KODNING

Allerede i 1983 blev der udarbejdet et oplæg vedrørende  fælles kodning af data indsamlet i forbindelse med udredning af personer med mistanke om arbejdsbetingede sygdomme og symptomer. Der blev hurtigt en fælles koncensus om brug af denne fælles variabelliste, som blev implementeret i lokale kliniske databaser og patient administrative systemer i de daværende amter. Dette betyder i dag at der ligger data fra mange af de arbejdsmedicinske klinikkers oprettelse i 1980 erne.
Det drejer sig om personens uddannelse, erhverv samt forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger såvel af fysisk, kemisk, biologisk som af psykisk belastende karakter. Klassifikation af symptomer og sygdomsdiagnoser er altid blevet registreret i overensstemmelse
med den af Sundhedsstyrelsen anbefalede ICD-kode, og siden 1997 har data været tilgængelige i Lands Patient registret.
Dansk FAGkode blev derudover også anvendt, og anvendes stadig på flere af de Arbejdsmedicinske afdelinger

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM