HOVEDUDDANNELSE

Her finder du specialets faglige profil og vurderingsskema til brug for H-ansøgere

Specialeplan for arbejdsmedicin

Specialespecifikke kurser

(A: Rene arbejdsmedicinske kurser, S: Kurser fælles med samfundsmedicin)

1. Klinisk arbejdsmedicin 3 dage A
2. Sundhedsøkonomi 3 dage S
3. Pressehåndtering, individuel risikokommunikation 2 dage A
4. Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation 3 dage S
5. Eksponerings-, årsags- og risikovurdering
(Tidligere: Eksponering, toksikologi og miljømedicin)
3+2+2 dage A
6. Forebyggelse og tilbage til arbejde
(Tidligere: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering)
2 dage A
7. Sundhedsjura 3 dage S
8. International sundhed 3 dage S
9. Projektledelse 3 dage S

Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet “Kursusprogram 2018-2019” nedenunder


Generelle hoveduddannelseskurser

  SOL 1 2 dage
  SOL 2 2 dage
  SOL 3 2 dage

Læs mere om, og tilmeld dig kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk


Forskningstræningskurser

Modul 1 Generelt kursus i forskningsmetodologi 3 dage
Modul 2 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
Modul 3 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
  • Modul 1 er generelt kursus i forskning for alle specialer.
    – Tilmelding Modul 1 foregår via sekretariatet i den uddannelsesregionernes du hører til
  • Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab.

 

– Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet “Kursusprogram 2021” nedenunder

 


MÅLBESKRIVELSE

 

KOMPETENCEKORT

Introuddannelsen

Kompetencekort 1
(Patientkonsultation, 1. del)

Kompetencekort 2
(Patientkonsultation, 2. del)

 

Hoveduddannelsen

Kompetencekort 1
(Lungemedicin, patientforøb)

Kompetencekort 2
(Reumatologi, nakke-skulder)

Kompetencekort 3
(Reumatologi, rygundersøgelse)

Kompetencekort 4
(Psykiatri, refleksiv vurdering)

Kompetencekort 5
(Neurologi, neurologisk undersøgelse)

Kompetencekort 6
(Arbejdsmedicin, kommunikation)

Kompetencekort 7
(Arbejdsmedicin, erhvervsanamnese)

Kompetencekort 8 
(Arbejdsmedicin, årsagsvurdering)

Kompetencekort 9
(Arbejdsmedicin, socialmedicinsk vurd.)

Kompetencekort 10 
(Arbejdsmedicin, gravidvejledning)

Kompetencekort 11 
(Arbejdsmedicin, gruppeundersøgelse)

Kompetencekort 12
(Arbejdsmedicin, virksomhedsbesøg)

Kompetencekort 13 
(Arbejdsmedicin, foredrag)

KURSUSPROGRAMMER 2018 -2019


 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2019

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Tilmelding til begge kurser til: Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2018.

 Modul 2 afholdes mandag den 7. januar– onsdag den 9. januar 2019 i Aarhus

Modul 3 afholdes mandag den 28. januar– onsdag den 20. januar 2019 i Aalborg

Hent det foreløbige program for kurserne her

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2019:

Kursus

 

Tidspunkt

 

Sted

 

S4
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Sparringspartner: Vivi Schlünssen
 

18-20. marts 2019

 

København


A3
Pressehåndtering, individuel risikokommunikation
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk
 

19.-20. juni 2019

 

København

 

A6
Forebyggelse og tilbage til arbejde
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

19.-20. september 2019

 

Odense

 

A5
Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1

Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

22.-24 oktober 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

12.-13 november 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

9.- 10. december 2019

 

Odense

 

Tilmelding
A
: Rene arbejdsmedicinske kurser: Udfyld skema som sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk
S: Kurser fælles med samfundsmedicin: Tilmelding sendes til kursussekretær i Sundhedsstyrelsen: sst-kurser@protonmail.com

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

KURSUSPROGRAMMER 2020


OBS: VIGTIG INFO VEDRØRENDE KURSER I FORBINDELSE MED COVID-19

Som følge af de aktuelle initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at udsætte afholdelsen af alle kursus- og uddannelsesaktiviteter for foreløbig marts og april måned. Det betyder, at de planlagte specialespecifikke – og SOL 2 kurser, samt inspektorkurset for marts og april måned udsættes. Evt. beslutning om også at udskyde kurserne for maj måned vurderes ultimo marts måned – I vil blive orienteret herom. 

Læs retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende manglende deltagelse i generelle og speciale specifikke kurser relateret til videreuddannelsen af læger i forbindelse med udbruddet af coronavirus her.

 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2020

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Den forskningstræning, der blev aflyst i januar/februar, bliver afholdt:

Ansøgningsfrist var 1. juni, Der er stadigvæk pladser, så hvis du mangler forskningstræning, så kontakt

Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2020:

S7
Sundhedsjura
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: catb@stps.dk
Arb.med. sparringspartner: Gitte Jacobsen

Tidspunkt: 25.-27. maj 2020   Udsat, nyt tidspunkt ikke fastlagt

Sted: Aarhus

 

S9
Projektledelse
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen
Email: jeppenr@dadlnet.dk
Arb.med. sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Tidspunkt: 23.-25. september 2020

Sted:Kolding

 

S8
International Sundhed
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard
Email: lav@ssi.dk
Arb.med. sparringspartner: Erik Jørs

Tidspunkt: 9.-11. november 2020

Sted:København

A1
Klinisk arbejdsmedicin

Delkursusleder: Ole Carstensen
Email: Ole.carstensen@vest.rm.dk

Tidspunkt: 23.-26 november 2020

Sted: Odense

 

Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kursusrækken i 2021 (med forbehold for Covid-19 ændringer)

 

Sundhedsjura – S
Dato for kursus: 1.-3. februar 2021
Sted: Århus/Webinar
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: CATBAC@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

 

Sundhedsøkonomi – S
Dato for kursus: 17.- 19. maj 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com

 

Pressehåndtering, individuel risikokommunikation – A
Dato for kursus: 29-30. september
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk

 

 Forebyggelse og tilbage til arbejde – A
Dato for kursus: 27-28. oktober 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation – S
Dato for kursus: 17.-19. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen

 


Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Forskningstræning, modul II og III

Se under Kursusrækken 2022

Kursusrækken i 2022

Foreløbigt program for Forskningstræningsmodul II og III

Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2022

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

  • Kursusleder fra DASAM er ledende overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin)
  • Kursusleder fra DASAMS professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2021.

Find mere info ved at klikke på nedenstående:

Her finder du:

  1. De i 2021 opdaterede retningslinjer for Den arbejdsmedicinske forskningsopgave.

Retningslinjer for Den arbejdsmedicinske opgave

.


2. Arkivmateriale: