INDMELDELSE DASAM/YAM

Indmeldelse i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)

DASAM er primært en sammenslutning af læger, der udviser interesse for arbejds- og miljømedicin. Selskabets bestyrelse kan bevilge andre faggrupper, der arbejder med arbejdsmedicin f.eks. psykologer, medlemskab af selskabet.
Kontingent: 750 kr. pr. år.
(Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvorfor den enkelte læge derudover skal betale 200 kr. for et medlemskab af LVS, og ikke-lægelige medlemmer skal betale 100 kr. for et medlemskab. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere videnskabelige selskaber).


 

Indmeldelse i Yngre Arbejdsmedicinere, YAM

Alle yngre læger, der er medlem af YL kan blive medlem af YAM. Kontingent: 200 kr.pr.år.
Læs mere om YAM her


 

Udmeldelse af DASAM:

Læger kan udmelde sig via “Min side” på www.laeger.dk.
Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplysninger om navn, adresse og cpr-nummer.

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM