ANSÆTTELSESUDVALG OG ØVRIG REPRÆSENTATION

Øvrig repræsentation

DASAM’s repræsentant til Arbejdsmiljøkonferencen AM:2018

Ole Carstensen, AMK Herning

Medlem af Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab

Lars Rauf Skadhauge, næstformand DASAM

Lars.Rauff.Skadhauge@rsyd.dk

Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 

Ole Carstensen, formand DASAM

Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Herning

Læs mere om LVS her

 

DASAM og YAM repræsentanter i ansættelsesudvalg til H-stillinger: 

Videreuddannelsesregion Øst

For DASAM: Helene Borup, Arbejds- og socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

For YAM: Jonathan Aavang, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Videreuddannelsesregion Syd

For DASAM: Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

lars.skadhauge@rsyd.dk

For YAM: Lisbeth Traulsen

 Videreuddannelsesregion Nord

For DASAM: Tine Malling

For YAM: Signe Hjuler Boudigaard