ARMONI – FAGLIG UDVALG

ARMONI er ARbejdsMedicinens ONline-Informationssystem (http://www.armoni.dk), som redigeres af en gruppe nedsat af Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin.
Hjemmesiden består af en offentlig del og en del hvortil der kræves password, for at kunne logge på.

Det daglige arbejde forestås af den faglige redaktør Ole Carstensen (Arbejdsmedicinsk klinik, Herning) og ARMONI-gruppen.

Årsberetning for Armoni 2017-2018

Årsberetning for Armoni 2016


Nuværende medlemmer af udvalg

Ole Carstensen (faglig redaktør)
e-mail: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Charlotte Brauer
e-mail: Charlotte.Brauer@regionh.dk

Daniel Ditlevsen
e-mail: daniel.ditlevsen@rsyd.dk

Gitte Jacobsen
e-mail: Gitte.Jacobsen@rm.dk

Helene Borup
e-mail: cahpe@regionsjaelland.dk

Jakob Bønnelykke
e-mail: jahb@rn.dk

Jens Brandt
e-mail: jens.brandt@dadlnet.dk

Jesper Rasmussen
e-mail: mailto: Jesper.Rasmussen5@rsyd.dk

Niels Kjærgaard Jørgensen
e-mail: nkjo@regionsjaelland.dk