YNGRE ARBEJDSMEDICINERE (YAM)

 

 

 

 


YAM

YAM er en forening hvis formål er at varetage yngre arbejdsmedicineres interesser.

Vi arbejder på at:

  • Skabe et fagligt og socialt netværk
  • Danne et forum for erfaringsudveksling og idédiskussion
  • Aktivt være med til at påvirke specialets fremtid og fremme uddannelseslægernes indflydelse

Vi er i øjeblikket 58 medlemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som holder månedlige møder for at drøfte aktuelle sager.
Vi deltager i DASAMs bestyrelsesmøder som observatører og har repræsentanter siddende i samtlige udvalg under DASAM, således at vi kan varetage medlemmernes interesser.
YAM arrangerer 1 årlig temadag om efteråret for medlemmer med relevante faglige oplæg og social sammenkomst.
Vi samles desuden hvert år til årsmødet og afholder generalforsamling.

YAM findes desuden som facebook gruppe, søg på ” Yngre arbejdsmedicinere”

YAM logo: Download YAM’s logo her

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM