ÅRSMØDE 2016

Den 10. – 11. marts 2016, DSB’s Kursuscenter, Knudshoved, Nyborg

Hovedtema om rehabilitering

Hovedtemaet DASAM Årsmøde 2016:
ARBEJDE OG HELBRED – TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE

Program og oplægholdernes præsentationer:

 • Funksjonshemming og arbeid: politikk, problemforståelse, erfaringer og forskning i Norge
  Jan Tøssebro, Direktør, professor, dr. polit, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
 • Socialmedicinernes rolle i rehabilitering i Sygedagpengereform og Fleksjob og førtidspensionsreformen
  Claus Vinther Nielsen, forskningschef, professor, ph.d., CFK-RM og Institut for Folkesundhed, AU
 • Virker TTA konceptet? Kritisk gennemgang af forskellige TTA-projekters resultater. Johan Hviid Andersen, professor, overlæge ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
 • Førtidspension – effekten på liv og helbred
  Steen Bengtsson, seniorforsker, Det nationale forskningsinstitut for velfærd
 • Arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: årsager og helbredskonsekvenser
  Jens Peter Bonde, professor, overlæge dr. med. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
 • Mindsker arbejde syges sociale isolation?
  Iben Nørup, forsker, Cand. scient. Adm., Ph.d., Institut for statskundskab, Aalborg Universitet
 • Hvad sker der på arbejdspladsen og i det danske Arbejdsskadesystem, når en medarbejder bliver syg med en arbejdsrelateret psykisk lidelse?
  Yun Ladegaard, ph.d.- stipendiat, cand. psych., Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Hvordan oplever sygemeldte med stress og depression tilbagevenden til arbejde?
  Malene Friis Andersen, post doc, ph.d., cand. psych. aut., Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø

Det øvrige program, frie foredrag og posters:

DASAM’s generalforsamling:

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM