REJSELEGATER

Rejselegater i 2020

I 2020 bliver der mulighed for at søge to rejselegater på op til 10.000 kr.

Ansøgning sendes til formand Ole Carstensen på Ole.Carstensen@vest.rm.dk

 

Tidligere uddelte rejselegater:

2019

Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst, mhp. et uddannelsesbesøg ved Public Health Research Institute og Coronel Institute of Occupational Health, Amsterdam Nederland, april 2020

2018

1. Iben Brock Jacobsen, hoveduddannelseslæge Region S, mhp. studieophold og videreuddannelse i provokationer med epoxy ved Royal Brompton Hospital, London, efterår 2018
2. Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst, mhp. uddannelsesophold ved to bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj 2019

Frist for næste års rejselegater bliver 1. maj 2019

2017

Ekstraordinært rejselegat: YAM, for 4 YAM-medlemmer til et gensidigt udvekslingsophold med uddannelseslæger på Arbetsmedicinska Enheten, Institut for Miljömedicin, Karolinska instituttet i Stockholm (10.000 kr.).

Janne Julie Møller, læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin og Margrethe Bordado Sköld, læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin til et uddannelsesophold ved The Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki, Finland (10.000 kr.)

 

2016
a) Psykolog og ph.d.-studerende Anita Eskildsen til et studieophold ved Center for Health and Community på University of California i San Francisco, der forsker i bl.a. søvnens betydning for helbred og i biologiske stressmarkører (10.000 kr.)

b) Læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin Anders Daldorph Nielsen mhp. at besøge Center for Occupational and Environmental Health i Manchester, som arbejder med provokationskammer og forsker i arbejdsrelateret astma (5.000 kr.)

c) Læge og ph.d.-studerende Sofie Bünemann Dalsgaard til ophold på University of California, der har interesse i miljømæssig asbestudsættelse (5.000 kr.)

Baggrund:
DASAM vil gerne signalere, at international udveksling af og samarbejde omkring arbejdsmedicinske kompetencer er vigtigt og en måde at øge niveauet af den arbejdsmedicinske uddannelse på.

Derfor vedtog DASAM generalforsamling i 2012, at nogle af Selskabets midler kan benyttes til rejselegater til yngre arbejdsmedicinere eller tilsvarende medlemmer af DASAM, der planlægger et uddannelsesophold i udlandet.

Der uddeles op til to rejselegater á 10.000 kr. per år.

Legatet kan tildeles yngre arbejdsmedicinere eller tilsvarende medlemmer af DASAM, der planlægger et uddannelsesophold i udlandet.

Opholdet kan ligge under speciallægeuddannelsen, men kan også være en del af et efteruddannelsesforløb. Det kan for eksempel være et ophold på en sygehusafdeling, universitetsafdeling eller andet med en speciel kompetence som ønskes tilegnet.

Rejselegatet kan ikke søges til konferencer eller til traditionelle kurser.

I forbindelse med ansøgningen skal fremsendes en plan for, hvordan den aktuelle kompetence søges erhvervet og hvordan den vil blive implementeret efter opholdet samt et overslag over udgifter. Det ses gerne, at der gives en tilbagemelding på den førstkommende generalforsamling i selskabet, efter man har været af sted.