DASAM generalforsamling udskudt

Grundet COVID-19 udbruddet er DASAMs generalforsamling udskudt til onsdag den 27. maj, kl. 15.30-17.30 i Aarhus. Information om sted vil følge.

Budget og regnskab vil snarest blive sendt rundt pr. mail. Afstemning om den foreslåede kontingentstigning for speciallæger vil ligeledes blive arrangeret digitalt af en person uden for bestyrelseskredsen.

Bestyrelsen har i kraft af at formand Ole Carstensen efter 5 år på posten har ønsket at gå af, besluttet at næstformand Harald Meyer overtager posten indtil generalforsamlingen, hvor der vil være nyvalg af formand. Den tidligere formand vil beklæde næstformandsposten indtil generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,

DASAMs bestyrelse