INSTRUKSER

De kliniske vejledninger i Armoni er udarbejdet af de arbejdsmedicinske klinikker, og bruges som vejledning i forbindelse med undersøgelse af patienter med arbejdsmedicinsk problemstillinger. Vejledningerne er udarbejdet af personer på de forskellige afdelinger og redigeret/gennemset af redaktøren og af udpegede personer.

Ud af de 66 planlagte vejledninger er der udarbejdet 55. Derudover revideres vejledningerne løbende hvert 3 år.

Eksponeringsdelen indeholder principperne for eksponeringsvurderinger, samt en række rapporter, eksponeringsbeskrivelser udarbejdet af arbejdsmedicinere og andre, deriblandt fagforeninger etc. Rapporterne og beskrivelser kan være nyttige, hvis man ikke kender branchen og mår man forbereder sig før patienten kommer.

Rapporterne er selvfølgeligt ukommenterede og ikke redigeret, og der er kun adgang til denne del med password. Hvis der er forslag til andre rapporter eller gode eksponeringsbeskrivelser kan det sendes til redaktøren.

Alle de 66 vejledninger undergår en grundig review, så der etableres konsensus om vejledningerne.