DASAM ÅRSMØDE 2019

Blev i år afholdt d. 20 marts – 22. marts 2019 i Nyborg.
Temaet i år var “Uddannelse og kompetenceudvikling for psykologer og læger indenfor det arbejdsmedicinske felt”
Generalforsamling 2019: I forbindelse hermed blev DASAMs generalforsamling afholdt onsdag aften den 20. marts.