EKSTERNE BREVE/PRESSEMEDDELELSER

INFORMATION OM SPECIALET/SELSKABET

 


EKSTERNE BREVE /PRESSEMEDDELELSER

2023, aug: Høringssvar til SST, Rapport om fremtidens speciallæger

2022, jan: Brev til SST vedrørende gravide og Covid-19

2021, feb: DASAMs pressemeddelelse om visirer og Covid-19 

2020, okt: Brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Seniorpension

2020, juni: Brev til Beskæftigelsesudvalget, Seniorpension

2019, aug: YAM debatartikel i Politiken, originalversion

2019, juli: Brev til folketinget, statsministeren og beskæftigelsesministeren- Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

2019, maj: Erhvervssundhedsindsats – Arbejdsmedicinen på banen i ny sundhedsreform, arbejdsmiljøaftale og pensionsordning, brev til folketinget

2019, februar: Kommentar på regeringens udspil til en sundhedsreform.

2018: Skrivelse til Regeringens Stresspanel 2018

Arbejdsmedicinsk Klinisk database variabelliste

DASAM’s visionspapir (oktober 2013)

DASAM’s brev til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren, 24. januar 2012

God praksis i relation til DRG (2007)

DASAM’s bemærkninger til 2020-planen

Tænketank om samfundsmedicinens fremtid 
(Samfundsmedicinerens rolle i år 2020)

Vindmøllesagen (effekter på mennesket ved at bo tæt på vindmøller))

Paraplyorganisationens fælles høringssvar er sendt til EU kommissionen. Her foreligger indspil til orientering: Link

Klaringsrapport om helbredsundersøgelser ved natarbejde, 2007 (13 MB)

Specialeplanen for arbejdsmedicin er nu færdig. Link til specialplanen

MTV-rapport vedrørende behandling af arbejdsrelateret stress. Få MTV-rapporten her

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM