KØRSELSGODTGØRELSE

Kørsels afregning for YAM medlemmer.
Der er i YAM bestyrelse vedtaget følgende regler for tilskud til kørsel.
YAM betaler for udgifter til kørsel til bestyrelsesmedlemmer, som deltager i arrangementer osv. i YAM regi.
Desuden betales der kørsel til YAM medlemmer ved deltagelse i YAM arrangementer og ved behov kan der ansøges til bestyrelsen om betaling af kørsel til andre arrangementer f.eks. returndage, arbejdspladsbesøg, kurser, møder o.lign. hvis det ikke er muligt at få godtgjort kørselsudgiften andre steder.

  • Der ydes godtgørelse for billigste billet (tog/bus), også selvom rejsen fortages i egen bil.
  • Der ydes rejsegodtgørelse for én udtur og én hjemtur pr. arrangement.
  •  Hvis det er muligt at fylde en bil op med flere YAM medlemmer, ydes der godtgørelse med 2 kr. pr. km. Hvis der rejses over storebæltbroen ydes der derudover godtgørelse for broafgiften, hvis der er flere personer i bilen.

Der kan afviges fra ovenstående, hvis særlige omstændigheder taler for dette.

Mvh
YAM bestyrelse, 29 oktober 2015

Skema til brug for udbetaling af kørselsgodtgørelse fra YAM