LINKS

 

I menuen nedenunder finder du nyttige links.

Se i øvrigt under fanerne “Offentlige styrelser, videnscentre og institutioner” 

Se endvidere under Vibrationslidelser i Armonis instrukser:

DATABASER

 • Cochrane Library– collection of databases that contain different types of high-quality, independent evidence to inform healthcare decision-making
 • Cochrane Database of Systematic Reviews – the leading journal and database for systematic reviews in health care
 • Embasebiomedical research database
 • PsycINFO – videnskabelig database indenfor psykologi,  dækker tidsskriftartikler, disputatser, bøger, udvalgte kapitler fra bøger samt udvalgte rapporter
 • PubMed – biomedical literature from MEDLINE database, life science journals, and online books
 • Uptodate Original clinical content authored by leading physicians synthesized into graded, evidence-based recommendation

 

BIBLIOTEKER

 

TIDSKRIFTER

 

DIVERSE

 

 • AM-PRO – Paraplyorganisationen for arbejdsmiljøprofessionelle
 • CEEH   Centre for Energy, Environment and Health – forskningscenter for Energi, Miljø og Helbred.
 • ICOEPH – International Center for Occupational, Environmental and Public Health
 • PEROSH – Partnership for European Research in Occupational Safety and Health
 • Sammen om mental sundhed – Værktøjer og viden til arbejdspladsen mhp at mindske mentale helbredsproblemer
 • UEMS – Occupational Medicine -sammenslutningen af speciallæger i arbejdsmedicin i Europa