ARMONI – FAGLIG UDVALG

ARMONI er ARbejdsMedicinens ONline-Informationssystem (http://www.armoni.dk), som redigeres af en gruppe nedsat af Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin.
Hjemmesiden består af en offentlig del og en del hvortil der kræves password, for at kunne logge på.

Det daglige arbejde forestås af den faglige redaktør Jesper Rasmussen (Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Odense) og ARMONI-gruppen.

 

Skabelon for Opslag Armoni redaktør

Årsberetning for Armoni 2020-2021

Årsberetning for Armoni 2017-2018

 


Nuværende medlemmer af udvalg

Ane Marie Thulstrup (faglig redaktør)
e-mail: anethuls@rm.dk

Anne Schinkel Stamp
e-mail: anstam@rm.dk

Gitte Jacobsen
e-mail: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk

Mette Laustsen Hansen
e-mail: mette.lausten.hansen@rm.dk

Jonas Vinkel Holm
e-mail: jcho@regionsjaelland.dk

Jakob Bønløkke
e-mail: jahb@rn.dk

Jonathan Aavang Petersen
e-mail: jonathan.aavang.petersen@regionh.dk