Notat om forebyggelse fra AM-PRO.

AM-PRO, paraplyorganisationen for arbejdsmiljøprofessionelle, som DASAM er medlem af, har, på baggrund af afholdte workshops om forebyggelse, udarbejdet et opsamlende notat med forslag om bedre forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen. Notat kan læses her:

http://am-pro.dk/wp-content/uploads/2019/09/Notat-om-forebyggelse-WS3-final.pdf