ÅRSMØDE 2007

Program fra årsmødet 2007
Indkaldelse til YAM generalforsamling 2007
Arbejdsopgaver YAM forår 2007
Indkaldelse DASAM´s generalforsamling 2007

DASAM´s årsberetning 2006-07
Beretning efteruddannelsesudvalg
Beretning prægraduat udvalg
Beretning videreuddannelsesudvalg
Beretning forskningsudvalg
Beretning kursusudvalg
Beretning ICOEPH
Beretning VK- DASAM
Helbredsundersøgelser ved natarbejde
Referat årsmøde 2007

Oplæg:

Forbyggelse af iskæmisk hjertesygdom, v/ B. Netterstrøm
Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL., v/ Ø. Omland
Arbejdsbetinget kræft i Nordjylland
K.R.A.M., v/ B. Klarlund
Organisering af forebyggelse, v/ K. M. Pedersen
Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger, v/ S. W. Svendsen
Støj og arbejdsmedicinsk forebyggelse
Screening i arbejdsmedicin, v/ K. J. Jørgensen
Genpolymorfier og gen- miljøinteraktioner, v/ U. Vogel
Forebyggelse i arbejdsmedicinen, v/ Ramazzini

Referat: forebyggelse i arbejdsmedicinen