SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Arbejdsmedicin omfatter diagnostik af arbejds- og miljørelaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål.

Det er arbejdsmedicinens hovedopgave, at bidrage til forebyggelsen af arbejds- og miljørelaterede sygdomme. Karakteristisk for specialet er en integreret anvendelse af ekspertise om eksponeringer på arbejdspladser og i miljøet samt lægefaglig, toksikologisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin består af 1 år introduktionsuddannelse og 4 år hoveduddannelse.

Gældende specialevejledning (Kilde: Sundhedsstyrelsen):

Specialevejledning for arbejdsmedicin af den 1. juni 2017