INDMELDELSE

Indmeldelse i PAM sker ved at kontakte Karen (karen.tinghus@rsyd.dk), mens indmeldelse for psykologer i DASAM sker ved at kontakte sekretær Bitten Dahlstrøm (bda@DADL.DK)

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM