NYHEDER

DASAM ÅRSMØDE 2023

DASAM ÅRSMØDE 2023

DASAM og YAM skifter titler til forperson(er)

DASAM og YAM vil fremadrettet anvende titlerne forperson og næstforperson, i det vi støtter op om ligestilling på alle planer.

 

AM-PRO sender udspil til ny Arbejdsmiljøaftale

AM-PRO sender udspil på vegne af DASAM og andre arbejdsmiljøprofessionelle til ny Arbejdsmiljøaftale. Læs udspillet her
Ønsker du at vide mere om AM-PRO kan du besøge hjemmesiden her.

Arbejdsskadereform: Tænk arbejdsmedicin ind i fastholdelse af arbejdsskadesager

I forbindelse med forhandlingerne af den nye arbejdsskadereform og arbejdsmiljøaftale har DASAM gjort opfordret til at indtænke arbejdsmedicin i fastholdelse og hurtigere tilbagevenden til arbejde af patienter med arbejdsskadesager. Læs brevet her.

Eksponeringsdatabase for målinger i DK?

DASAM foreslår en national eksponeringsdatabase for alle virksomheder i Danmark, tilsvarende den de har i STAMI, Norge. I processen er blandt andet sendt brev til politikere. Læs brevet her.

Ny målbeskrivelse i Arbejdsmedicin fra 2022

Sundhedsstyrelsen har nu endelig godkendt den nye målbeskrivelse i arbejdsmedicin. Der er nu 14 kompetencer for introduktionsuddannelsen og 24 for hoveduddannelsen, hvilket er en reduktion fra 78 kompetencer i målbeskrivelse fra 2014.
Målbeskrivelsen træder i kraft pr. 1.november 2022, men kan allerede nu bruges som udgangspunkt i uddannelsesforløb. Hent målbeskrivelsen her.

Rejselegat 2022

DASAM rejselegat 2022 kan nu søges, læs mere her

AGRIOHS – Agriculture conference in Odense August 21-24

Join the conference  Public and Occupational Health in Sustainable Agriculture, which takes place in Odense August 21-24. ICOEPH and DASAM are co-organizers.

Read more and registrate here.

DASAM årsmøde 2022

DASAMs årsmøde 2022 bliver afholdt d. 9-10 marts, på DSB kursuscenter Knudshoved i Nyborg.

DASAM ÅRSMØDE 2021 AFHOLDES d. 16.-17. september

DASAM årsmøde 2021 afholdes i år d. 16.-17. september Comwell Klarskovgaard i Korsør.

Tema i år er ‘Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse’
Se program her.

DASAM JUBILÆUMSMØDE 10. juni 2021

DASAM fejrede 40 års jubilæum d. 10. juni 2021.  Se program og slides fra dagen her.

YAM temadag og generalforsamling d. 26.maj

YAM afholder temadag om Gravidvurderinger samt YAM Generalforsamling 2021 i Holbæk, onsdag d. 26.maj.

Find mere information her.

DASAM gentager advarsel om brug af hagevisir

I forbindelse med genåbningen af samfundet efter anden Corona-nedlukning, advarer DASAM igen mod brug af hagevisir/halvvisir. Disse kan udgøre en falsk tryghed, da der er stadig intet videnskabeligt belæg for, at disse visirer nedsætter spredning af smitte eller beskytter mod smitte. Læs hele pressemeddelelsen her.

NYT REVIEW om depression og belastningsreaktioner som følge af arbejdsrelateret stress

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget har ønsket en udredning af den videnskabelige evidens for at belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen kan føre til depressive lidelser og psykiske belastningsreaktioner.

Arbejdsmiljøforskningsfonden bevilgede i december 2018 667.000 kr. til udredningen (projektnr 45-2018-09). Udredningen er foretaget af danske og udenlandske forskere med arbejdsmedicinsk, psykiatrisk og epidemiologisk ekspertise (se nedenfor).

Arbejdet blev påbegyndt i januar 2019 og resultatet vedrørende depression er nu publiceret internationalt i European Journal of Epidemiology (http://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00725-9 ) hvormed projektet er endeligt afsluttet.

Dansk-sprogede udgaver (resume og rapporter) er tidligere fremsendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan downloades fra nettet ( https://www.aes.dk/om-arbejdsmarkedets-erhvervssikring/erhvervssygdomsudvalget/forskning-og-udredningsprojekter ).

Resultaterne viste, kort fortalt, at resultaterne fra tidligere undersøgelser af problemstillingen er behæftet med metodeusikkerhed i et omfang, der indebærer, at man ikke med rimelig sikkerhed kan konkludere, at nogen af de arbejdsrelaterede stress-faktorer, der var omfattet af udredningen, er en sandsynlig årsag til depressive episoder, tilbagevendende depression eller psykiske belastningsreaktioner. Omvendt var der heller ikke evidens for, at en årsagsmæssig sammenhæng er usandsynlig.

Udredningen anbefaler en række metodemæssige forbedringer af fremtidige projekter om sammenhængen mellem arbejdsmæssig stressbelastning og udvikling af psykiske lidelser, så dette vigtige område fremover kan udforskes på en måde, der kan give mere holdbare svar på om der er årsagsmæssige sammenhænge.

Udredningen gennemgås mere detaljeret i dette dokument, opdelt på et delprojekt om depression og et delprojekt om psykisk belastningsreaktion

 

På vegne af forfattergruppen,

Sigurd Mikkelsen

 

ÅRSMØDET 2021: AFHOLDES D.16-17. SEPTEMBER I KORSØR

DASAM årsmøde 2021 afholdes i år d. 16.-17. september Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Se mere information og program her.

DASAM udtaler sig om brug af hagevisir

DASAM har valgt at advare mod  brugen af hagevisir som værnemiddel mod  Covid-19 smitte på arbejdspladser. Der er intet videnskabeligt belæg for, at disse visirer nedsætter spredning fra smittede brugere eller beskytter brugerne mod smitte

Læs pressemeddelsen her.

Ny dato for Jubilæumsdag DASAM 40 år

DASAM er klar med ny dato for markering af 40 års jubilæum. Dagen planlægges nu afholdt  d. 10.juni 2021,  i Odense.

Se opdateret program her, tilmeldingen er åben.

Forslag om arbejdsmedicinsk involvering i seniorpension

DASAM har valgt at genfremføre forslaget om at de arbejdsmedicinske afdelinger bliver involveret i vurdering af borgere som søger om seniorpension. Dette er gjort ved at sende et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og bede om foretræde for udvalget d. 18.november 2020.

FOREBYGGELSE I ARBEJDSMILJØINDSATSEN -nyt debatoplæg fra AM-PRO

Nyt debatoplæg fra AM-PRO om forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, hvor DASAM/YAM bl.a. har bidraget med artikel om arbejdsmedicinens rolle.

 

 

AFLYST: DASAMs 40 års Jubilæumsmøde d. 29 oktober

Grundet den aktuelle Covid-19 situation har DASAM  set sig nødsaget til at måtte aflyse DASAMs 40 års jubilæumsmøde d. 29.oktober 2020.

Vi håber i stedet på at kunne afholde jubilæumsmøde i løbet af  2021.