Sundhedsfaglig vejledningen om skånehensyn, juni 2019 pdf