VAM (VIRKSOMHEDSNÆR ARBEJDSMEDICIN)

Formålet med udvalget er at samle arbejdsmedicinere mv. med interesse for virksomhedsnær arbejdsmedicin og at udveksle erfaringer og udvikle den del af faget, der beskæftiger sig med forebyggelse, helbredsovervågning, TTA, sundhedsfremme og anden medicinsk rådgivning til virksomhederne. Udvalget repræsenterer den faglige pendant til DBO med sit fagpolitiske sigte.

Formandskabet har i 2016 været uformelt delt mellem Tina Storm, AMK Holbæk, og Anders Ingemann Larsen, Novozymes.

Læs årsberetningen for 2016/2017 her

Referater:

Referat fra VAM´s generalforsamling på Årsmødet 2013

Tidligere årsberetninger:

Beretning 2017/2018

Beretning 2015/2016

Beretning 2014/2015

Beretning 2013/2014

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM