MENTORORDNING

MENTOR-ordning for Arbejds- og Miljømedicin

Har du brug for sparring fra en erfaren kollega uden for din afdeling på udfordringer i
arbejdslivet som:

 • Karriereveje
 • Arbejdslivs-balance
 • Samarbejdsrelationer
 • Den kliniske hverdag
 • Undervisning og formidling
 • Forskning
 • Lederrollen

– så kan du bede om en mentor

En mentor er en erfaren arbejds- og miljømediciner eller arbejdspsykolog udenfor ens
arbejdsplads, som indgår en relation med en kollega og stiller sig frivilligt til rådighed med sparring
og samtaler om faglig og personlig udvikling indenfor vores fag. Der er tale om et forløb af
samtaler mellem mentor og mentee – typisk 4 til 10 samtaler – måske over et år. Der er fuld
tavshedspligt.

 • Meld dig som Mentor til DASAMs mentorordning, hvis du har lyst og mulighed for at give fortrolig
  sparring til en kollega på udfordringer i arbejdslivet – specielt indenfor Arbejds- og Miljømedicin.
  Det kræver, at du kan lytte, stille spørgsmål, bidrage til refleksion, strukturere en samtale, er
  nysgerrig og har empati for andre.
 • Meld dig som Mentee til DASAMs mentorordning, hvis du har brug for sparring og samtale med en
  kollega udenfor din arbejdsplads om din arbejdssituation, karriere, samarbejdsrelationer,
  forskning, lederrolle m.m. Overvej hvilke behov du har for sparring, vær åben om udfordringerne
  og reflekter sammen med mentor. Du har selv ansvar for eventuelle efterfølgende handlinger.
  Mentorordningen skal ikke bruges til udredning og behandling af sygdom, er ikke en
  psykologbehandling, og er ikke et sted, man anmelder krænkelser eller løser arbejdspladsens
  arbejdsmiljøudfordringer. Der kan selvfølgelig drøftes ting i nærheden af disse forhold og
  overvejelser over, hvor man så kan henvende sig – f.eks. i Lægeforeningen, hos en
  psykologordning eller hos personaleafdelingen.

Mentor og mentee aftaler selv hvor ofte, hvor og hvor længe der samtales. Det kan anbefales at
finde et neutralt sted. Mentee vil ofte have ansvaret for at være mobil ved fysiske møder eller at
opsætte virtuelle møderum samt at prioritere starten på samtalens indhold. Der vil blive spurgt til
geografisk region, så fysiske møder er mulige.

KONTAKT: Ved tilmelding til mentorkorpset udfyldes et skema, som sendes til Inger Schaumburg, som
formidler kontakt. 

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM