INDMELDELSE

Indmeldelse i SAP sker ved at kontakte Daniel (daniel.ditlevsen@rsyd.dk), mens indmeldelse for psykologer i DASAM sker ved at kontakte sekretær Bitten Dahlstrøm (bda@DADL.DK)