Erhvervssundhedsindsats – Arbejdsmedicinen på banen i ny sundhedsreform, arbejdsmiljøaftale og pensionsordning

DASAM har udarbejdet et brev og en præsentation af hvordan arbejdsmedicinen bør integreres som et bindeled mellem sundhedsvæsenet og tidlige, tværfaglige og virksomhedsnære indsatser, herunder vurdering af erhvervsevne af borgere med helbredsmæssige udfordringer.

Brevet er blevet sendt til folketingets medlemmer, Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Regionerne, Kommunernes Landsforening og Lægeforeningen.


Læs brevet og se præsentationen her