Kontakt

Forperson
Harald Meyer
harald.william.meyer@regionh.dk

Sekretær og Webmaster
Margrethe Bordado Sköld
mskol@regionsjaelland.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider:
Lone Tolstrup  lone.tolstrup@rsyd.dk

 

Logo og brevpapir

CVR: 26009081
P-nummer: 1008406754