BRANCHEKODE

Søg i listen under pågældende bogstav (både tekst og kode) med brug af [CTRL]+[B] (i Explorer) eller [CTRL]+[F] (i Netscape)

administration af fremmede ejendomme 83112
administration og udlejning af egne ejendomme 83111
adresseringsbureauer 83293
advokatvirksomheder 83210
afbrydere, mindre, fremstilling af 38399
affald, andet, handel med 61173
aftenskoler 93104
afvandingssystemer for landbrugsjord, drift af 11202
afvandingssystemer, drift af 11202
akkumulatorelementer, udskiftning af med indbytning 38392
akkumulatorfabrikker 38392
akkumulatorkasser, fremstilling af 38392
akvarieforretninger 62293
alarmanlæg, fremstilling af 38239
alderdomshjem 93408
almenskoler, øvrige 93104
ammunition, fremstilling af 38199
amtskommunal administration 91040
andelskasser 81014
anden råstofudvinding 29000
andre personlige tjenesteydelser m.v. 95900
anilintrykkerier 34224
anlægsgartnerier 11103
annonceblade 34293
antenner, fremstilling af 38321
antibiotika, fremstilling af 35220
antifrostpræparater, fremstilling af 35299
antikviteter, afsyring af 33209
antikviteter, engroshandel med 61143
antikvitetsforretninger 62163
apoteker 62134
apparater, medicinske elektriske, fremstilling af 38512
apparater, medicinske ikke-elektriske, fremstilling af 38511
arbejdsformidlingen 91019
arbejdsgiverforeninger 93501
arbejdsløshedskasser 82007
arbejdstøj, fremstilling af (bortset fra kitler) 32211
arkitektvirksomheder 83243
armaturfabrikker 38193
asbestcementfabrikker 36993
asbestvarer, fremstilling af 36999
asfalt, tagpap, smøremidler og andre kulprodukter, fremst. af 35400
asfaltfabrikker 35401
atp 82005
auktionsforretninger, andre 61319
auktionshandel 61314
autobugsering 95139
autoelektrikere 95134
autoindtræk, fremstilling af 32129
autolakererier 95133
automater, fremstilling af 38299
automåtter, fremstilling af 32129
autoophugning 61173
autoreparation m.v. 95130
autoreparationsværksteder 95131
autoservice i øvrigt 95139
autoudstyr, forhandlere af 62212
av-udstyr, engroshandel med 61142
avlscentre 11101
avlsforeninger 83294
badesanatorier, kurative 93319
bagerforretninger 31174
bageriartikler, engroshandel med 61179
bagervarer, fremstilling af, anden 31179
bandagister 38515
banemateriel, fremstilling af 38420
bank- og finansieringsvirksomhed 81000
bank- og finansieringsvirksomhed, tjenesteydelser i forbindelse med 81030
bank-, finans.-, forsik.virksomhed, ejd.handel og adm., forretningsservice 80000
banker og sparekasser 81010
bankierer 81024
barbersprit, fremstilling af 35232
barneplejestationer 93311
barnevogne, engroshandel med 61154
barnevognsfabrikker 38492
barnevognsforretninger 62174
basisplast og plasthalvfabrikata m.v., fremstilling af 35130
basisplast, fremstilling af 35131
batterier, forhandling af 62211
bedemænd 95993
begravelseskasser 82008
begravelsesvæsen 95993
behandlingshjem for adfærdsvanskelige 93404
beholdere til kmprimerede gasser, fremstilling af 38132
beholdere, stationære, fremstilling af 38132
beklædning, engroshandel med 61131
beklædning, tekstil- og lædervarer m.v., detailhandel med 62150
beklædning, tekstilvarer, skotøj, engroshandel med 61130
beklædningsindustri i øvrigt 32299
beklædningsvarer i øvrigt 62159
bekædningsfremmstilling, anden 32290
bekædningsindustri 32200
bekæmpelsesmidler, færdigblandede, fremstilling af 35122
benzin, engroshandel med 61192
beslag, fremstilling af 38110
bestik, fremstilling af 38110
besætningsartikler 62159
besætningsartikler, engroshandel med 61165
beton, færdigblandet, fremstilling af 36992
betonbor, fremstilling af 38249
betonfabrikker 36993
betonfliser, fremstilling af 36993
betonmursten, fremstilling af 36993
betonstøberier 36993
betontagsten, fremstilling af 36993
betontrappesten, fremstilling af 36993
betonvarefabrikker 36993
biavl 11105
biblioteker 94200
bijouterivarer, engroshandel med 61157
biler og benzin, detailhandel med 62210
biler, benzin, brændsel, engroshandel med 61190
biler, engroshandel med 61191
biler, husholdningsmaskiner m.v, reparation af 95100
biler, samling og fremstilling af 38431
biler, uden fører, udlejning af 71161
bilforretninger 62211
bilindustri i øvrigt 38439
billad, fremstilling af 38432
billedhuggere 94150
billedskærere 33194
billetbureauer 94149
biografer 94122
biografmaskiner og -udstyr, engroshandel med 61189
bisquits, engroshandel med 61118
bjærgningsvæsen 71231
blade, engroshandel med 61156
bladkiosker 62194
bladkompagnier 71149
blikkenslagerforetninger 50160
blomster, avl af 11102
blomster, engroshandel med 61158
blomster, kunstige, fremstilling af 39099
blomsterforretninger 62292
blomsterhandlerartikler, engroshandel med 61179
blomsterløg, engroshandel med 61162
blonder, fremstilling af 32115
bluser, fremstilling af 32212
blyanter, fremstilling af 39094
blæk, fremstilling af 35299
bogantikvariater 62192
bogbinderiartikler, engroshandel med 61164
bogbinderier 34230
bogforlag 34291
bogføringsvirksomhed 83220
boghandlere 62191
bogtrykkerier 34221
boliganvisning 83122
boligtekstiler, engroshandel med 61132
boligtekstilforretninger 62152
bolte, fremstilling af 38194
bomuldsspinderier 32112
bomuldsvæverier 32112
bonemaskiner, fremstilling af 38332
bonevoks, fremstilling af 35292
borgerforeninger 93996
botaniske haver 94200
boullonterninger, fremstilling af 31112
bowlingbaner 94903
branche-oplysning mangler 00000
brancheforeninger 93501
bremser, fremstilling af 38439
bremseskiver, fremstilling af 36999
brevskoler 93109
briketter, fremstilling af 29090
broderiartikler 62159
broderier, fremstilling af 32121
brolæggermestre 50123
brugskunst, forhandlere af 62164
brunkulslejer 21000
bryggerier 31330
brændsel, detailhandel med 62220
brændsel, fast og flydende, engroshandel med 61192
brændsel, fast, forhandlere af 62221
brød, engroshandel med 61118
brødfabriker og bagerier m.m. 31170
brødfabrikker 31171
brødudsalg 62123
brøndborere 50194
budforretninger 71149
bugseringsvæsen 71231
buksedragter, fremstilling af 32212
bunde og tøndestave, fremstilling af 33111
buntmagerier 32294
busdrift (rutebiler) 71121
busdrift m.v. 71120
butiksudstyr, engroshandel med 61189
bygge- og anlægsvirksomhed, anden 50190
bygge- og anlægsvirksomhed, offentlig 50110
bygge- og anlægsvirksomhed, uden nærmere angivelse 50000
byggemarkeder 61168
byggevirksomhed i øvrigt 50199
bygningsartikler, fremstilling af 33114
bygningsartikler, handel med 61168
bygningstapetserere 50150
bylysningsartikler, engroshandel med 61144
bødkere 33122
bøger, blade og papirvarer, detailhandel med 62190
bøger, engroshandel med 61156
børnefilmklubber 94129
børnehaver 93402
børnehaveseminarier 93106
børnehjem 93404
børnerådgivningsklinikker 93405
børneskoler 93103
børnetøjsforretninger 62153
børstevarer, forhandlere af 62299
børstevarer, fremstilling af 39092
både, forhandlere af 62212
bådebyggerier 38412
bådfart 71219
bånd, fremstilling af 32115
båndindspilning 94143
båndoptagere, fremstilling af 38321
cafeterier 63101
campingorganisationer 93995
campingpladser 63203
campingudstyr, engroshandel med 61155
campingudstyr, forhandling af 62173
campingvogne, forhandlere af 62212
campingvogne, fremstilling af 38432
campingvogne, udlejning af 62212
cementblandemaskiner, fremstilling af 38249
cementfabrikker 36921
cementfabrikker, kalk- og kridtværker, mørtelfabrikker 36920
cementstøberier 36993
cementvarefabrikker 36993
centraladministration 91011
centralregisteret for motorkøretøjer 91020
centralvarmekedler, fremstilling af 38190
charterselskaber 71311
chokolade, engroshandel med 61117
chokoladefabrikker 31190
chokoladeforretninger 62128
cirkus 94901
civilforsvar 91030
corn-flakes, fremstilling af 31160
cykeldele, fremstilling af 38440
cykelfabrikker 38440
cykelforretninger (+ knallert) 62174
cykelforretninger (+ radio) 62175
cykelreparationsværksteder 95150
cykler og cykeldele, engroshandel med 61154
dagblade 34240
daginstitutioner for børn og unge, andre 93403
dambrug 13021
dame- og herrefrisører 95913
dame- og herrekonfektionsforretninger 62156
damefrisører 95911
damehatte 62159
damehattefremstilling 32295
damekonfektionsforretninger 62155
dameyderbeklædning i øvrigt, fremstilling af 32213
dampkedler, fremstilling af 38132
dampmaskiner til fremdrift af skibe, fremstilling af 38413
dampturbiner til fremdrift af skibe, fremstilling af 38413
danmarks erhvervsfond 91019
danseskoler 94909
danske studerendes fællesråd 92509
databehandlingsvirksomhed 83230
datamaskiner samt udstyr hertil, engroshandel med 61184
datamaskiner, fremstilling af 38251
dekorationsforretninger 33202
dekorationsgenstande, drejede, fremstilling af 33193
dekoratører 83250
delikatesseforretninger 62127
dentallaboratorier 93315
desinfektionsvirksomhed 92024
destruktionsanstalter 31154
detailhandel, uoplyst vareområde 62000
detektivbureauer 83299
direktorater 91019
discountbutikker 62111
diskoteker 63101
distriktsblade 34293
distriktstoldkamre 91019
dobbeltsupermarkeder 62114
dommerkontorer 91020
dragere 95999
drengekonfektionsforretninger 62154
driftsmidler, andre udlejning eller leasing af 83300
drikkevareindustri 31300
drittelmateriale, opskæring af 33111
dræningsmestre 50122
drænrør, fremstilling af 36911
dybtryk 34229
dybtrykpapir, fremstilling af 39095
dykkervirksomhed 71231
dyner, fremstilling af 32129
dyr, klipning af 11209
dyrehospitaler 93320
dyreværnsforeninger 93409
dyrlægevirksomhed alm. 93320
dæk, forhandling af 62211
døgnkiosker 62111
døre, fremstilling af 38131
edb-konsulentvirksomhed 83230
efterskoler 93104
ejendom, fast, formidling vedrørende 83129
ejendom, fast, handel med 83129
ejendomme, egne, udlejning af 83111
ejendomsadministration 83110
ejendomsadministration og – handel 83100
ejendomsadministration og -handel, forretningsservice 83000
ejendomshandel og boliganvisning 83120
ejendomshandlere 83121
ejendomsmæglere 83121
el- og varmeværker, kombinerede 41010
el-, gas- og varmeforsyning 41000
el-apparatur til maskiner, fremstilling af 38311
el-husholdningsartikler øvrige, fremstilling af 38332
el-husholdningsartikler, fremstilling af 38330
el-installationsmateriel, engroshandel med 61172
el-installatører med butikshandel 50170
el-motorer samt el-apparatur til maskiner, fremstilling af 38310
el-motorer, fremstilling af 38311
el-radiatorer, fremstilling af 38331
el-vandvarmere, fremstilling af 38331
elastik, fremstilling af 32115
elektrisk materiel, fremstilling af anden 38399
elektriske apparater og el-materiel i øvrigt, fremstilling af 38390
elektroindustri 38300
elektroinstallationsforretninger 50170
elektrokul, fremstilling af 38399
elektromekaniske værksteder 38312
elektroniske komponenter, engroshandel med 61172
elektropletvarefabrikker 39011
elevatorer, fremstilling af 38294
elevråd 93997
elmaster, fremstilling af 38131
elværker 41010
emballageartikler, engroshandel med 61179
emulgatorer, fremstilling af 35119
engrosagenturer (engrossalg for fremmed regning i andens navn) 61311
engroshandel 61100
engroshandel i øvrigt 61299
engroshandel og vareformidling, oplyst vareområde 61000
engroshandel, anden 61290
entreprenørforretninger, almindelige 50121
entreprenørmateriel, handel med 61182
entreprenørvirksomheder m.v. 50120
enzymer, fremstilling af 35119
erhvervsorganisationer 93501
erhvervsråd, lokale 93509
erhvervsvaskerimaskiner, fremstilling af 38297
etiketter, fremstilling af 32115
facadeelementer, fremstilling af 38131
facadesandblæsning 50199
fagblade, erhvervsmæssig udgivelse af 34299
faglige, oplysende foreninger 93993
fagskoler for lærlinge 93105
fagskoler, andre 93106
fajancefabrikker 36101
fars, fremstilling af 31112
farvebånd, fremstilling af 39094
farvefabrikker 35210
farveforretninger 62131
farver, engroshandel med 61171
farver, tapet, parfumeri og apotekervarer, detailhandel med 62130
farverier 95204
farvestoffer, fremstilling af 35119
fatninger, fremstilling af 38399
fedevarer, fremstilling af 31112
fedt, engroshandel med 61115
feriekolonier 63209
feriepensionater 63209
fernis, fremstilling af 35210
ferskvandsfiskeri 13029
festartikler, engroshandel med 61157
fiberplader, fremstilling af 33113
film til reproduktionsformål, fremstilling og kopiering af 34211
film, radio og tv samt anden kunstnerisk virksomhed 94100
filmproduktion 94110
filmudlejning 94121
filmudlejning og -fremvisning 94120
filtfabrikker 32190
finansieringsfonde 81023
finansieringsvirksomhed, anden 81029
finér, fremstilling af 33113
fisk, dybfrysning af 31142
fisk, engroshandel med 61113
fisk, røgning af 31141
fisk, saltning af 31141
fiskeauktioner 61315
fiskefarsfabrikker 31142
fiskefiletfabrikker 31142
fiskeforretninger 62122
fiskehermetikfabrikker 31142
fiskemelsfabrikker 31153
fiskenetfabrikker 32152
fiskeri 13000
fiskeri i øvrigt 13029
fiskeri, andet 13020
fiskeriudstyr i forb. m. skibsproviantering, engroshandel med 61291
fiskeriudstyr, engroshandel med 61189
fiskindustri 31140
fittings, fremstilling af 38193
fjederindlæg, fremstilling af 33203
fjedre, fremstilling af 38197
fjer, kunstige, fremstilling af 39099
fjerkræ, engroshandel med 61112
fjerkræ, konservering af 31117
fjerkræslagterier 31117
fjernsyn, engroshandel med 61142
fjernsynsfabrikker 38321
fjernsynsforhandlere 62176
fjernsynsreparationsværksteder 95121
fjerrenserier 39099
flagfabrikker 32123
flaskegas, engroshandel med 61192
flaskegasforhandlere (detail) 62222
flethegn, fremstilling af 33114
flint, brydning af 29090
fly, udlejning af 71329
flydele, reparation samt fremstilling af 38450
flymotorer, reparation samt fremstilling af 38450
flytteforretninger 71142
flyvemaskineværksteder 38450
flåder og lign. flydende materiel, fremstilling af 38419
foderstoffer, færdige, fremstilling af 31220
foderstoffer, handel med 61161
fodindlæg, fremstilling af 38515
fodplejere 93317
fodtøjindustri 32400
fodtøjsindustri i øvrigt 32409
folketinget 91011
fonde, med velgørende eller socialt sigte 93409
fondsbørsvekselerere 81027
forbrugerorganisationer 93509
forbrugsvarer, andre, engroshandel med 61150
forbrændingsanstalter 92012
forbrændingsmotorer, fremstilling af 38413
fordelingsanlæg 41010
fordelingstavler, fremstilling af 38311
foreninger for tidligere elever 93996
forfattere 94150
forgylderier 33192
forlystelser, andre 94909
forlystelser, sport m.v. 94000
forlystelsesparker 94901
forlystelsesvirksomhed, anden og sport 94900
forretninger, andre (detail) 62299
forretningsbanker 81012
forretningsservice, anden 83200
forretningsservice, anden 83290
forretningsservice, anden 83299
forsamlingshuse, drift af 63109
forsikringskonsulenter 82003
forsikringsrådet 91019
forsikringsvirksomhed 82000
forsikringsvirksomhed, anden 82009
forskning 93200
forskningsinstitutioner 93200
forsvar 91030
forsølvningsanstalter 39011
fortynder, fremstilling af 35210
foto, engroshandel med 61153
fotoforretninger 62185
fotografiapparater, fremstilling af 38520
fotografisk virksomhed 95920
fotokopiering 83299
fotokopieringsmaskiner, fremstilling af 38520
fragtcentraler 71143
fragtmænd 71141
fragtvognmænd m.v. 71140
fremkaldervirksomhed 95920
fremmede staters repræsentationer 96002
fremstilling af færdige tekstilvarer ekskl. beklædningsgenstande 32120
fremstillingsvirksomhed i øvrigt, anden 39090
fremstillingsvirksomhed, anden 39000
fremstillingsvirksomhed, uoplyst vareområde 30000
friluftsorganisationer 93995
frimærkeforretninger 62195
frimærkeklubber 93994
frisørvirksomhed m.v. 95910
fritidsboliganvisning 83122
fritidshjem 93403
fritidsklubber 93403
frugt, engroshandel med 61114
frugtauktioner 61314
frugtforretninger 62125
frugtkonservesfabrikker 31130
frugtplantager 11102
frugtvinsfabrikker 31130
frysehuse 71920
frø, engroshandel med 61162
frø, forhandlere af 62299
frømandsvirksomhed 71231
frørenseanlæg 38220
fugleforretninger 62293
fyringsaggregater, fremstilling af 38299
fyringsolie, forhandlere af (detail) 62221
fyrvæsen 71234
fysioterapeuter, praktiserende 93317
fysioterapeutiske klinikker 93317
fængselsvæsenet 91020
færgefart 71212
fødeklinikker 93316
gaffetrucks, fremstilling af 38294
galanteriforretninger 62291
galanterivarer, engroshandel med 61157
galvaniseringsanstalter 38195
garderober 95999
gardiner, fremstilling af 32124
garner og stoffer af kemofibre, fremstilling af 32113
garner, handel med 61165
garnforretninger 62153
gartnerier 11102
garveekstrakt, fremstilling af 35119
garverier 32310
gasforsyning 41020
gasfyrservice 50160
gasværker 41020
gasværks maskiner, fremstilling af 38242
gaveartikler, forhandlere af 62164
gaveboder 62164
gear, fremstilling af 38439
genbrugsforretninger 62159
generatorer, fremstilling af 38311
gipsplader, fremstilling af 36995
glarmesterforretninger 50180
glarmestre med butikshandel 50180
glas, specialforretninger med 62171
glas- og glasvareindustri 36200
glasbearbejdning 36202
glasfiber, fremstilling af 36994
glasmattering 36202
glasprodukter, fremstilling af 36999
glasslibning 36202
glasuld, fremstilling af 36994
glasværker 36201
glucose, fremstilling af 31211
glødelamper, fremstilling af 38393
grafisk industri 34200
grafisk industri maskiner, fremstilling af 38243
grafisk virksomhed, anden 34290
grafisk virksomhed, anden, i øvrigt 34299
grammofoner, fremstilling af 38321
grammofonpladeforretninger 62172
grammofonpladeindspilning 94143
gravmonomenter, fremstilling af 36991
grillbarer 63109
grise, handel med 61163
grundejerforeninger 93503
grundstoffer, kemiske, fremstilling af, anden 35119
grusgrave 29011
grusgrave, stenbrud, kalk- og kridtbrud 29010
gryn, fremstilling af 31160
græsslåmaskiner, reparation af 95190
grøntauktioner 61314
grøntfoderfabrikker 31220
grøntforretninger 62125
grøntkonservesfabrikker 31130
grøntsager, avl af 11102
grøntsager, engroshandel med 61114
guld- og sølvvarefremstilling 39010
guld- og sølvvarer, ure og optik, foto, detailhandel med 62180
guldsmede- og urmagerforretninger 62182
guldsmedeforretninger 62183
guldsmedeværksteder 39012
guldvareabrikker 39011
guldvarer, engroshandel med 61153
gulvafhøvling o.l. 50191
gulvbelægningsartikler, engroshandel med 61171
gulvbelægningsforretninger 50191
gummidæk til hjul, fremstilling af 35510
gummifabrikker 35590
gummifodtøj, fremstilling af 35590
gummiindustri 35500
gummiindustri maskiner, fremstilling af 38242
gummilegetøj, fremstilling af 35590
gummislanger til hjul, fremstilling af 35510
gymnasier 93102
gødningsstoffer, engroshandel med 61161
halmcellulose, fremstilling af 34110
halmvarefabrikker 32190
halvfabrikata, handel med 61179
handel, restaurations- og hotelvirksomhed 60000
handelshøjskoler 93101
handelsskoler 93105
handelsstandsforeninger 93501
handskefabrikker 32296
handskeforretninger 62158
haner, fremstilling af 38193
hattefabrikker 32293
havearkitektvirksomheder 83244
haveredskaber, fremstilling af 38110
haveselskaber 93994
havfiskeri 13010
havne 71232
herre- og damefrisører 95913
herre- og damekonfektionsforretninger 62156
herreekviperingsforretninger 62154
herrefrisører 95912
herrekonfektionsfabrikker 32211
herrepyjamas, fremstilling af 32214
hf-kursus 93102
hjem for børn og unge 93404
hjemmesko, fremstilling af 32401
hjemmeslagtere 31119
hjemstavnsforeninger 93996
hjul, fremstilling af 38439
hobbyforretninger 62291
holdingselskaber 81024
hormoner, fremstilling af 35220
hospitaler 93311
hospitalsartikler, handel med 61185
hoteller 63201
hotelmaskiner- og -udstyr, engroshandel med 61189
hotelvirksomhed 63200
hotelvirksomhed, anden 63209
hulsømforretninger 32122
husholdningsartikler, engroshandel med 61143
husholdningsgenstande af træ, fremstilling af 33191
husholdningsmaskiner elektriske, reparation af 95122
husholdningsmaskiner øvrige, fremstilling af 38293
hvidevarer, hårde, specialforretninger for 62172
hæle, fremstilling af 32409
højere læreanstalter 93101
højskoler 93104
højtalere, fremstilling af 38321
højtryk 34221
hønserier 11101
håndklæder, udlejning af 95207
håndkøbsudsalg 62135
håndskomagere 32402
håndtransportvogne, fremstilling af 38491
håndværkerforeninger 93996
håndværktøj, fremstilling af 38110
håndvæverier 32114
hår, varer af, fremstilling af 39099
hårbehandlingsapparater, fremstilling af 38332
hårde hvidevarer, engroshandel med 61144
idrætsanlæg 94903
idrætsklubber 94902
idrætssammenslutninger 94902
ilt, fremstilling af 35111
imprægneringsfabrikker 32117
industrigasser, andre, fremstilling af 35111
industrigear, fremstilling af 38296
industrilakering 38196
industrimaskiner, fremstilling af 38249
industrimaskiner, fremstilling af anden 38240
industrimaskiner, handel med 61182
inkassobureauer 83299
institutioner og foreninger, andre 93900
institutioner og praktiserende indenfor sundhedsvæsen, andre 93319
instrumenter medicinske, elektriske, fremstilling af 38512
instrumenter, medicinske ikke-elektriske, fremstilling af 38511
instrumenter, nautiske, fremstilling af 38513
instrumenter, samt optisk og fotografisk udstyr, fremstilling af 38500
instrumentfabrikker m.v. 38510
interessekontorer 81024
internationale og andre eksterritoriale organer 96000
internationale organer 96001
inventar af stål og metal, fremstilling af 38121
investeringsforeninger 81028
isenkram, engroshandel med 61143
isenkram, radio, cykler m.v., detailhandel med 62170
isenkramforretninger 62171
iskiosker 62129
isolationsruder, fremstilling af (på grundlag af indkøbt glas) 36202
isoleringsforretninger 50192
jagt 11300
jagtforretninger 62173
jern og stål i blokke, stænger og plader, fremstilling af 37101
jern, gl., handel med 61173
jern, handel med 61167
jern- og metalindustri 38000
jern- og metalkonstruktioner m.v., fremstilling af 38130
jern- og metalvareindustri 38100
jern- og metalvareindustri, anden 38190
jern- og metalværker og støberier 37000
jernbaner 71110
jernforarbejdning, underleverandører med 38298
jernkonstruktioner (excl. stationære tanke), fremstilling af 38131
jernskibsværfter 38411
jernstøberier 37102
jernvarer, fremstilling af 38199
jernværker 37101
jordbearbejdning 11201
jordemødre, praktiserende 93316
juletræspynt, fremstilling af 39099
juvelerforretninger 62183
kabelfabrikker 38391
kaffe, engroshandel med 61116
kaffebarer 63109
kaffeforretninger 62127
kaffemaskiner, fremstilling af 38292
kafferisteri med engroshandelsvirksomhed 61116
kafferisterier 31219
kaffesurrogatfabrikker 31219
kagefabrikker, i øvrigt 31173
kager, engroshandel med 61118
kakao, engroshandel med 61116
kaliboringer 29020
kalk, brændt, fremstilling af 36922
kalkbrud 29013
kalksandsten, fremstilling af 36995
kalkværker 36922
kanalvælgere, fremstilling af 38321
karbonpapir, fremstilling af 39094
karetmagere 38499
karosserifabrikker 38432
karosserifabrikker og anden bilindustri 38430
karosseriværksteder 95132
kartoffelmelsfabrikker 31211
kartonnage, fremstilling af 34120
kemikalier, handel med 61166
kemisk industri i øvrigt 35299
kemisk industri m.m. 35000
kemisk industri maskiner, fremstilling af 38242
kemisk råstofindustri 35100
kemiske forbindelser, primære 35119
kemiske produkter, andre, fremstilling af 35200
kemiske produkter, øvrige, fremstilling af 35290
kemiske råstoffer og forbindelser, undtagen fremstilling af gødningsstoffer 35110
kenneler 11107
keramikfliser til vægbeklædning, fremstilling af 36911
keramikvarer, fremstilling af 36102
kikkerter, fremstilling af 38520
kiksefabrikker 31172
kirkegårdsadministration 95993
kiropraktorer 93319
kiselgur, brydning af 29090
kiselgurprodukter, fremstilling af 36912
kitler, udlejning af 95207
kjoleforretninger 62155
kjolekonfektionsfabrikker 32212
kjoler, fremstilling af 32212
kjolesyning 32292
kleinsmede 38280
klichéer, fremstilling og kopiering af 34211
klinikerier 36103
klinkefabrikker 36993
kloakmestre 50124
kloakstøbegods, fremstilling af 37102
kloakvæsen 92011
kloakvæsen, renovationsvæsen 92010
kloakvæsen, renovationsvæsen og rengøring m.v. 92000
klæbestrimler, fremstilling af 35133
knallert- og cykelforretninger 62174
knallertdele, fremstilling af 38440
knallerter og dele hertil, engroshandel med 61154
knallertfabrikker 38440
knaphuller, slåning af 32122
kniplinger, fremstilling af 32115
kogeapparater til husholdningsbrug, fremstilling af 38292
kogeredskaber, fremstilling af 38199
kolonialforretninger, supermarkeder m.v. 62110
kolonialhandel, med grovvarer 62112
kolonialhandel, uden grovvarer 62111
kolonialvarer, engroshandel med 61111
komfurer, fremstilling af 38292
kommissionshandel (engrossalg for fremmed regning i eget navn) 61311
kommissionshandel, anden 61313
kommunal administration 91050
kommunale organisationer 93509
kompressorer, fremstilling af 38299
koncertarrangører 94149
kondensatorer, fremstilling af 38311
konditorier 31174
konfektionsfabrikker for dameovertøj 32213
konfektionsindustri 32210
konfektionsindustri, anden 32219
konfirmationshjælp, foreninger for 93405
kongehuset 91011
konservatorer 39099
konsumisfabrikker 31124
kontorartikler i øvrigt, fremstilling af 39095
kontorartikler, engroshandel med 61156
kontoringe 81024
kontormaskiner og udstyr hertil, handel med 61184
kontormaskiner og vægte, fremstilling af 38250
kontormaskiner, fremstilling af 38251
kontrolforeninger 83294
kontroltavler, fremstilling af 38311
konvolutter, fremstilling af 34199
korkvarefabrikker 33196
korn, handel med 61161
kornrenseanlæg 38220
korntørringsanlæg 38220
korsetforretninger 62153
korsetter, m.v., fremstilling af 32215
kosmetikfabrikker 35232
kotillonfabrikker 34199
kraner, fremstilling af 38294
kransebinderier 39099
kreaturer, handel med 61163
kreaturslagterier 31113
kredit- og finanseringsvirksomhed, anden 81020
kreditoplysningsbureauer 83299
krematorier 95993
kridtbrud 29013
kridtværker 36922
kroer med overnatningsmuligheder 63201
kryolitfabrikker 36999
krystalisværker 31219
krølhårsfabrikker 32190
kufferter, fremstilling af 32330
kuglepenne, fremstilling af 39095
kulprodukter, fremstilling af, anden 35409
kulsyre, flydende og fast, fremstilling af 35111
kunstforeninger 93994
kunstforlag 34291
kunstforretninger 62163
kunstgipserier 36999
kunstgødning og færdigblandede bekæmpelsesmidler, fremst. af 35120
kunstgødning, fremstilling af 35121
kunstharpiks, fremstilling af 35131
kunsthåndværk, engroshandel med 61143
kunstlæder, engroshandel med 61164
kunstmalere 94150
kunstnerfarver, fremstilling af 39099
kunststopning 32122
kunstudstillinger 94200
kursusejendomme 63209
kurvemagere 33123
kvindeorganisationer, partipolitiske 93991
kvitteringsblokke, liniering og fremstilling af 34230
kvægkommisionærer 61312
kystfiskeri 13010
kæder, fremstilling af 38197
kød, engroshandel med 61112
kødekstrakt, fremstilling af 31112
kødfoderfabrikker 31154
kødkonservesafdelinger 31111
kødkonservesfabrikker 31112
kødtilberedning, i øvrigt 31119
kødvarefabrikker 31112
kødvarer, røgning af 31119
kødvarer, saltning af 31119
køkkenelementer, engroshandel med 61168
køkkenudstyr, specialforretninger med 62171
køleanlæg (bortset fra hushold.køleskabe), fremstilling af 38299
kølehuse 71920
køleskabe, fremstilling af 38293
køreskoler 93108
laboratorier, kemiske 83245
laboratorier, tekniske 83245
lakfabrikker 35210
lakrids, fremstilling af 31190
lameller til persienner, fremstilling af 38121
lampefabrikker 38122
lamper, forhandlere af 62179
lampeskærme, fremstilling af 39096
landboforeninger, landsdelsomfattende 93501
landboforeninger, lokale 83294
landbrug 11101
landbrug og gartneri 11100
landbrug og jagt 11000
landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 10000
landbrugskonsulenter 83294
landbrugsmaskiner, fremstilling af 38220
landbrugsmaskiner, handel med 61181
landbrugsmaskinetilbehør, fremstilling af 38220
landbrugsmaskinstationer m.v. 11201
landbrugsprodukter, tørring og rensning af 11202
landbrugsservice m.v. 11200
landbrugsskoler 93106
landbrugsvogne, fremstilling af 38432
landinspektører 83242
landophold, foreninger for 93405
landophold, institutioner for 93045
landsforeningen for syge og handicappede 93406
landsskatteretten 91019
landtransport 71100
landtransport, anden hjælpevirksomhed for 71169
landtransport, hjælpevirksomhed for 71160
lastbiler, leasing og udlejning af 71161
lasteentreprenører 71233
lastpaller, fremstilling af 33121
lecabetonfabrikker 36993
legater med velgørende og socialt sigte 93409
legesteder 93403
legetøj, engroshandel med 61155
legetøjsfabrikker 39091
legetøjsforretninger 62291
lejerforeninger 93504
ler, ekspanderet, fremstilling af 36999
lergrave 29011
lerprodukter, fremstilling af 36999
lervarer, fremstilling af 36102
ligkistefabrikker 33197
ligkistemagasiner 95993
likørfabrikker 31310
limfabrikker 35294
linned, fremstilling af 32124
litografiske trykkerier 34222
livsforsikring, tjenesteydelser i forbindelse med 82003
livsforsikringsselskaber 82001
lodseri 71234
loger 93996
lokalhistoriske foreninger 93994
losseentreprenører 71233
lossepladser 92012
lotterier 94909
lucernemelsfabrikker 31220
luftarter, komprimerede andre, fremstilling af 35111
lufthavne 71321
lufttaxiforretninger 71319
lufttransport 71300
lufttransport 71310
lufttransport, anden 71319
lufttransport, anden hjælpevirksomhed for 71329
lufttransport, hjælpevirksomhed for 71320
lynaflederopsætning 50199
lynlåse, fremstilling af 39099
lyskopiering 83299
lysstofrør, fremstilling af 38393
lystbåde, engroshandel med 61155
lystbåde, udlejning af 94909
lystbådehavne 71232
læder, handel med 61164
læderfarverier 32310
læderindustri 32300
lædervarefabrikker 32330
lædervareforretninger 62158
lædervarer, engroshandel med 61157
lædervarer,andre, reparation af 95110
lægeartikler, handel med 61185
lægelaboratorier 93319
lægemidler, andre, fremstilling af 35220
læger, praktiserende 93312
læssere, fremstilling af 38294
løbere af jute, sisal og kokos, fremstilling af 32140
lønmodtagerorganisationer 93502
låse, fremstilling af 38110
låsesmede 95190
madrasfabrikker 33203
magasiner 34292
makaroni, fremstilling af 31179
malerforretninger 50150
malmgravning 23000
maltfabrikker 31330
manufaktur, engroshandel med 61131
manufakturforretninger 62151
margarine, engroshandel med 61115
margarinefabrikker 31152
markedsanalyse 83250
marketenderier 63102
markiser, fremstilling af 32123
marmorvarer, fremstilling af 36991
marskandisere 62299
maskindele i forbindelse med værktøj, engroshandel med 61183
maskiner og andre driftsmidler, udlejning eller leasing af 83300
maskiner og udstyr, engroshandel med 61180
maskiner til træ- og metalforarbejdning, fremstilling af 38230
maskiner, andre, engroshandel med 61189
maskiner, udlejning eller leasing af 83300
maskiner, øvrige, fremstilling af 38299
maskinfremstilling, anden 38290
maskinindustri 38200
maskinreparationsværksteder 38280
maskinskrivningsbureauer 83292
maskinsnedkerier, der selv opstiller de fremstil. byg.materialer 50140
maskinstøbegods, fremstilling af 37102
maskintekniske artikler, engroshandel med 61183
maskinværktøj og tilbehør, fremstilling af 38232
materialister 62133
medicinalnævnet 91019
medicinalvarefabrikker 35220
medicinalvarer, engroshandel med 61152
mejerier 31121
mejeriprodukter, fremstilling af 31120
mejeriudsalg 62123
mel, fremstilling af 31160
menighedskasser 93910
menighedsråd 93910
metal, gammelt, handel med 61173
metalemballagefabrikker 38191
metalfolie fremstillet af indkøbet materiale 38191
metalforarbejdning, underleverandørfabrikker med 38298
metalforarbejdnings maskiner, fremstilling af 38232
metalgods, varmepresset, fremstilling af 37202
metalkonstruktioner, fremstilling af (eksl. stationære tanke) 38131
metaller, andre, handel med 61167
metalmøbelfabrikker 38121
metalmøbler og lamper, fremstilling af 38120
metalstøberier 37202
metalvarer, andre, fremstilling af 38199
metalværker 37201
metalværker og -støberier 37200
metervarer, handel med 61165
mikrofoner, fremstilling af 38321
mikroskoper, fremstilling af 38520
mineraler til gødnings- og kemisk brug, udvinding af 29020
mineralolieindustri 35300
mineralolier, blanding og krakning af 35409
mineralolieraffinaderier 35300
mineralsk olie, udvinding og efterforskning af 22000
mineralvand, engroshandel med 61119
mineralvandsfabrikker 31340
minigolfbaner 94909
ministerier 91011
minkfarme 11104
modeeksperter 83299
modelsnedkere 33195
modevarefremstilling 32295
modstande, fremstilling af 38311
moler, brydning af 29090
molerprodukter, fremstilling af 36912
moteller 63201
motorcykeldele, fremstilling af 38440
motorcykelforretninger 62211
motorcykler og dele dertil, engroshandel med 61191
motorcykler uden fører, udlejning af 71161
motorcykler, leasing og udlejning af 71161
motorer (bortset fra el-motorer og skibsmotorer), fremstilling af 38210
motorer, engroshandel med 61182
motorer, fremstilling af 38439
murbor, fremstilling af 38249
murerforretninger 50130
mursten, fremstilling af 36911
museer 94200
musikforeninger 93994
musikforretninger 62177
musikinstrumenter, engroshandel med 61142
musikinstrumenter, fremstilling af 39020
musikinstrumenter, reparation af 95190
musikkonservatorier 93101
musikskoler 93109
mælk, engroshandel med 61115
mælkekondenseringsfabrikker 31123
møbelforretninger 62161
møbelindustri 33200
møbelindustri, i øvrigt 33209
møbellakerier 33209
møbelplader, fremstilling af 33113
møbelpolitur, fremstilling af 35292
møbelpolstere 33202
møbelstoffer, engroshandel med 61132
møbler af stål og metal, fremstilling af 38121
møbler medicinske-kirurgiske, fremstilling af 38511
møbler, afsyring af 33209
møbler, engroshandel med 61141
møbler, radio, fjernsyn, isenkram, el-hush.app., engroshandel med 61140
møbler, tæpper, kunst og gaveartikler, detailhandel med 62160
mødrehjem 93401
mødrehjælpsinstitutioner 93401
møllebyggere 50199
møller 31160
møllesten, fremstilling af 36991
møntforretninger 62195
møntsamlerforeninger 93994
mørtel, ildfast, fremstilling af 36912
mørtelfabrikker 36923
måleinstrumenter, elektriske, fremstilling af 38514
måleinstrumenter, ikke-elektriske, fremstilling af 38513
målere 71914
måtter af jute, sisal og kokos, fremstilling af 32140
nationalbank 81011
naturgas, udvinding og efterforskning af 22000
naturgasselskaber 41020
navigationsskoler 93106
nederdele, fremstilling af 32212
notesbøger, liniering og fremstilling af 34230
numismatiske foreninger 93994
nærings- og nydelsesmiddelindustri 31000
nærings- og nydelsesmidler, engroshandel med 61110
nærings- og nydelsesmidler, specialforreninger med 62120
næringsmiddelindustri 31100
næringsmiddelindustri, anden 31210
næringsmiddelindustrimaskiner, fremstilling af 38242
næringsmidler i øvrigt, fremstilling af 31219
obligationsudstedende institutioner (almindelig og særlig realkredit) 81021
obligationsudstedende institutioner (undtagen alm. og særlig realkredit) 81022
observationshjem 93404
offentlig administration 91000
offsettrykkerier 34222
oliedepoter med salg fortrinsvis til parcelhuse 62221
oliefyr o.l. i forb. med brændsel, engroshandel med 61192
oliefyr, fremstilling af 38192
oliefyrservice 50160
oliemøller 31151
olieprodukter, (bortset fra asfalt og tagpap), fremstilling and. 35409
olier og fedtstoffer, fremstilling af 31150
omformere, fremstilling af 38311
omsorgsarbejde for ældre 93408
oplagringsvirksomhed 71920
oplysende og kulturelle foreninger og institutioner 93994
optik i forbindelse med ure 62181
optik i forbindelse med ure, guld- og sølvvarer 62182
optik, engroshandel med 61153
optikere 62184
optisk udstyr, fremstilling af 38520
optiske linser, fremstilling af 38520
opvaskemaskiner, fremstilling af 38293
organisationer , i øvrigt 93999
organisationer og foreninger, andre 93990
orkestre 94142
ortopædiske artikler, fremstilling af 38511
ost, engroshandel med 61115
osteforretninger 62124
overfladeaktive stoffer, organiske, fremstilling af 35299
oversættelsesvirksomheder 83299
ovne, forhandlere af 62299
ovne, fremstilling af 38192
ovne, reparation af 50195
ovnsværte, fremstilling af 35292
ovnsætning 50195
pakhusvirksomhed 71920
pakkemaskiner, fremstilling af 38242
pakkerier 83299
pakninger med mineralske bestanddele, fremstilling af 36999
pap, lysfølsomt, fremstilling af 35295
papemballagefabrikker 34120
papfabrikker 34110
papir, engroshandel med 61156
papir, gammelt, handel med 61173
papir, lysfølsomt, fremstilling af 35295
papir- og grafisk industri 34000
papir- og papirvareindustri 34100
papir- og papvareindustri 34190
papirduge og -servietter, fremstilling af 34199
papiremballagefabrikker 34120
papirfabrikker 34110
papirposer, fremstilling af 34120
papirsække, fremstilling af 34120
papirvareforretninger 62193
papirvareindustri i øvrigt 34199
papirvareindustri maskiner, fremstilling af 38243
papirvarer, engroshandel med 61156
papvareindustri i øvrigt 34199
papvareindustri maskiner, fremstilling af 38243
paraplyer 62159
paraplyer, fremstilling af 39099
parasoller, fremstilling af 39099
parfume, fremstilling af 35232
parfumeriartikler, engroshandel med 61151
parfumerier 62132
parkeringshuse 71169
parkeringspladser 71169
parketstaver, fremstilling af 33114
pastelkridt, fremstilling af 39094
pejse, forhandlere af 62299
pejse, reparation af 50195
pelsberedning m.v. 32320
pelsdyr, slagtning af (pelsning) 32320
pelsdyravl 11104
pelsforretninger 62155
pelsskind, egne, farvning af 32320
pelsskind, egne, garvning af 32320
pelsskind, egne, rensning af 32320
pencils, fremstilling af 39095
pensionsforsikring, anden 82005
pensionskasser 82004
persienner, fremstilling af 38121
personaleforeninger 93998
personbiler, leasing og udlejning af 71161
pesticider i form af isolerede kemiske forbindelser 35119
pianostemning 95190
pibefabrikker 39093
planlægningskonsulenter 83295
plantagedrift 12000
planter, engroshandel med 61158
planteskoler 11102
plantryk 34222
plastbånd, fremstilling af 35132
plastdug, fremstilling af 35132
plastemballage, fremstilling af 35601
plastfolier, fremstilling af 35132
plastindustri maskiner, fremstilling af 38242
plastmonofilamenter, fremstilling af 35132
plastplader, fremstilling af 35132
plastprofiler og -stænger, fremstilling af 35132
plastrør, fremstilling af 35132
plastslanger, fremstilling af 35132
plastvareindustri 35600
plastvarer, fremstilling af, anden 35609
plejehjem 93408
plisseforretninger 32122
politi 91020
politikontorer 91020
politiske organisationer, andre 93992
politiske partier 93991
polstermøbelfabrikker 33201
porcelæn, specialforretninger med 62171
porcelænsbrænderier 36103
porcelænsfabrikker 36101
porcelænsindustri 36100
porcelænsmalere 36103
possement, fremstilling af 32115
post og telekommunikation 72000
postgiro 81015
postvæsen 72001
pressebureauer 83291
presseforretninger 95203
pressemaskiner, fremstilling af 38293
pressenninger, fremstilling af 32123
private husholdninger med ansat hjælp 95400
private husholdninger med ansat medhjælp 95400
propeller, reparation samt fremstilling af 38450
proteser, fremstilling af 38511
protokoller, liniering og fremstilling af 34230
pudsemiddelfabrikker 35292
pumper, fremstilling af 38299
pølsemagerier 31111
pølser, fremstilling af 31112
pølsevogne 63109
påfyldningsanlæg, fremstilling af 38242
påhængsvogne, fremstilling af 38432
påhængsvogne, leasing og udlejning af 71161
radar, fremstilling af 38329
radiatorer, fremstilling af 38192
radio 94130
radio og tv 94130
radio, engroshandel med 61142
radio- og cykelforretninger 62175
radiofabrikker 38321
radioforhandlere 62176
radioreparationsværksteder 95121
radiorør, fremstilling af 38329
radiotelefonianlæg, fremstilling af 38329
rammelistefabrikker 33192
rammelister, profilerede, fremstilling af 33192
rationaliseringskonsulenter 83295
realkredit særlig 81021
realkredit, almindelig 81020
rebslagerier 32151
rebslagerier og fiskenetfabrikker 32150
rederier 71211
redningskorps 71162
redningsvæsen 71231
redskaber af træ, fremstilling af 33191
rejsebureauer 71911
reklameartikler, engroshandel med 61157
reklamebureauer 83250
reklamefotografering 95920
rekreationsophold, foreninger for 93405
rekreationsophold, institutioner for 93405
religiøse foreninger 93910
religiøse institutioner 93910
relæer, fremstilling af 38311
rengøring m.v. 92020
rengøringsartikler, engroshandel med 61151
rengøringsvirksomheder 92021
renholdningsselskaber 92012
renovationsvirksomheder 92012
rensemiddelfabrikker 35292
renserier 95204
renserier, indleveringssteder for 95206
renserimaskiner, fremstilling af 38297
reparation og anden servicevirksomhed 95000
reparationsvirksomhed, anden 95190
reproduktionsanstalter 34211
restaurationer 63101
restaurations- og hotelvirksomhed 63000
restaurationsvirksomhed 63100
restaurationsvirksomhed, anden 63109
retsvæsen 91020
revalideringscentre 93406
revisionsvirksomhed 83220
rideskoler 94909
rockwool, fremstilling af 36999
rulleforretninger 95203
rundflyvning 71319
rutebilstationer 71122
rutefart (bus) 71121
ruteflyvningsselskaber 71311
rygeartikler, engroshandel med 61157
røntgenapparater, fremstilling af 38329
rør, handel med 61169
rør, støbte, fremstilling af 37102
røremaskiner, fremstilling af 38332
rørfabrikker 38133
rørtransport 71150
rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed m.v. 83240
rådgivende ingeniørvirksomheder 83241
rådgivningsklinikker for syge og handicappede 93406
råfilm, fremstilling af 38520
råhuder, handel med 61164
råstofudvinding 20000
råstofudvinding , ikke metallisk, anden 29090
råuld, handel med 61165
råvarer og halvfabrikata, engroshandel med 61160
råvarer, andre, handel med 61179
sadelmagere 33202
salg til private 61319
saltudvinding 29030
sanatorier o.l. 93311
sandblæsning 38195
sanitet, handel med 61169
sanitetsartikler, fremstilling af 38199
sanitører 92021
savværker m.v. 33111
sejlmagerier 32123
selskabelige foreninger 93996
selskaber, hvilende 81090
selskabsklæder, udlejning af 95992
selvbejeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment 62113
selvbetjeningsrenserier 95205
selvbetjeningsvaskerier 95202
selvstændigt udøvende kunstnere 94150
seminarier 93101
senderanlæg 38329
sengetæpper, fremstilling af 32124
serigrafiske trykkerier 34223
service o.l., udlejning af 95991
servicestationer 62213
servicevirksomhed for gartneri, anden (undtagen maskinst.) 11209
servicevirksomhed for landbrug, anden( undtagen maskinst.) 11209
shampoo o.l., fremstilling af 35232
shavere, fremstilling af 38332
shippingvirksomhed 71913
sikringer, fremstilling af 38399
silobeholdere af træ 33191
skadedyr, bekæmpelse af 11201
skadedyrsbekæmpelse 92024
skadesforsikring 82001
skadesforsikring, tjenesteydelser i forbindelse med 82003
skadetaksatorer 82003
skalleindustri 31220
skibsmaster, fremstilling af 38419
skibsmateriel i øvrigt, fremstilling af 38419
skibsmotorfabrikker 38413
skibsmæglere 71912
skibsproviantering 61291
skibsudstyr, engroshandel med 61189
skibsustyr i forb. med skibsproviantering, engroshandel med 61291
skibsværfter og bådebyggerier 38410
skiltefabrikker 39097
skiltemalere 39097
skind, handel med 61164
skjortefabrikker 32214
skolebusser 71131
skolehjem 93404
skolemaskiner- og -udstyr, engroshandel med 61189
skorstensfejere 92023
skosværte, fremstilling af 35292
skotøj, engroshandel med 61133
skotøj, reparation af 95110
skotøjsfabrikker 32401
skotøjsforretninger 62157
skotøjsmaskiner, fremstilling afisk industri 38243
skovbrug m.v. 12000
skriftstøberiartikler, fremstilling af 38199
skruer, fremstilling af 38194
skrædderforretninger 32291
skræddermestre 32291
skumgummi, forhandlere af 62299
skumvarer, fremstilling af 31190
skure af træ 33191
skurvogne, fremstilling af 38432
skønhedssaloner 95911
slaggebetonfabrikker 36993
slaggeuld 36994
slagtehuse, offentlige 31114
slagterforretninger 62121
slagteriartikler, engroshandel med 61179
slagterier og kødvaretilberedning 31110
slibematerialer, fremstilling af 36996
sliberier 38280
slidbanedæk, fermstilling af 35510
smedegods, fremstilling af 37102
smedeværksteder 38280
smelteostfabrikker 31122
smør, engroshandel med 61115
smøreolie, engroshandel med 61192
smørrebrødsforretninger 62121
smørresbrødsfabrikker 31219
småbørnsbeklædning, foreninger for 93405
snedkerforretninger 50140
soda, fremstilling af 35119
solarier 95911
soldaterhjem 93409
souvenirs, engroshandel med 61157
spaghetti, fremstilling af 31179
sparekasser 81013
specialarbejderskoler 93106
specialoptikere 62184
specialskoler for handicappede 93107
speditører 71913
spejderorganisationer 93995
spejlfabrikker 36202
spil, fremstilling af 38294
spinderier, andre 32116
spinderier, værerier og efterbehandling af tekstiler 32110
spiritus, engroshandel med 61121
sport 94902
sportsartikler, engroshandel med 61155
sportsartikler, reparation af 95190
sportsforretninger 62173
sportsrekvisitter, fremstilling af 39030
springindlæg, fremstilling af 33203
spritfabrikker 31310
sprogskoler 93109
sprængstoffabrikker 35291
spædbørnshjem 93404
spånplader, fremstilling af 33113
statens plantetilsyn 91019
statsadministration 91010
statslig administration, anden 91019
stearinlys, fremstilling af 35293
stegeovne, fremstilling af 38292
stegeredskaber, fremstilling af 38199
sten-, ler- og glasindustri 36000
sten-, ler- og glasindustri, anden 36990
stenbrud 29011
stencils, fremstilling af 39095
stenfiskere 29012
stenhuggerier 36991
stenprodukter, fremstilling af 36999
stensliberier 36991
stenuld, fremstilling af 36999
stevedores 71233
stilladsforretninger 50196
stivelsesfabrikker, andre 31211
stofknapper, fremstilling af 32122
stoftryk, fremstilling af 32129
storkøkkenmateriel, fremstilling af 38291
stormagasiner 62140
strikkevareforretninger 62153
strygemaskiner, fremstilling af 38293
strømpeforretninger 62153
strømper, fremstilling af 32130
studenterkursus 93102
studenterorganisationer 93991
stukkatører 50199
stutterier 11106
styreapparater, fremstilling af 38299
styremaskiner, fremstilling af 38299
støbeforme, fremstilling af 38232
støbegods, handel med 61169
støberimaskiner, fremstilling af 38233
støvsugere, forhandlere af 62179
støvsugere, fremstilling af 38332
stålhærderier 37101
stålskibe på 100 brt og derover, fremstilling af 38411
stålværker 37101
stålværker og jernstøberier 37100
sukkerfabrikker 31180
sukkerraffinaderier 31180
sukkervarefabrikker 31190
sukkervarer, engroshandel med 61117
sundheds- og veterinærvæsen 93300
sundhedsvæsen 93310
superfosfat, fremstilling af 35121
supermarkeder 62113
svejseapparater, elektriske, fremstilling af 38311
svineslagterier 31111
syartikler 62159
syersker 32292
sygeforsikring 82006
sygeplejeartikler, engroshandel med 61152
sygeplejeforretninger 62132
sygeplejersker 93319
symaskiner, forhandlere af 62179
symaskiner, fremstilling og reparation af 38295
sæbe- og toiletmidler, fremstilling af 35230
sæbefabrikker 35231
sække, fremstilling af 32129
sætteri til dagblade 34240
sætterier 34212
sølvsmedeværksteder 39012
sølvvarefabrikker 39011
sølvvarer, engroshandel med 61153
søm, fremstilling af 38194
sømandshjem 93409
søtransport 71200
søtransport 71210
søtransport, anden 71219
søtransport, anden hjælpevirksomhed for 71239
søtransport, hjælpevirksomhed for 71230
såsæd, engroshandel med 61162
tagpapdækkere 50193
tagpapfabrikker 35402
tagsten, fremstilling af 36911
tagtækkere 50193
talgsmelterier 31115
tandhjul, fremstilling af 38296
tandlæger, praktiserende 93313
tandpasta, fremstilling af 35232
tandteknikere, praktiserende 93314
tapet, engroshandel med 61171
tapetfabrikker 34191
tapetforretninger 62131
tapetserere 33202
tapetsererforretninger 33202
tarmrenserier 31116
tasker m.v., fremstilling af 32330
tatoveringsvirksomhed 95999
taxicentraler 71133
taxivognmænd 71132
te, engroshandel med 61116
teatervirksomhed m.v. 94140
teatervirksomheder, andre 94149
teatre 94141
teforretninger 62127
tegl, cement og andre mineralske produkter, fremstilling af 36900
teglværker 36911
teglværker m.m. 36910
teglværksmaskiner, fremstilling af 38249
teknika 93101
teknisk rådgivning, anden 83249
tekniske skoler 93105
teksnisk tegner 83249
tekstil- beklædnings- og læderindustri 32000
tekstilfarverier 32117
tekstilindustri 32100
tekstilindustri, anden 32190
tekstilmaskiner, fremstilling af 38241
tekstilstoffer, imprægnering af (med plast eller olie) 32190
tekstilvareindustri, anden 32129
tekstilvarer i øvrigt (detail) 62159
telefonselskaber 72002
telegrafianlæg, fremstilling af 38329
telegrambureauer 83291
telekommunikation 72002
telemateriel i øvrigt, fremstilling af 38329
telemateriel, fremstilling af 38320
teltfabrikker 32123
termoglas, fremstilling af 36201
termometre, fremstilling af 38513
termostat, fremstilling af 38299
terrazzofabrikker 36993
terrazzoforretninger 50191
tidsskrifter, erhvervsmæssig udgivelse af 34299
tippelad, fremstilling af 38432
tipstjeneste 94909
tjenesteydelser 90000
tjenesteydelser, andre i forbindelse med transport 71919
tjenesteydelser, andre personlige, i øvrigt 95999
tjæreprodukter, fremstilling af 35401
tobaksfabrikker 31400
tobaksforretninger 62126
tobaksindustri 31400
tobaksvarer, alle former, fremstilling af 31400
tobaksvarer, engroshandel med 61122
toiletartikler, engroshandel med 61151
tolkningsvirksomhed 83299
trafiksignaler, fremstilling af 38239
transformere, fremstilling af 38311
transmissionsaksler, fremstilling af 38296
transport, tjenesteydelser i forbindelse med 71900
transport-, pakhus- og oplagringsvirksomhed 71000
transportforretninger, andre 71149
transportmateriel, internt, engroshandel med 61182
transportmateriel, internt, fremstilling af 38294
transportmiddelindustri 38400
transportmiddelindustri i øvrigt, anden 38499
transportmiddelindustri, anden 38490
transportservice 71910
transportvirksomhed m.m. 70000
transportører, fremstilling af 38294
trikotage, engroshandel med 61131
trikotagefabrikker 32130
trikotageforretninger 62153
trillebøre, fremstilling af 38491
trykfarver, fremstilling af 35299
trykforme, andre, fremstilling af 34211
trykkeri til dagblade 34240
trykkerier 34220
trykkerier i øvrigt 34229
trykplader, fremstilling og kopiering af 34211
træ, handel med 61168
træ- og møbelindustri 33000
træbearbejdnings maskiner, fremstilling af 38231
træbeton 36993
trædrejere 33193
træemballagefabrikker 33121
træemballagefabrikker m.v. 33120
træimprægneringsanstalter 33112
træimprægneringsmidler uden bindemiddel, fremstilling af 35122
træindustri m.m. 33100
træindustri, anden 33190
trælast og andre bygningsartikler af træ, fremstilling af 33110
trælast, handel med 61168
træmøbelfabrikker 33201
træskibsværfter 38412
træskobunde, trælæster, fremstilling af 33191
træskofabrikker 32403
træsliberier 34110
trævarefabrikker 33191
trævarer, forhandlere af 62179
tråd, fremstilling af 38198
trådtelefoni, fremstilling af 38329
trådtelegrafi, fremstilling af 38239
trådvarer, fremstilling af 38198
tuberkulosestationer 93311
turistbureauer 71911
turistforeninger 71911
turistvognmænd 71131
tusch, fremstilling af 35299
tv og radio, elektriske husholdningsmaskiner, reparation af 95120
tv-forhandlere 62176
tv-reparationsværksteder 95121
tyggegummi, fremstilling af 31190
tyl, fremstilling af 32115
tændstikker, fremstilling af 35299
tæppefabrikker 32140
tæppeforretninger 62162
tæpper, engroshandel med 61132
tømrerforretninger 50140
tørelementfabrikker 38392
tørrecentrifuger, fremstilling af 38293
tørvestrøelse, fremstilling af 29090
udlejningsvirksomhed, anden 95992
udmugningsanlæg 38220
udskrivningskredse 91019
udstillingsvirksomhed 83250
udstyr, andet, engroshandel med 61189
ugeblade 34292
ukrudt, bekæmpelse af 11201
uldspinderier 32111
uldvæverier 32111
understøttelsesforeninger 93409
undertøj m.m., fremstilling af 32219
undervisning 93100
undervisning i øvrigt 93109
undervisnings- sundheds-, velfærdsinstitutioner m.m. 93000
undervognsbehandling 95132
ungdomshjem 93404
ungdomsklubber 93403
ungdomsorganisationer, partipolitiske 93991
ungdomspensioner og hjem med andre særlige formål 93404
ungdomsrådgivningsklinikker 93405
ungdomsskoler 93104
universiteter 93101
ure, engroshandel med 61153
ure, reparation af 95140
urmagerforretninger 62181
urmagerforretninger (+ guldsmed) 62182
vaffelfabrikker 31172
vagtselskaber 83299
valsning af metaller, maskiner til, fremstilling af 38233
vandforsyning 42000
vandrerhjem 63202
vandvarmere, fremstilling af 38192
vandværks maskiner, fremstilling af 38242
vandvæsen 42000
vareformidling 61300
varehuse 62114
varer diverse, fremstilling af 39099
varer, andre, detailhandel med 62290
varmelegemer, fremstilling af 38331
varmeværker 41030
varmtvandsbeholdere, fremstilling af 38132
vaskemaskiner, fremstilling af 38293
vaskerier 95201
vaskerier, indleveringssteder for 95206
vaskerier, renserier m.v. 95200
vatfabrikker 32190
vejere 71914
vejpassagertransport, anden 71130
vejvisere, udgivelse af 83293
vekselerere 81024
velfærdsinstitutioner og -foreninger 93400
velfærdsinstitutioner og -foreninger for alkoholskadede 93407
velfærdsinstitutioner og -foreninger for børn og unge, andre 93405
velfærdsinstitutioner og -foreninger for mødre 93401
velfærdsinstitutioner og -foreninger for syge og handicappede 93406
velfærdsinstitutioner og -foreninger for ældre 93408
velfærdsinstitutioner og -foreninger, andre 93409
ventilatorer til husholdningsbrug, fremstilling af 38332
ventilatorer, fremstilling af 38299
ventilatorer, mekaniske, fremstilling af 38131
ventiler, fremstilling af 38193
veterinærvirksomhed 93320
videoudlejning 62172
vikarbureauer 83299
viktualieforretninger 62121
vildt, engroshandel med 61112
vildtpleje 11300
vin, engroshandel med 61121
vindmøller, drift af 41010
vinduer, fremstilling af 38131
vinduesglas, fremstilling af 36201
vinduespolering 92022
vinforretninger 62126
virksomhed i relation til film, anden 94129
vitaminer, fremstilling af 35220
vognmandsforretninger (undtagen taxi-og turistvognmænd) 71141
vuggestuer 93402
vulkaniseringsanstalter 35510
vvs-installatører 50160
væddeløbsbaner 94909
vægtfabrikker 38252
værktøj af træ, fremstilling af 33191
værktøj, engroshandel med 61183
værktøj, fremstilling af 38110
værktøj, kirurgisk, fremstilling af 38511
værktøjsmaskiner, engroshandel med 61183
væverier, andre 32116
våben, fremstilling af 38199
whisky, gin m.m., fremstilling af 31310
zoneterapi 93319
zoologiske haver 94200
æblemosterier 31130
æg, engroshandel med 61115
ægbakker, fremstilling af 34120
ægpakkerier 11209
ægteskabsbureauer 95999
æsker, fremstilling af 34120
økonomiske interesseorganisationer 93500
økonomiske interesseorganisationer, andre 93509
øl, engroshandel med 61119
ølbrygning i forb. med mineralvandsfremstilling 31330
øvrige personlige tjenesteydelser 95990

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM