FAGLIG PROFIL OG SPECIALEPLAN

Her finder du specialets faglige profil og vurderingsskema til brug for H-ansøgere

Specialeplan for arbejdsmedicin