UEMS (UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES)

UEMS’s (Union Européenne des Médecins Spécialistes) monospecialistsektion for arbejdsmedicin.

DASAM deltager i det europæiske samarbejde i UEMS, specialistsektion for arbejdsmedicin.
Denne organisation har til formål at gøre sin indflydelse gældende indenfor EU-samarbejdet, samt at diskutere og harmonisere kvaliteten af specialistuddannelsen.

Arbejdet i UEMS afvikles i samarbejde mellem DASAM og DAMO. Janne Julie Møller  og Ole Carstensen (stedfortræder) repræsenterer aktuelt Danmark til møderne. Ole Carstensen er DAMO’s repræsentant.

Det er DASAMS ønske organisationen skal være med til at stimulere og udvikle samarbejdet mellem arbejdsmedicinere i Europa både på det faglige og videnskabelige området. Bl.a. har sektionen været med til at oprette en Cochrane rewiev gruppe, der nu styres i et samarbejde mellem Holland og Finland.

Der er derudover bestræbelser i gang med at få anerkendt de forskellige landes uddannelseselementer, så en speciallægeuddannelse kan stykkes sammen på tværs af landegrænser. Derudover stimulerer organisationen til at der udveksling af læger i uddannelse.

Ønsker og ideer til hvad DASAM skal arbejde for på europæisk plan modtages gerne.

Referater og beretnigner

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM