtte dette arbejde.

 

Kontaktpersoner:

Erik Jørs: Erik.Joers@rsyd.dk

Jane Frølund Thomsen: Jane.Froelund.Thomsen@regionh.dk

Flemming Lander: Flemming.Lander@rsyd.dk

Vivi Schlünssen: vis@arbejdsmiljoforskning.dk

Olaf Jensen: ocj@health.sdu.dk

 

Årsberetning ICOEPH 2017-2018

Årsberetning ICOEPH 2016-2017