ARMONI – FAGLIG UDVALG

ARMONI er ARbejdsMedicinens ONline-Informationssystem (http://www.armoni.dk), som redigeres af en gruppe nedsat af Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin.
Hjemmesiden består af en offentlig del og en del hvortil der kræves password, for at kunne logge på.

Det daglige arbejde forestås af den faglige redaktør Ole Carstensen (Arbejdsmedicinsk klinik, Herning) og ARMONI-gruppen.

Årsberetning for Armoni 2020-2021

Årsberetning for Armoni 2017-2018

 


Nuværende medlemmer af udvalg

Jesper Rasmussen (faglig redaktør)
e-mail: Jesper.Rasmussen5@rsyd.dk

Ole Carstensen
e-mail: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Morten Vejs Willert
e-mail: Morten.Willert@aarhus.rm.dk

Gitte Jacobsen
e-mail: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk

Mette Laustsen

e-mail: mette.lausten.hansen@rm.dk

Jonas Vinkel Holm

e-mail: jcho@regionsjaelland.dk

 

Jakob Bønnelykke
e-mail: jahb@rn.dk