EKSTERNE BREVE/PRESSEMEDDELELSER

Folder om Arbejdsmedicin og DASAM

Arbejdsmedicinsk Klinisk database variabelliste

DASAM’s visionspapir (oktober 2013)

DASAM’s 25 års jubilæumsskrift (2005)

DASAM’s brev til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren, 24. januar 2012

God praksis i relation til DRG (2007)

DASAM’s bemærkninger til 2020-planen

Tænketank om samfundsmedicinens fremtid 
(Samfundsmedicinerens rolle i år 2020)

Vindmøllesagen (effekter på mennesket ved at bo tæt på vindmøller))

Paraplyorganisationens fælles høringssvar er sendt til EU kommissionen. Her foreligger indspil til orientering: Link

Klaringsrapport om helbredsundersøgelser ved natarbejde, 2007 (13 MB)

Specialeplanen for arbejdsmedicin er nu færdig. Link til specialplanen

MTV-rapport vedrørende behandling af arbejdsrelateret stress. Få MTV-rapporten her

Skrivelse til Regeringens Stresspanel 2018