YAM BESTYRELSE

Forperson:
Mette Hyldegaard Madsen
Uddannelsesregion Nord, H-læge
Herning Arbejdsmedicinsk afdeling
E-mail: mettehyllemadsen@gmail.com

Kasserer:

Sekretær:
Mette Skovgaard Mohr
H-læge, Uddannelsesregion Nord
Arbejdsmedicin, Gødstrup
E-mail: metteschr@gmail.com

Medlem
Jonas Lunen
H-læge, Uddannelsesregion Øst
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg
E-mail: jclunen@hotmail.com

Medlem:
Lærke Tørring Kolding
H-læge, Uddannelsesregion Øst
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
E-mail: Ltkolding@hotmail.com

Medlem:
Sasia Østerberg Skovsted
H-læge, Uddannelsesregion Nord
Arbejdsmedicin, Gødstrup
E-mail: sasiaskovsted@gmail.com

Nye medlemmer/suppleanter
Kristina Rosa Beuschau, Odense
Vibe Lyng Lindgren, Aalborg