FOREBYGGELSE I ARBEJDSMILJØINDSATSEN -nyt debatoplæg fra AM-PRO

Nyt debatoplæg fra AM-PRO om forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, hvor DASAM/YAM bl.a. har bidraget med artikel om arbejdsmedicinens rolle.