RETURNDAGE OG VIRKSOMHEDSBESØG

Returndage i Arbejdsmedicin

Oversigt over kommende returndage i Arbejdsmedicin

Videreuddannelsesregion Nord og Syd

Videreuddannelsesregion Øst 

 

Virksomhedsbesøg med Arbejdstilsynet

Her finder du vejledende retningslinjer for virksomhedsbesøg med Arbejdstilsynet(fra 2016) samt skabelon til brug ved afrapportering af virksomhedsbesøg med Arbejdstilsynet.

Samarbejdsaftale med AT (2016)

Skabelon til beskrivelse af virksomhedsbesøget