Rejselegater 2019

Indkaldelse af ansøgninger til DASAM’s rejselegater 2019.

Der uddeles optil to rejselegater à 10.000 kr.

Legatet kan tildeles yngre arbejdsmedicinere eller tilsvarende medlemmer af DASAM, der planlægger et uddannelsesophold i udlandet.

Opholdet kan ligge under speciallægeuddannelsen, men kan også være en del af et efteruddannelses-forløb. Det kan for eksempel være et ophold på en sygehusafdeling, universitetsafdeling eller andet med en speciel kompetence som ønskes tilegnet.

Rejselegatet kan ikke søges til konferencer eller til traditionelle kurser.

I forbindelse med ansøgningen skal fremsendes en plan for, hvordan den aktuelle kompetence søges erhvervet og hvordan den vil blive implementeret efter opholdet samt et overslag over udgifter. Det ses gerne, at der gives en tilbagemelding på den førstkommende generalforsamling i selskabet, efter man har været af sted.

Hvis man ønsker at komme i betragtning til et rejselegat skal ansøgningen sendes: senest tirsdag den 01. oktober 2019 til DASAM’s formand, Ole Carstensen: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

DASAMs rejselegater 2018 gik til:

1. Iben Brock Jacobsen, Region S, mhp. studieophold og videreuddannelse i provokationer med epoxy ved Royal Brompton Hospital, London, efterår 2018

2. Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, Region Øst, mhp. uddannelsesophold ved to bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj 2019