ARBEJDSMEDICIN

FIND DE ARBEJDSMEDICINSKE KLINIKKER HER

HVAD ER ARBEJDSMEDICIN?

Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise indenfor sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.
Vi udfører både individ- og arbejdspladsbaserede kliniske udredninger med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøer.


 


VORES KOMPETENCER OG OPGAVER BESTÅR I

  • Vurdering af udsættelser og belastninger på arbejde og eventuel sammenhæng med sygdom
  • Vurdering af individers skånebehov og erhvervsevne inkluderet rådgivning til arbejdsfastholdelse
  • Undervisning og anden formidling
  • Forskning og udvikling

I vore udredninger og rådgivninger kan det fx indgå samtaler, baggrundssøgning, virksomhedsbesøg, faglige fælles drøftelser, rundbordssamtaler, afrapportering eller anden form for tilbagemelding og formidling.

INFORMATIONSPJECE

Hent informationspjece om arbejdsmedicin her.

VIL DU VIDE MERE?

Information og rådgivningspjecer/foldere – indhold vil følge

DASAM, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Armoni  og Kliniske Instrukser