Nationale UAO møder

De uddannelsesansvarlige overlæger i specialet mødes to gange årligt for at diskutere speciallægeuddannelsen på tværs af landet. Her kan du finde mødereferaterne fra de nationale UAO møder: