SOCIALMEDICINSKE INSTRUKSER

Denne side huser underpunkter, hvor de Socialmedicinske vejledninger huses.  Der er tale om interne/lokale vejledninger som er udarbejdet og anvendes af SME Region H. 

Aftalen med Socialmedicinsk Enhed (SME) i Region Hovedstaden er at  enheden lægger vejledninger ud på ARMONI til fri afbenyttelse for andre, selv om vi ikke har en samarbejdsaftale med de øvrige socialmedicinske enheder .

Samarbejdet indebærer desuden at vi i Armoni’s redaktionsgruppe kan anmode SME region H om at udarbejde socialmedicinske tillæg til arbejdsmedicinske vejledninger ligesom SME region H kan lave socialmedicinske til eksisterende ARMONI vejledninger.

Vejledningerne skal som udgangspunkt være free access. Der er dog mulighed for at enkelte vejledninger kan

  • Være i den lukkede del af ARMONI til fri afbenyttelse eller
  • I den lukkede del , kun til rådighed for SME region H.

Alle ansatte i SME region H kan oprette kontofunktion som giver adgang til den lukkede del af ARMONI. Dette gøres på ARMONIs hjemmeside.

 

Alkoholafhængighed 

Angst 

Cancer

Depression 

Funkionelle lidelser (Kræver at du er logget ind) 

Henvisning til neuropsykolog(Kræver du er logget ind)

Hjerterehabilitering 

Kørekort og helbredsforhold 

Medicinafhængighed 

Rygestop samtale 

Skånehensyn – Sundhedsfaglig vejledningen om skånehensyn

Stress og belastningsreaktioner 

Strukturering af lægesamtalen i klinisk funktion – en kommunikationsvejledning(kræver at du er logget ind) 

Vejledning samsynstræning(kræver at du er logget ind)