UAO – FORUM FOR UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER

De uddannelsesansvarlige overlæger i specialet mødes to gange årligt for at diskutere speciallægeuddannelsen på tværs af landet. Her kan du finde mødereferater:

2023