VISIONER, INFOFOLDER, PIXIEBOG

YAM samarbejder tæt med DASAM om visioner for specialets fremtid.

  • YAMs visioner: blev præsenteret på visionstemadagen i Odense 7. marts 2018 og i denne forbindelse havde vi udfærdiget en tabel over YAMs holdning til mission, vision og strategier for specialet. Tabellen kan hentes her: Visioner
  • Visionsudvalg: Under DASAMs generalforsamling 5.april 2018 præsenterede YAM sit forslag om at nedsætte et udvalg mhp implementering af visioner, hvilket blev vedtaget.
  • Rekrutteringsfolder til specialet: YAM har sammen med DASAM udarbejdet folder om Arbejdsmedicin (til YL):
    Info/rekrutteringsfolder om Arbejdsmedicin 
  • Pixiebog for uddannelseslæger: se her