HOVEDUDDANNELSE

Her finder du specialets faglige profil og vurderingsskema til brug for H-ansøgere

Specialeplan for arbejdsmedicin

Specialespecifikke kurser

(A: Rene arbejdsmedicinske kurser, S: Kurser fælles med samfundsmedicin)

1. Klinisk arbejdsmedicin 3 dage A
2. Sundhedsøkonomi 3 dage S
3. Pressehåndtering, individuel risikokommunikation 2 dage A
4. Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation 3 dage S
5. Eksponerings-, årsags- og risikovurdering
(Tidligere: Eksponering, toksikologi og miljømedicin)
3+2+2 dage A
6. Forebyggelse og tilbage til arbejde
(Tidligere: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering)
2 dage A
7. Sundhedsjura 3 dage S
8. International sundhed 3 dage S
9. Projektledelse 3 dage S

Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet “Kursusprogram 2018-2019” nedenunder


Generelle hoveduddannelseskurser

  SOL 1 2 dage
  SOL 2 2 dage
  SOL 3 2 dage

Læs mere om, og tilmeld dig kurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk


Forskningstræningskurser

Modul 1 Generelt kursus i forskningsmetodologi 3 dage
Modul 2 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
Modul 3 Specialespecifikke forskningstræning 3 dage
  • Modul 1 er generelt kursus i forskning for alle specialer.
    – Tilmelding Modul 1 foregår via sekretariatet i den uddannelsesregionernes du hører til
  • Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab.

 

– Info om tilmelding og seneste planlagte kursusprogram finder du under fanebladet “Kursusprogram 2021” nedenunder

 


MÅLBESKRIVELSE

 

 


KOMPETENCEKORT

Introuddannelsen

Kompetencekort 1
(Patientkonsultation, 1. del)

Kompetencekort 2
(Patientkonsultation, 2. del)

 

Hoveduddannelsen

Kompetencekort 1
(Lungemedicin, patientforøb)

Kompetencekort 2
(Reumatologi, nakke-skulder)

Kompetencekort 3
(Reumatologi, rygundersøgelse)

Kompetencekort 4
(Psykiatri, refleksiv vurdering)

Kompetencekort 5
(Neurologi, neurologisk undersøgelse)

Kompetencekort 6
(Arbejdsmedicin, kommunikation)

Kompetencekort 7
(Arbejdsmedicin, erhvervsanamnese)

Kompetencekort 8 
(Arbejdsmedicin, årsagsvurdering)

Kompetencekort 9
(Arbejdsmedicin, socialmedicinsk vurd.)

Kompetencekort 10 
(Arbejdsmedicin, gravidvejledning)

Kompetencekort 11 
(Arbejdsmedicin, gruppeundersøgelse)

Kompetencekort 12
(Arbejdsmedicin, virksomhedsbesøg)

Kompetencekort 13 
(Arbejdsmedicin, foredrag)

KURSUSPROGRAMMER 2018 -2019


 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2019

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Tilmelding til begge kurser til: Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2018.

 Modul 2 afholdes mandag den 7. januar– onsdag den 9. januar 2019 i Aarhus

Modul 3 afholdes mandag den 28. januar– onsdag den 20. januar 2019 i Aalborg

Hent det foreløbige program for kurserne her

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2019:

Kursus

 

Tidspunkt

 

Sted

 

S4
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Sparringspartner: Vivi Schlünssen
 

18-20. marts 2019

 

København


A3
Pressehåndtering, individuel risikokommunikation
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk
 

19.-20. juni 2019

 

København

 

A6
Forebyggelse og tilbage til arbejde
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

19.-20. september 2019

 

Odense

 

A5
Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1

Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

22.-24 oktober 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

12.-13 november 2019

 

Odense

 

Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
Email:Gitte.Jacobsen@rm.dk

 

9.- 10. december 2019

 

Odense

 

Tilmelding
A
: Rene arbejdsmedicinske kurser: Udfyld skema som sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk
S: Kurser fælles med samfundsmedicin: Tilmelding sendes til kursussekretær i Sundhedsstyrelsen: sst-kurser@protonmail.com

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

KURSUSPROGRAMMER 2020


OBS: VIGTIG INFO VEDRØRENDE KURSER I FORBINDELSE MED COVID-19

Som følge af de aktuelle initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at udsætte afholdelsen af alle kursus- og uddannelsesaktiviteter for foreløbig marts og april måned. Det betyder, at de planlagte specialespecifikke – og SOL 2 kurser, samt inspektorkurset for marts og april måned udsættes. Evt. beslutning om også at udskyde kurserne for maj måned vurderes ultimo marts måned – I vil blive orienteret herom. 

Læs retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende manglende deltagelse i generelle og speciale specifikke kurser relateret til videreuddannelsen af læger i forbindelse med udbruddet af coronavirus her.

 

Forskningstræningsmodul 2 og 3, 2020

Modul 2 og 3 er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af arbejdsmedicin og samfundsmedicin i fællesskab. Gennemførsel af forskningstræningsmodulet kræver deltagelse af minimum 6 H-læger.

Den forskningstræning, der blev aflyst i januar/februar, bliver afholdt:

Ansøgningsfrist var 1. juni, Der er stadigvæk pladser, så hvis du mangler forskningstræning, så kontakt

Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk

 

Specialespecifikke kurser i Arbejdsmedicin 2020:

S7
Sundhedsjura
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: catb@stps.dk
Arb.med. sparringspartner: Gitte Jacobsen

Tidspunkt: 25.-27. maj 2020   Udsat, nyt tidspunkt ikke fastlagt

Sted: Aarhus

 

S9
Projektledelse
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen
Email: jeppenr@dadlnet.dk
Arb.med. sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Tidspunkt: 23.-25. september 2020

Sted:Kolding

 

S8
International Sundhed
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard
Email: lav@ssi.dk
Arb.med. sparringspartner: Erik Jørs

Tidspunkt: 9.-11. november 2020

Sted:København

A1
Klinisk arbejdsmedicin

Delkursusleder: Ole Carstensen
Email: Ole.carstensen@vest.rm.dk

Tidspunkt: 23.-26 november 2020

Sted: Odense

 

Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kursusrækken i 2021 (med forbehold for Covid-19 ændringer)

 

Sundhedsjura – S
Dato for kursus: 1.-3. februar 2021
Sted: Århus/Webinar
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email: CATBAC@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

 

Sundhedsøkonomi – S
Dato for kursus: 17.- 19. maj 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com

 

Pressehåndtering, individuel risikokommunikation – A
Dato for kursus: 29-30. september
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk

 

 Forebyggelse og tilbage til arbejde – A
Dato for kursus: 27-28. oktober 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

 

Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation – S
Dato for kursus: 17.-19. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen

 


Tilmelding

 

Læs om speciallægekurserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Her finder du:

  1. De i 2018 opdaterede retningslinjer for det arbejdsmedicinske projekt.

Retningslinjer for arbejdsmedicinsk projekt, opdateret oktober 2018

 

2.  Generel information om forskningstræning og det arbejdsmedicinske projekt ( ikke opdateret siden 2014).

Om forskningstræning og arbejdsmedicinsk projekt