ARMONI – FAGLIG UDVALG

ARMONI er ARbejdsMedicinens ONline-Informationssystem (http://www.armoni.dk), som redigeres af en gruppe nedsat af Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin.
Hjemmesiden består af en offentlig del og en del hvortil der kræves password, for at kunne logge på.

Det daglige arbejde forestås af den faglige redaktør Jesper Rasmussen (Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Odense) og ARMONI-gruppen.

 

Skabelon for Opslag Armoni redaktør

Årsberetning for Armoni 2020-2021

Årsberetning for Armoni 2017-2018

 


Nuværende medlemmer af udvalg

Jesper Rasmussen (faglig redaktør)
e-mail: Jesper.Rasmussen5@rsyd.dk

Ole Carstensen
e-mail: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Morten Vejs Willert
e-mail: Morten.Willert@aarhus.rm.dk

Gitte Jacobsen
e-mail: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk

Mette Laustsen

e-mail: mette.lausten.hansen@rm.dk

Jonas Vinkel Holm

e-mail: jcho@regionsjaelland.dk

 

Jakob Bønnelykke
e-mail: jahb@rn.dk