KURSER

Specialespecifikke kurser

(A: Rene arbejdsmedicinske kurser, S: Kurser fælles med samfundsmedicin)

Klinisk arbejdsmedicin 4 dage A
Sundhedsøkonomi 3 dage S
Pressehåndtering, individuel risikokommunikation 2 dage A
Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation 3 dage S
Eksponerings-, årsags- og risikovurdering
(Tidligere: Eksponering, toksikologi og miljømedicin)
3+2+2 dage A
Forebyggelse og tilbage til arbejde
(Tidligere: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering)
2 dage A
Sundhedsjura 3 dage S
International sundhed 3 dage S
Projektledelse 3 dage S

Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet “Kursusprogram 2022” nedenunder


Generelle hoveduddannelseskurser

  SOL 1 2 dage
  SOL 2 2 dage
  SOL 3 2 dage

Læs mere om, og tilmeld dig kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk


Forskningstræningskurser

Modul 1 Generelt kursus i forskningsmetodologi 3 dage
Modul 2 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
Modul 3 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
  • Modul 1 er generelt kursus i forskning for alle specialer.
    – Tilmelding Modul 1 foregår via sekretariatet i den uddannelsesregionernes du hører til
  • Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab.

 

– Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet for aktuelle år nedenunder

 


KURSUSPROGRAMMER 2018 -2019


 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2019

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Tilmelding til begge kurser til: Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2018.

 Modul 2 afholdes mandag den 7. januar– onsdag den 9. januar 2019 i Aarhus

Modul 3 afholdes mandag den 28. januar– onsdag den 20. januar 2019 i Aalborg

Hent det foreløbige program for kurserne her

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2019:

Kursus

 

Tidspunkt

 

Sted

 

S4
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Sparringspartner: Vivi Schlünssen
 

18-20. marts 2019

 

København


A3
Pressehåndtering, individuel risikokommunikation
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk
 

19.-20. juni 2019

 

København

 

A6
Forebyggelse og tilbage til arbejde
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

19.-20. september 2019

 

Odense

 

A5
Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1

Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

22.-24 oktober 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

12.-13 november 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

9.- 10. december 2019

 

Odense

 

Tilmelding
A
: Rene arbejdsmedicinske kurser: Udfyld skema som sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk
S: Kurser fælles med samfundsmedicin: Tilmelding sendes til kursussekretær i Sundhedsstyrelsen: sst-kurser@protonmail.com

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

KURSUSPROGRAMMER 2020


OBS: VIGTIG INFO VEDRØRENDE KURSER I FORBINDELSE MED COVID-19

Som følge af de aktuelle initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at udsætte afholdelsen af alle kursus- og uddannelsesaktiviteter for foreløbig marts og april måned. Det betyder, at de planlagte specialespecifikke – og SOL 2 kurser, samt inspektorkurset for marts og april måned udsættes. Evt. beslutning om også at udskyde kurserne for maj måned vurderes ultimo marts måned – I vil blive orienteret herom. 

Læs retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende manglende deltagelse i generelle og speciale specifikke kurser relateret til videreuddannelsen af læger i forbindelse med udbruddet af coronavirus her.

 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2020

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Den forskningstræning, der blev aflyst i januar/februar, bliver afholdt:

Ansøgningsfrist var 1. juni, Der er stadigvæk pladser, så hvis du mangler forskningstræning, så kontakt

Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2020:

S7
Sundhedsjura
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: catb@stps.dk
Arb.med. sparringspartner: Gitte Jacobsen

Tidspunkt: 25.-27. maj 2020   Udsat, nyt tidspunkt ikke fastlagt

Sted: Aarhus

 

S9
Projektledelse
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen
Email: jeppenr@dadlnet.dk
Arb.med. sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Tidspunkt: 23.-25. september 2020

Sted:Kolding

 

S8
International Sundhed
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard
Email: lav@ssi.dk
Arb.med. sparringspartner: Erik Jørs

Tidspunkt: 9.-11. november 2020

Sted:København

A1
Klinisk arbejdsmedicin

Delkursusleder: Ole Carstensen
Email: Ole.carstensen@vest.rm.dk

Tidspunkt: 23.-26 november 2020

Sted: Odense

 

Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kursusrækken i 2021 (med forbehold for Covid-19 ændringer)

 

Sundhedsjura – S
Dato for kursus: 1.-3. februar 2021
Sted: Århus/Webinar
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: CATBAC@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

 

Sundhedsøkonomi – S
Dato for kursus: 17.- 19. maj 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com

 

Pressehåndtering, individuel risikokommunikation – A
Dato for kursus: 29-30. september
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk

 

 Forebyggelse og tilbage til arbejde – A
Dato for kursus: 27-28. oktober 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation – S
Dato for kursus: 17.-19. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen

 


Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Forskningstræning, modul II og III

Se under Kursusrækken 2022

Kursusrækken i 2022


AES/AT kursusdag

For introlæger. Afholdes d.23.marts 2022.
Tilmelding: skriv til Luise Begtrup, luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 


Forskningstræningsmodul II og III, foreløbig program – Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2022

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

  • Kursusleder fra DASAM er ledende overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin)
  • Kursusleder fra DASAMS professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2021.

Find mere info ved at klikke på nedenstående:

 


Sammen med samfundsmedicin

Kursets nummer: 224103
Kursets navn: Sundhedsjura
Dato for kursus: 28.-30 september 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Birte Maigaard
Email: Birte.Maigaard@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

Tilmelding til hovedkursusleder@protonmail.com senest 6 uger før kursusstart med angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

 


Arbejdsmedicinske kurser

Kursets nummer: 22501
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1
Dato for kursus: 10.-12. oktober
Sted: København
Delkursusleder/kontakt: Gitte Højbjerg Jacobsen, Anja Huusom og Paula Hammer
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

 

Kursets nummer: 22502
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Dato for kursus: 16-17. november
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg JacobsenEmail: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

Kursets nummer: 22503
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Dato for kursus: 12-13. december
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
Tilmelding: se under

 

Tilmelding til Kursussekretær senest 4 uger før kursusstart ved udfyldelse af dette skema, angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt. Sendes til Pia Petersen pia.petersen@rsyd.dk

INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Kursusdag i AT og AES
Dato for kursus: 8. marts
Sted: København
Obligatorisk kursusdag i AT og AES for introlæger og nye psykologer i arbejdsmedicin.
Tilmelding foregår ved at skrive til Luise Begtrup: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

Kursusdag i det kommunale system, sociale ydelser og rehabilitering
Dato for kursus: 20. september
Sted: Holbæk
Obligatorisk kursusdag for introlæger (og evt. nye psykologer) i arbejdsmedicin.
Tilmelding: Oplys fuldt navn, stilling, arbejdsplads og evt. kostønsker til sekretær Jane Merethe Liin: janl@regionsjaelland.dk
Frist: 1.september 2023HOVEDUDDANNELSEN

Klinisk Arbejdsmedicin
Dato for kursus: 27, 28. februar og 1., 2. marts
Sted: Odense
Delkursusledere: Ole Carstensen, Tanja Carøe og Margrethe Bordado Sköld
Tilmelding: Skriv til Ole Carstensen, olcars@rm.dk

Kurser fælles med samfundsmedicin

Tilmelding til: hovedkursusleder@protonmail.com
Senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du får svar på om du har fået plads på kurset. Du bedes tilmelde dig hvert kursus med separate mails. Husk at anvend mailadresse ved tilmelding, som du fortsat har adgang til ved kursernes afholdelse.

International Sundhed
Dato for kursus: 15.-17. marts 2023
Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard Email: LAV@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Erik Jørs

Projektledelse
Foreløbig dato for kursus: 15.-17. maj 2023
Sted: Trinity Hotel & Konference Center A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia
Delkursusleder: Anne Hansen Email: anne.hansen@goedstrup.rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Sundhedsøkonomi
Dato for kursus: 27.-29. september 2023
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com

Forskningstræningsmodul II og III
Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2023

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter. Herudover introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

Dato og sted for kursus:

  • Modul 2 afholdes mandag den 21. august – onsdag den 23. august 2023 (i Aarhus)
  • Modul 3 afholdes tirsdag den 5. september – torsdag den 7. september 2023 (i Aalborg)

Kursusleder fra DASAM er cheflæge ph.d. Lars Skadhauge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital, Region Syddanmark (arbejdsmedicin) og fra DASAMS Professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.
Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. juli 2023.