ÅRSMØDE 2018

DASAM’s årsmøde blev afholdt 5. – 6. april 2018  

Find referat fra generalforsamlingen, inkluderet bilag til de diskuterede rettidige indkomne forslag (det arbejdsmedicinske projekt og visionsudvalg) her

Se program for årsmødet her

Se indkaldelse og dagsorden til generalforsamling og materiale til generalforsamling her