UAO – FORUM FOR UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER

De uddannelsesansvarlige overlæger i specialet mødes to gange årligt for at diskutere speciallægeuddannelsen på tværs af landet. Her kan du finde mødereferater:

2023

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM