ÅRSMØDE 2011

Program årsmøde 2011

Formandens beretning

Budget og regnskab DASAM

Beretninger:

Årsmøde- og efteruddannelsesudvalget
Videreuddannelsesudvalget
Internationalt udvalg
ARMONI beretning
ARMONI regnskab
ARMONI – oversigt over vejledninger
Kursusudvalget

Oplæg om National Klinisk Database
Kommissorium ang International udvalg

Stort tema -Miljømedicin
Energiforsyning og helbred – Jacob Bønløkke
Miljømedicin på norsk – Bjørg Eli Hollund
Embedslægerne – Anne Hempel
Allergisk alveolit, den miljømedicinske vinkel – Anna Rask-Andersen
Kviksølv på Færørerne – Pál Weihe
Cases fra Giftinformationen – Peter Jacobsen
Miljømedicin internationalt – Martin Silberschmidt

Psykolog tema – Stress og Depression
Stress – David Glasscock
Stress og Depression i forhold til ASK – Casper J. Wagner
Depression – Morten Willert

 

Referat årsmøde 2011