OM ARMONI

Velkommen til Armoni

Armoni er et fælles informationssystem for de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.
Armoni står for “arbejdsmedicinens online informationssystem” og indeholder:

  • de kliniske vejledninger, skabeloner og instrukser der bruges ved udredning af arbejdsmedicinske patienter
  • information vedrørende arbejdsskadesystemet og sagsbehandling af arbejdsskader
  • koder til afhjælpning af registrering og dataindsamling.

Armonis indhold bliver løbende opdaterede med nye og reviderede kliniske vejledninger og dokumenter

Der er for alle ansatte på de arbejdsmedicinske klinikker og andre arbejdsmiljøprofessionelle der bidrager til udviklingen af Armoni adgang via password til til et fælles e-room, hvor man har mulighed for at dele informationer og dokumenter med hinanden.  Anmodning om log-in adgang og kommentarer med forslag til forbedringer, indhold, oprettelse af nye funktioner og lignende, bedes mailet til: Ole Carstensen.