Danske Bedriftslægers Organisation (DBO)

Danske bedriftslæger er en organisation af danske bedriftslæger med praktisk arbejdsmedicinsk arbejde på virksomhederne.

Organisationens formål er at varetage de uddannelsesmæssige, faglige og sociale forhold for læger, beskæftiget indenfor BST og at styrke det lægelige arbejde.
Endvidere at samle læger, beskæftiget indenfor BST, med henblik på at udveksle erfaringer indenfor området og gennem kursusvirksomhed, være med til at vedligeholde og udbygge bedriftslægers faglige viden.

Koordinatorer for dette udvalg

Tina Storm
e-mail: tina@dadlnet.dk

Anders Ingemann Larsen
e-mail: AIL@novozymes.dk

 

Referat fra DBO’s generalforsamling Årsmødet 2013

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM