REJSELEGATER

Rejselegat i 2023

1 stk rejselegat à 10.000 dkk tildeles læge og ph.d. studerende Hannah Frankel Nørtoft til medfinansiering af uddannelsesophold på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Uppsala Universitetshospital.

 

Tidligere uddelte rejselegater:

2022

  • Pernille Jul Clemmensen Midler til forskningsophold ved Department of Epidemiology, Fielding School of Public Health, University of California, Los Angeles (UCLA). Med betingelsen at rejsen bliver til noget, grundet større udgiftsposter, hvor rejselegatet ikke er tilstrækkeligt til at dække.
  • Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld mhp et uddannelsesophold ved Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (IPASUM), i Erlangen-Nürnberg med fokus på klinisk miljømedicin.

2021

Ingen ansøgere

2020

Ej slået op grundet corona pandemien.

2019

Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst, mhp. et uddannelsesbesøg ved Public Health Research Institute og Coronel Institute of Occupational Health, Amsterdam Nederland, april 2022

2018

1. Iben Brock Jacobsen, hoveduddannelseslæge Region S, mhp. studieophold og videreuddannelse i provokationer med epoxy ved Royal Brompton Hospital, London, efterår 2018
2. Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst, mhp. uddannelsesophold ved to bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj 2019

Frist for næste års rejselegater bliver 1. maj 2019

2017

Ekstraordinært rejselegat: YAM, for 4 YAM-medlemmer til et gensidigt udvekslingsophold med uddannelseslæger på Arbetsmedicinska Enheten, Institut for Miljömedicin, Karolinska instituttet i Stockholm (10.000 kr.).

Janne Julie Møller, læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin og Margrethe Bordado Sköld, læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin til et uddannelsesophold ved The Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki, Finland (10.000 kr.)

 

2016
a) Psykolog og ph.d.-studerende Anita Eskildsen til et studieophold ved Center for Health and Community på University of California i San Francisco, der forsker i bl.a. søvnens betydning for helbred og i biologiske stressmarkører (10.000 kr.)

b) Læge i hoveduddannelse i arbejdsmedicin Anders Daldorph Nielsen mhp. at besøge Center for Occupational and Environmental Health i Manchester, som arbejder med provokationskammer og forsker i arbejdsrelateret astma (5.000 kr.)

c) Læge og ph.d.-studerende Sofie Bünemann Dalsgaard til ophold på University of California, der har interesse i miljømæssig asbestudsættelse (5.000 kr.)

Baggrund:
DASAM vil gerne understøtte, at international udveksling af og samarbejde omkring arbejdsmedicinske kompetencer er vigtigt og en måde at øge niveauet af den arbejdsmedicinske uddannelse på.

Derfor vedtog DASAM generalforsamling i 2012, at nogle af Selskabets midler kan benyttes til rejselegater til medlemmer af DASAM, der planlægger et uddannelsesophold i udlandet.

Der uddeles op til to rejselegater á 10.000 kr. per år.

Legatet kan tildeles medlemmer af DASAM, der planlægger et uddannelsesophold i udlandet. Yngre medlemmer under uddannelse på tværs af faglig baggrund, vil blive højst prioriteret i tilfælde af mange ansøgninger.

Opholdet kan ligge under speciallægeuddannelsen eller anden relevant uddannelse, men kan også være en del af et efteruddannelsesforløb. Det kan for eksempel være et ophold på en sygehusafdeling, universitetsafdeling eller andet med en speciel kompetence som ønskes tilegnet.

Rejselegatet kan ikke søges til konferencer eller til traditionelle kurser.

I forbindelse med ansøgningen skal fremsendes en plan for, hvordan den aktuelle kompetence søges erhvervet og hvordan den vil blive implementeret efter opholdet samt et overslag over udgifter. Derudover medsendes dokumentation for medlemskab af DASAM.

Det ses gerne, at der gives en tilbagemelding på den førstkommende generalforsamling i selskabet, eller alternativt et frit foredrag til årsmøde efter man har været af sted.