INDMELDELSE

Indmeldelse i PAM sker ved at kontakte Karen (karen.tinghus@rsyd.dk), mens indmeldelse for psykologer i DASAM sker ved at kontakte sekretær Bitten Dahlstrøm (bda@DADL.DK)