KURSER

Kursusdag om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Arbejdstilsynet (AES/AT)
Kurset arrangeres af de arbejdsmedicinske afdelinger i samarbejde med Arbejdstilsynet
og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mål: Kursets formål er at give deltagerne kendskab til
– Arbejdsmiljølovgivningen
– Arbejdstilsynets funktioner
– Lov om arbejdsskadeforsikring
– Sagsgangen i arbejdsskadesager
– Arbejdsmarkedets Erhvervssikring praksis


Kursusdag om det kommunale system og sociale ydelser.
Kurset arrangeres af en de arbejdsmedicinske afdelinger

Mål: Kursets formål er at give deltagerne kendskab til
– Jobcentrenes funktioner
– Sygedagpengeloven
– Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Specialespecifikke kurser

(A: Rene arbejdsmedicinske kurser, S: Kurser fælles med samfundsmedicin)

Klinisk arbejdsmedicin 4 dage A
Sundhedsøkonomi 3 dage S
Pressehåndtering, individuel risikokommunikation 2 dage A
Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation 3 dage S
Eksponerings-, årsags- og risikovurdering
(Tidligere: Eksponering, toksikologi og miljømedicin)
3+2+2 dage A
Forebyggelse og tilbage til arbejde
(Tidligere: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering)
2 dage A
Sundhedsjura 3 dage S
International sundhed 3 dage S
Projektledelse 3 dage S

Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet for årets “Kursusprogram” nedenunder


Generelle kurser i hoveduddannelsen:

  SOL 1 2 dage
  SOL 2 2 dage
  SOL 3 2 dage

Læs mere om, og tilmeld dig kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk


Forskningstræningskurser

Modul 1 Generelt kursus i forskningsmetodologi 3 dage
Modul 2 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
Modul 3 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
  • Modul 1 er generelt kursus i forskning for alle specialer.
  • Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab.

Tilmelding til Modul 1 foregår via sekretariatet i den uddannelsesregionernes du hører til:

Tilmelding til det specialespecifikke forskningskursus finder du under fanebladet for aktuelle år nedenunder.

 


Kursusrækken i 2022


AES/AT kursusdag

For introlæger. Afholdes d.23.marts 2022.
Tilmelding: skriv til Luise Begtrup, luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 


Forskningstræningsmodul II og III, foreløbig program – Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2022

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

  • Kursusleder fra DASAM er ledende overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin)
  • Kursusleder fra DASAMS professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2021.

Find mere info ved at klikke på nedenstående:

 


Sammen med samfundsmedicin

Kursets nummer: 224103
Kursets navn: Sundhedsjura
Dato for kursus: 28.-30 september 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Birte Maigaard
Email: Birte.Maigaard@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

Tilmelding til hovedkursusleder@protonmail.com senest 6 uger før kursusstart med angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

 


Arbejdsmedicinske kurser

Kursets nummer: 22501
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1
Dato for kursus: 10.-12. oktober
Sted: København
Delkursusleder/kontakt: Gitte Højbjerg Jacobsen, Anja Huusom og Paula Hammer
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

 

Kursets nummer: 22502
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Dato for kursus: 16-17. november
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg JacobsenEmail: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

Kursets nummer: 22503
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Dato for kursus: 12-13. december
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

 

Tilmelding til Kursussekretær senest 4 uger før kursusstart ved udfyldelse af dette skema, angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt. Sendes til Pia Petersen pia.petersen@rsyd.dk

INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Kursusdag i AT og AES
Dato for kursus: 8. marts
Sted: København
Obligatorisk kursusdag i AT og AES for introlæger og nye psykologer i arbejdsmedicin.
Tilmelding foregår ved at skrive til Luise Begtrup: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

Kursusdag i det kommunale system, sociale ydelser og rehabilitering
Dato for kursus: 20. september
Sted: Holbæk
Obligatorisk kursusdag for introlæger (og evt. nye psykologer) i arbejdsmedicin.
Tilmelding: Oplys fuldt navn, stilling, arbejdsplads og evt. kostønsker til sekretær Jane Merethe Liin: janl@regionsjaelland.dk
Frist: 1.september 2023HOVEDUDDANNELSEN

Klinisk Arbejdsmedicin
Dato for kursus: 27, 28. februar og 1., 2. marts
Sted: Odense
Delkursusledere: Ole Carstensen, Tanja Carøe og Margrethe Bordado Sköld
Tilmelding: Skriv til Ole Carstensen, olcars@rm.dk

Kurser fælles med samfundsmedicin

Tilmelding til: hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du får svar på om du har fået plads på kurset. Du bedes tilmelde dig hvert kursus med separate mails. Husk at anvend mailadresse ved tilmelding, som du fortsat har adgang til ved kursernes afholdelse.

International Sundhed
Dato for kursus: 15.-17. marts 2023
Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard Email: LAV@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Erik Jørs

Projektledelse
Foreløbig dato for kursus: 15.-17. maj 2023
Sted: Trinity Hotel & Konference Center A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia
Delkursusleder: Anne Hansen Email: anne.hansen@goedstrup.rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Sundhedsøkonomi
Dato for kursus: 27.-29. september 2023
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com

Forskningstræningsmodul II og III
Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2023

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter. Herudover introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

Dato og sted for kursus:

  • Modul 2 afholdes mandag den 21. august – onsdag den 23. august 2023 (i Aarhus)
  • Modul 3 afholdes tirsdag den 5. september – torsdag den 7. september 2023 (i Aalborg)

Kursusleder fra DASAM er cheflæge ph.d. Lars Skadhauge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital, Region Syddanmark (arbejdsmedicin) og fra DASAMS Professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.
Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. juli 2023.

INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Kursusdag i AT og AES
Dato for kursus: 29.februar
Sted: København
Obligatorisk kursusdag i AT og AES for introlæger og nye psykologer i arbejdsmedicin.
Tilmelding foregår ved at skrive til Luise Begtrup: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 

HOVEDUDDANNELSEN

Sundhedsjura
Dato for kursus: 22.-24. april 2024
Sted: Følger
Delkursusleder: Birte Maigaard
Email: Birte.Maigaard@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen
Tilmelding til hovedkursusleder i Samfundsmedicin:   hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation
Dato for kursus: 22.-24. maj 2024
Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh S
Delkursusleder: Tyra Grove Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen
Tilmelding til hovedkursusleder i Samfundsmedicin: hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

Pressehåndtering og individuel risikokommunikation
Dato for kursus: 12. – 13. juni 2024
Sted: Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, DK-2100 København Ø
Delkursusleder: Harald Meyer
E-mail: harald.william.meyer@regionh.dk
Tilmelding til hovedkursusleder Arbejdsmedicin, Margrethe Bordado Sköld: mskol@regionsjaelland.dk
Senest 4 uger før kursusstart. Husk at angive evt. kostønsker.

Projektledelse
Foreløbig dato for kursus: 16.-18. september 2024
Sted: Regionshuset, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Delkursusleder: Anne Hansen
Email: anne.hansen@goedstrup.rm.dk
(MULIGT EKSTRA KURSUS)
Tilmelding til hovedkursusleder i Samfundsmedicin:  hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

Forebyggelse og tilbage til arbejde
Dato for kursus: 9.-10. oktober 2024
Sted: Holbæk
Delkursusledere: Janne Julie Møller og Sofie Bünemann
E-mail: jajm@regionsjaelland.dk og sbd@rsyd.dk
Tilmelding til hovedkursusleder Arbejdsmedicin, Margrethe Bordado Sköld: mskol@regionsjaelland.dk
Senest 4 uger før kursusstart. Husk at angive evt. kostønsker.

Sundhedsøkonomi
Dato for kursus: december 2024
Sted: Følger
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com
(MULIGT EKSTRA KURSUS)
Tilmelding til hovedkursusleder Samfundsmedicin: hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.