FAGKLASSIFIKATION DISCO 08

DISCO er den danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO, som udarbejdes af International Labour Organisation, ILO.
Den sidste revision af ISCO-klassifikationen blev foretaget i 1988 (ISCO-88) og revideret i 2008 (ISCO-08)
Den danske version DISCO-08 er en sekscifret klassifikation opbygget som en hierarkisk struktur med fem niveauer. De første fire cifre er stort set identiske med ISCO-08, mens de to sidste cifre er en udvidelse, således at klassifikationen kan tilgodese de specifikke behov der er, når arbejdsfunktioner på det danske arbejdsmarked skal kategoriseres.
DISCO-08 giver retningslinier for en opdeling af det danske arbejdsmarked i 563 faggrupper, som hver indeholder en række nært beslægtede arbejdsfunktioner.
Yderligere oplysninger og information kan findes her.

 

Arbejdsfunktion DISCO08-nomenklaturen

Ledelsesarbejde

1—– Forretningsfører
1—– Forretningschef
1—– Ledelsesarbejde
11—- Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
111— Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
111100 Borgerrepræsentant
111100 Borgmester
111100 Byrådsmedlem
111100 EU parlamentsmedlem
111100 Socialudvalgsformand
111100 Kommunalbestyrelsesmedlem
111100 Medlem af EU parlament
111100 Ministerråd
111100 Overborgmester
111100 Folketingsmedlem
111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
111200 Kommunaldirektør
111200 Konsul
111200 Kredsdyrlæge
111200 Kredslæge
111200 Ligningschef
111200 Medicinaldirektør
111200 Ombudsmand
111200 Politidirektør
111200 Retspræsident
111200 Rigsadvokat
111200 Rigsarkivar
111200 Rigspolitichef
111200 Rigsrevisor
111200 Skattedirektør
111200 Skatteinspektør
111200 Skoledirektør
111200 Socialchef
111200 Socialdirektør
111200 Stadsarkitekt
111200 Stadsarkivar
111200 Stadsdyrlæge
111200 Stadsgartner
111200 Stadsingeniør
111200 Stadslæge
111200 Styrelseschef
111200 Undervisningsdirektør
111200 Universitetsdirektør
111200 Veterinærdirektør
111200 Veterinærinspektør
111200 Viceberedskabschef
111200 Viceberedskabsdirektør
111200 Vicebrandchef
111200 Forvaltningschef
111200 Forvaltningsleder
111200 Afdelingschef – stat
111200 Ambassadør
111200 Beredskabschef
111200 Beredskabsdirektør
111200 Beredskabsinspektør
111200 Bilinspektør
111200 Biskop
111200 Brandinspektør
111200 Departementschef
111200 Diplomat
111200 Embedslæge
111200 Forbrugerombudsmand
111200 Fængselsinspektør
111200 Luftfartsdirektør
111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
111400 A-Kasse Formand
111400 Partisekretær
111400 Partiformand
111400 Museumsformand
111400 Landssekretær – politik
111400 Landsformand – politik
111400 Korpschef
111400 Amtskredsformand
111400 Amtskredssekretær
111400 AOF Formand
111400 Fagforeningsformand
111400 Forbundsformand
111400 Forbundsnæstformand
111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
112— Øverste virksomhedsledelse
1120– Skibsreder
1120– Øverste virksomhedsledelse
112010 Nationalbankdirektør
112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
112020 Regionschef
112020 Direktør
112020 Vicedirektør
112020 Vice Adm. Direktør
112020 Vicegeneraldirektør
112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
12—- Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
121— Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
121— Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
121100 Finance Manager
121100 Finansdirektør
121100 Kurator
121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
121100 Regnskabsdirektør
121100 Viceøkonomichef
121100 Økonomichef
121100 Økonomidirektør
121100 Administrator
121100 Amtsforvalter
121100 Budgetchef
121100 Budgetkoordinator
121100 Chefkoordinator
121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
121200 Administrationschef
121200 Administrationsleder
121200 Ledelse inden for HR-funktioner
121200 Personaleadministrator
121200 Personaledirektør
121200 Rekrutteringschef
121200 Sekretariatschef
121200 Ledelse inden for HR-funktioner
1213– Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
1213– Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
1219– Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
1219– Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
121920 Ledelse af logistikfunktioner
121920 Materielchef
121920 Logistikchef
121920 Leverancechef
121920 Ledelse af logistikfunktioner
121990 Registreringschef
121990 Reklamationschef
121990 Servicechef
121990 Rationaliseringsleder
121990 Rationaliseringschef
121990 Miljøchef
121990 Kvalitetsdirektør
121990 Kvalitetschef
121990 Emballagechef
121990 Abonnementschef
121990 Sikringschef
121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
122— Kommunikationschef
122— Katalogchef
122— Informationsdirektør
122— Informationschef
122— Infochef
122— Tilbudschef
122— Forlagsdirektør
122— Annoncedirektør
122— Annoncechef
122— Kommunikationsdirektør
122— Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
122— Formidlingschef
122— Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
122100 Markedschef
122100 Ledelse af salg og marketing
122100 Eksportsalgschef
122100 Eksportdirektør
122100 Eksportchef
122100 Akkvisitørchef
122100 Akkvisitionschef
122100 Agenturchef
122100 Afsætningschef
122100 Markedsdirektør
122100 Salgsdirektør
122100 Salgschef
122100 Salgsafdelingschef
122100 Sales Manager
122100 Produktchef
122100 Prischef
122100 Mediachef
122100 Marketingsdirektør
122100 Marketingschef
122100 Marketingchef
122100 Marketingdirektør
122100 Ledelse af salg og marketing
122200 Pressechef
122200 Ledelse af reklame og PR
122200 PR chef
122200 Reklamechef
122200 Ledelse af reklame og PR
122300 Udviklingsdirektør
122300 Udviklingschef
122300 Researchchef
122300 Forskningschef
122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
122300 Produktudviklingschef
122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
13—- Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
131— Avlsbruger
131— Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
131— Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
131100 Kyllingefarmer
131100 Landbrugsforpagter
131100 Proprietær
131100 Gårdforpagter
131100 Godsejer
131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
131200 Fiskeriforpagter
131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
132— Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
132— Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
132100 Fabrikschef
132100 Fabriksdirektør
132100 Kunstforlægger
132100 Forlagsleder
132100 Forlagschef
132100 Driftsdirektør
132100 Væverileder
132100 Værkchef
132100 Udgiver
132100 Trykkerichef
132100 Teknisk direktør
132100 Tapperichef
132100 Støberileder
132100 Støberichef
132100 Savværksleder
132100 Produktionsdirektør
132100 Produktionschef
132100 Musikforlægger
132100 Mejerileder
132100 Mejeridirektør
132100 Mejerichef
132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
132100 Forlægger
132100 Bagerichef
132100 Bladchef
132100 Bladudgiver
132100 Bogtrykkeridirektør
132100 Bryggerichef
132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
132200 Platformschef/OIM (Offshore)
132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
132300 Entreprisechef
132300 Entreprenør
132300 Bygmester
132300 Byggeentreprenør
132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
132400 Lagerchef
132400 Rutebilforpagter
132400 Indkøbsdirektør
132400 Indkøbschef
132400 Importmanager
132400 Importleder
132400 Importchef
132400 Forsyningschef
132400 Ferskvarechef
132400 Energichef
132400 Distributionsdirektør
132400 Distributionschef
132400 Depotindehaver
132400 Depotejer
132400 Depotchef
132400 Depotbestyrer
132400 Budcentralindehaver
132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
132400 Kraftværkschef
132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
133— Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
1330– IT-afd. chef
1330– IT-direktør
1330– IT-manager
1330– IT-chef
1330– Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
133020 Ledelse af intern IT
133020 Ledelse af intern IT
134— Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134— Dagcenterleder
134— Daginstitutionsleder
134— Forsorgshusvært
134— Forsorgsleder
134— Herbergsleder
134— Institutionsleder
134— Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134100 Vuggestueleder
134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
134100 Klubleder
134100 Klubhusbestyrer
134100 Fritidshjemsleder
134100 Fritidshjemsbestyrer
134100 Fritidscenterleder
134100 Børnehjemsleder
134100 Børnehaveforpagter
134100 Børnehavebestyrer
134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
134200 Sygehusforvalter
134200 Sygehuschef
134200 Hospitalsdirektør
134200 Sygehusadministrator
134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
134200 Hospitalsforstander
134200 Sygehusforstander
134200 Sygehusdirektør
134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
134300 Hvilehjemsejer
134300 Hvilehjemsbestyrer
134300 Plejehjemsleder
134300 Plejehjemsforstander
134300 Plejehjemsbestyrer
134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
134300 Hvilehjemsforstander
134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
134400 Asylleder
134400 Asylbestyrer
134400 Orlogshjemsleder
134400 Socialcenterleder
134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
134500 Kostskoleforstander
134500 Kostskoleinspektør
134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
134500 Musikskoleinspektør
134500 Musikskoleleder
134500 Naturskoleleder
134500 Navigationsforstander
134500 Rektor
134500 Seminarieforstander
134500 Seminarierektor
134500 Skolebestyrer
134500 Skoleforstander
134500 Skoleinspektør
134500 Skolekonsulent
134500 Skoleleder
134500 Syskoleindehaver
134500 Undervisningschef
134500 Ungdomsskoleforstander
134500 Ungdomsskoleinspektør
134500 Ungdomsskoleleder
134500 Vicerektor
134500 Aftenskoleinspektør
134500 Aftenskoleleder
134500 Efterskoleforstander
134500 Friskoleleder
134500 Handelsskoleinspektør
134500 Handelsskoleforstander
134500 Handelsskoleinspektør
134500 Højskoleforstander
134500 Højskoleleder
134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
134600 Agenturindehaver
134600 Sparekassedirektør
134600 Sparekassebestyrer
134600 Rembourschef
134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
134600 Kreditforeningsdirektør
134600 Børschef
134600 Kreditdirektør
134600 Finanschef
134600 Bankdirektør
134600 Filialdirektør
134600 Bankfilialchef
134600 Kreditforeningschef
134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
1349– Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
1349– Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
134910 Politiadvokat
134910 Vicepolitimester
134910 Vicepolitidirektør
134910 Vicepolitichef
134910 Politimester
134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
134990 Overpostmester
134990 Postmester
134990 Reder
134990 Rederichef
134990 Skibsejer
134990 Sporvejsdirektør
134990 Stationschef
134990 Stationsforstander
134990 Stationsleder
134990 Stilladsudlejer
134990 Taxa Chef
134990 Terminalchef
134990 Trafikdirektør
134990 Øldepotbestyrer
134990 Overfartsleder
134990 Lufthavnschef
134990 Luftfragtchef
134990 Luftfartschef
134990 Klinikleder
134990 Klinikejer
134990 Kirkegårdsleder
134990 Indenrigschef
134990 Ht Chef
134990 Havnechef
134990 Havnebestyrer
134990 Haldirektør
134990 Øldepotindehaver
134990 Godsbureauleder
134990 Flyvepladsleder
134990 Flyvechef
134990 Brandmester
134990 Beredskabsmester
134990 Banechef
134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
134990 Godssalgschef
134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
14—- Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
141— Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
141— Traktør
141— Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
141100 Hotelejer
141100 Hoteldirektør
141100 Hotelchef
141100 Hotelbestyrer
141100 Hotelvært
141100 Motelejer
141100 Motelbestyrer
141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
141100 Hotelforpagter
141100 Hotelleder
141100 Gæstgiver
141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
141200 Grillindehaver
141200 Kaffebarejer
141200 Krobestyrer
141200 Kroejer
141200 Kroforpagter
141200 Kromand
141200 Krovært
141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
141200 Marketender
141200 Pizzariaejer
141200 Restaurationsbestyrer
141200 Restaurationschef
141200 Grillejer
141200 Grillbarejer
141200 Cafeterieforpagter
141200 Cafeteriaindehaver
141200 Cafeteriaejer
141200 Cafeindehaver
141200 Restaurationsforpagter
141200 Cafeejer
141200 Bodegaindehaver
141200 Bodegaejer
141200 Restauratør
141200 Restaurationsmanager
141200 Restaurationsleder
141200 Cafeforpagter
141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
142— Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
1420– Lastvognforhandler
1420– Mineralvandsforhandler
1420– Reservedelsforhandler
1420– Salgsgartner
1420– Skibsinventarhandler
1420– Skibsprovianteringshandler
1420– Traktorforhandler
1420– Traktorimportør
1420– Traktorophugger
1420– Eksportør
1420– Fjerkræhandler
1420– Flaskehandler
1420– Foderforhandler
1420– Foderstofhandler
1420– Foderstofuddeler
1420– Forlagsboghandler
1420– Forretningsdrivende
1420– Gasforhandler
1420– Glashandler
1420– Grisehandler
1420– Jernhandler
1420– Kaffeforhandler
1420– Kaffehandler
1420– Kartoffelhandler
1420– Kontormaskineforhandler
1420– Kornhandler
1420– Kreatureksportør
1420– Kreaturhandler
1420– Kulhandler
1420– Kødforhandler
1420– Køkkenforhandler
1420– Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
142010 Helsekost forhandler
142010 Herreekviperingshandler
142010 Hestehandler
142010 Hvidevareforhandler
142010 Solarieindehaver
142010 Storemanager
142010 Strygeriejer
142010 Støbegodsforhandler
142010 Støvsugerhandler
142010 Symaskinehandler
142010 Tankejer
142010 Tankforpagter
142010 Tankindehaver
142010 Tapethandler
142010 Tarmhandler
142010 Tehandler
142010 Tekstilhandler
142010 Teltudlejer
142010 Thehandler
142010 Tobakshandler
142010 Trikotagehandler
142010 Træfinerhandler
142010 Træhandler
142010 Trælasthandler
142010 Træskohandler
142010 Trævareforhandler
142010 Trævarehandler
142010 TV forhandler
142010 Tæppehandler
142010 Tøjforhandler
142010 Tømmerhandler
142010 Uddeler
142010 Uldhandler
142010 Urhandler
142010 Urtekræmmer
142010 Varehuschef
142010 Vaskeribestyrer
142010 Vaskerichef
142010 Vaskeriejer
142010 Videoforhandler
142010 Viktualiehandler
142010 Vin og tobakshandler
142010 Vinhandler
142010 Vinimportør
142010 Værktøjshandler
142010 Våbenhandler
142010 Renseribestyrer
142010 Renseriforpagter
142010 Renseriindehaver
142010 Rulleforretningsejer
142010 Rullestueejer
142010 Sengetøjshandler
142010 Servicestationsejer
142010 Antikvar
142010 Antikvarboghandler
142010 Antikvitetshandler
142010 Autohandler
142010 Autoophugger
142010 Autoreservedelshandler
142010 Autoudlejer
142010 Barnevognsforhandler
142010 Beklædningshandler
142010 Benzinforhandler
142010 Bilforhandler
142010 Bilhandler
142010 Biludlejer
142010 Bladhandler
142010 Blomsterhandler
142010 Boghandler
142010 Broderihandler
142010 Brugsbestyrer
142010 Brugsuddeler
142010 Brugtbilforhandler
142010 Brændehandler
142010 Brændselshandler
142010 Brødforhandler
142010 Butiksbestyrer
142010 Butikschef
142010 Butiksejer
142010 Butiksindehaver
142010 Butiksleder
142010 Byggemarkedsleder
142010 Campingforhandler
142010 Chokoladehandler
142010 Cigarhandler
142010 Cykelforhandler
142010 Cykelhandler
142010 Damekonfektionshandler
142010 Delikatessehandler
142010 Detailhandler
142010 Dyrehandler
142010 Dækforhandler
142010 Ekviperingshandler
142010 EL forhandler
142010 Farvehandler
142010 Fiskehandler
142010 Forretningsbestyrer
142010 Forretningsejer
142010 Forretningsforpagter
142010 Forretningsindehaver
142010 Fotohandler
142010 Fouragehandler
142010 Frimærkehandler
142010 Frugthandler
142010 Frøhandler
142010 Fuglehandler
142010 Galleriejer
142010 Gardinhandler
142010 Garnhandler
142010 Grønthandler
142010 Servicestationsforpagter
142010 Skindhandler
142010 Skoforhandler
142010 Skotøjshandler
142010 Skrothandler
142010 Smykkehandler
142010 Smørrebrødshandler
142010 Høker
142010 Instrumenthandler
142010 Isenkramforhandler
142010 Isenkræmmer
142010 Ismejeriejer
142010 Kioskbestyrer
142010 Kioskchef
142010 Kioskejer
142010 Kioskforpagter
142010 Kioskhandler
142010 Kioskindehaver
142010 Kjolehandler
142010 Klædehandler
142010 Knallertforhandler
142010 Kolonialhandler
142010 Konfektionshandler
142010 Konfekturehandler
142010 Kunsthandler
142010 Købmand
142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
142010 Legetøjshandler
142010 Lingerihandler
142010 Læderhandler
142010 Lædervarehandler
142010 Malerihandler
142010 Manufakturhandler
142010 Marskandiser
142010 Maskinforhandler
142010 Maskinhandler
142010 Materialhandler
142010 Materialist
142010 Mejeriejer
142010 Metalhandler
142010 Modehandler
142010 Motionscenterforpagter
142010 Motorcykelforhandler
142010 Musikhandler
142010 Mælkehandler
142010 Møbelhandler
142010 Mønthandler
142010 Olieforhandler
142010 Oliefyrsforhandler
142010 Ophugger
142010 Ostehandler
142010 Papirhandler
142010 Parfumehandler
142010 Pelshandler
142010 Plantehandler
142010 Porcelænshandler
142010 Presseriejer
142010 Produkthandler
142010 Provianthandler
142010 Pølseforhandler
142010 Radio TV forhandler
142010 Radioforhandler
142010 Radiohandler
142010 Rengøringsbureauejer
142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
142020 Autoimportør
142020 Bygningsmaterialeforhandler
142020 Emballagehandler
142020 Engroschef
142020 Engroshandler
142020 Fiskeeksportør
142020 Tæppeimportør
142020 Grossist
142020 Grovvarehandler
142020 Grushandler
142020 Grusleverandør
142020 Importør
142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
142020 Grosserer
142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
143— Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
143— Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
143100 Radiostationsleder
143100 Rejsebureauchef
143100 Reklamebureauindehaver
143100 Reklamedirektør
143100 Teateradministrator
143100 Teaterchef
143100 Teaterdirektør
143100 Teaterleder
143100 TV producer
143100 Parkchef
143100 Radioleder
143100 Museumsleder
143100 Museumsforstander
143100 Museumsdirektør
143100 Museumsbestyrer
143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
143100 Kanoudlejer
143100 Filmudlejer
143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
143900 Halbestyrer
143900 Automatudlejer
143900 Kollegieleder
143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
143900 Lejrchef
143900 Servicedirektør
143900 Sommerhusudlejer
143900 Garageejer
143900 Caravanudlejer
143900 Campingudlejer
143900 Campingleder
143900 Campingforpagter
143900 Campingchef
143900 Bådudlejer
143900 Kollegiebestyrer
143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder

Vidensarbejde på højt niveau

2—– Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau
21—- Baneingeniør
21—- Luftfartsingeniør
21—- Svejseingeniør
21—- Skibskonstruktør
21—- Skibstegner
21—- Skibsbygningsingeniør
21—- Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
211— Arbejde inden for fysik og geologi
211100 Kosmolog
211100 Fysiker
211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
211100 Astronom
211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
211200 Overmeteorolog
211200 Meteorolog
211200 Klimatolog
211200 Statsmeteorolog
211200 Arbejde inden for meteorologi
211200 Arbejde inden for meteorologi
211300 Kemiker
211300 Arbejde inden for kemi
211300 Proceskemiker
211300 Arbejde inden for kemi
211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
211400 Chefgeodæt
211400 Geodæt
211400 Geofysiker
211400 Geolog
211400 Statsgeolog
211400 Hydrolog
211400 Mikropalæont
211400 Naturgaskonsulent
211400 Oceanograf
211400 Statsgeodæt
211400 Grundvandshydrolog
211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
212— Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
212000 Aktuar
212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
212000 Chefaktuar
212000 Statistiker
212000 Chefstatistiker
212000 Matematiker
212000 Forsikringsmatematiker
212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
213— Bakteriolog
213— Farmakolog
213— Arbejde inden for biovidenskab
213— Arbejde inden for biovidenskab
2131– Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
2131– Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213110 Mikrokemiker
213110 Arbejde inden for biokemi
213110 Biokemiker
213110 Arbejde inden for biokemi
213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213120 Økolog
213120 Zoolog
213120 Vildtforvalter
213120 Statsbiolog
213120 Ornitolog
213120 Botaniker
213120 Fiskeribiolog
213120 Fiskerikonsulent
213120 Havbiolog
213120 Marinebiolog
213120 Mikrobiolog
213120 Biolog
213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213200 Kvægavlskonsulent
213200 Kvægbrugskonsulent
213200 Kvægbrugstekniker
213200 Landbrugskandidat
213200 Landbrugskonsulent
213200 Landbrugstekniker
213200 Lic Agro
213200 Planteavlskonsulent
213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
213200 Skadedyrskonsulent
213200 Skovbrugskandidat
213200 Skovbrugskonsulent
213200 Skovrider
213200 Statsskovrider
213200 Svineavlskonsulent
213200 Vildtkonsulent
213200 Husdyrsbrugskonsulent
213200 Husdyrbrugstekniker
213200 Hortonom
213200 Havebrugskonsulent
213200 Civilhortonom
213200 Chefskovrider
213200 Cand Silv
213200 Avlskontrollør
213200 Agrotekniker
213200 Agronomtekniker
213200 Agronomkonsulent
213200 Agronom
213200 Agrartekniker
213200 Havebrugskandidat
213200 Fåreavlskonsulent
213200 Frøavlskonsulent
213200 Forstkonsulent
213200 Forstkandidat
213200 Forstinspektør
213200 Dambrugskonsulent
213200 Forstfuldmægtig
213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
214— Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
214— Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
214100 Produktionsingeniør
214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
214200 Anlægsingeniør
214200 Bygningsingeniør
214200 Bygningskonsulent
214200 Vejinspektør
214200 VVS ingeniør
214200 Vejingeniør
214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
214200 Ingeniør – infrastruktur
214200 Havneingeniør
214200 Distriktsvejingeniør
214200 Civilingeniør – infrastruktur
214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
214400 Skibsingeniør
214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
214400 Køleingeniør
214400 Maskiningeniør
214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
214500 Mud Engineer (Offshore)
214500 Kemiingeniør
214500 Ingeniør – kemi
214500 Betoningeniør
214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
214600 Mineingeniør
214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
214600 Drilling engineer (Offshore)
214600 Boreingeniør
214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
214900 Brygmester
214900 Bryggeringeniør
214900 Brandinspektør
214900 Brandingeniør
214900 Beredskabsingeniør
214900 Arbejdsstudieingeniør
214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
214900 Agroingeniør
214900 Støberiingeniør
214900 Patentingeniør
214900 Metodeingeniør
214900 Mejeriingeniør
214900 Mejeribrugskandidat
214900 Kvalitetsingeniør
214900 Landbrugsingeniør
214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
215— Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
215— Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
215100 Civilingeniør – stærkstrøm
215100 EL ingeniør
215100 Elektroingeniør
215100 Ingeniør – stærkstrøm
215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
215100 Stærkstrømsingeniør
215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
215200 Civilingeniør – svagstrøm
215200 Motoringeniør
215200 Elektronikingeniør
215200 Svagstrømsingeniør
215200 Sikringsingeniør
215200 Røntgeningeniør
215200 Ingeniør – svagstrøm
215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
215200 Radioingeniør
215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
215300 Telegrafingeniør
215300 Telefoningeniør
215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
215300 Teleingeniør
215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
216— Vandløbsingeniør
216— Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
216— Arkitekt
216— Blanketkunstner
216— Tegner – illustrationer
216— Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
216100 Arbejde med bygningsarkitektur
216100 Bygningsarkitekt
216100 Arbejde med bygningsarkitektur
216200 Landskabsarkitekt
216200 Arbejde med landskabsarkitektur
216200 Havearkitekt
216200 Kgl. haveinspektør
216200 Arbejde med landskabsarkitektur
216300 Grafisk Designer
216300 Grafisk Formgiver
216300 Industridesigner
216300 Kostumearkitekt
216300 Kostumier – beklædningsdesigner
216300 Kunstformer
216300 Kunsthåndværker
216300 Designer
216300 Beklædningsdesigner
216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
216300 Møbelarkitekt
216300 Møbeldesigner
216300 Reklamedesigner
216300 Reklametegner
216300 Tekstildesigner
216300 Tekstiltegner – design
216300 Modedesigner
216300 Multimediedesigner
216300 Modeldesigner
216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
216400 Geometriker
216400 Landinspektør
216400 Surveyor
216400 Byplanlægger
216400 Byplanarkitekt
216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
216500 Kartograf
216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
216600 Grafisk konsulent
216600 Reklamegrafiker – grafisk design
216600 Tegner – grafisk design
216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
22—- Arbejde inden for sundhedsområdet
221— Generallæge
221— Distriktslæge
221— Lægearbejde
221— Lægearbejde
221100 Praktiserende læge
221100 Skolelæge
221100 Stabslæge
221100 Læge
221100 Almindeligt lægearbejde
221100 Adm. overlæge
221100 Sessionslæge
221100 Almindeligt lægearbejde
221200 Radiolog
221200 Reservelæge
221200 Speciallæge
221200 Speciallægearbejde
221200 Toksikolog
221200 Øjenlæge
221200 Ørelæge
221200 Bedriftslæge
221200 Børnelæge
221200 Centerpsykiater
221200 Fodlæge
221200 Første Reservelæge
221200 Halslæge
221200 Hudspecialist
221200 Idrætsfysiolog
221200 Kirurg
221200 Lægekonsulent
221200 Narkoselæge
221200 Narkoseoverlæge
221200 Nervelæge
221200 Overkirurg
221200 Overlæge
221200 Patolog
221200 Psykiater
221200 Speciallægearbejde
222— Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
222— Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
2221– Områdesygeplejerske
2221– Sygeplejerskearbejde
2221– Sygeplejerskearbejde
222110 Ledende hjemmesygeplejerske
222110 Ledende sygeplejerske
222110 Medic (Offshore)
222110 Natsygeplejerske
222110 Sygeplejerske
222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
222110 Sygeplejevikar
222110 Hjemmesygeplejerske
222110 Distriktssygeplejerske
222110 Børnesygeplejerske
222110 Centersygeplejerske
222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
222120 Operationssygeplejerske
222120 Narkosesygeplejerske
222120 Anæstesisygeplejerske
222120 Bedriftssundhedsplejerske
222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
222130 Sundhedsplejerskearbejde
222130 Skolesundhedsplejerske
222130 Ledende sundhedsplejerske
222130 Sundhedsplejerske
222130 Sundhedsplejerskearbejde
222200 Overjordemoder
222200 Jordemoderarbejde
222200 Jordemoder
222200 Distriktsjordemoder
222200 Jordemoderarbejde
223— Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
224— Paramedicinsk arbejde
224000 Paramedicinsk arbejde
224000 Paramedicinsk arbejde
225— Dyrlægearbejde
225000 Dyrlæge
225000 Overdyrlæge
225000 Dyrlægearbejde
225000 Dyrlægearbejde
226— Andet sundhedsarbejde
226100 Dentist
226100 Cheftandlæge
226100 Børnetandlæge
226100 Distriktstandlæge
226100 Skoletandlæge
226100 Specialtandlæge
226100 Tandlæge
226100 Tandlægearbejde
226100 Tandlægearbejde
226200 Farmaceutarbejde
226200 Farmaceut
226200 Apoteker
226200 Lic. Pharm.
226200 Sygehusapoteker
226200 Farmaceutarbejde
226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
2264– Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
2264– Beskæftigelsesterapeut
2264– Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
226410 Bevægelsespædagog
226410 Fysioterapeutarbejde
226410 Fysioterapeutarbejde
226420 Afspændingspædagogarbejde
226420 Afspændingspædagog
226420 Afspændingskonsulent
226420 Eutonipædagog
226420 Afspændingspædagogarbejde
2265– Cheføkonoma
2265– Kost- og ernæringsarbejde
226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
226510 Husholdningskonsulent
226510 Diætist
226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
226520 Kostkonsulent
226520 Økonoma
226520 Kostvejleder
226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
226520 Klinisk Diætist
226520 Ernæringskonsulent
226520 Diætøkonoma
226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
2266– Arbejde inden for audiologi og logopædi
2266– Arbejde inden for audiologi og logopædi
226610 Arbejde inden for audiologi
226610 Arbejde inden for audiologi
226620 Arbejde inden for logopædi
226620 Arbejde inden for logopædi
226700 Optiker
226700 Optiker/optometristarbejde
226700 Optiker/optometristarbejde
2269– Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
2269– Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
226910 Børneergoterapeut
226910 Ergonom
226910 Zoneterapeut og akupunktør
226910 Zoneterapeut
226910 Ergoterapeutarbejde
226910 Ergoterapeut
226910 Ergoterapeutarbejde
226920 Fodplejer
226920 Fodplejespecialist
226920 Fodterapeut
226920 Fodterapeutarbejde
226920 Fysioterapeut
226920 Lægeeksamineret fodplejer
226920 Statsaut. fodterapeut
226920 Fodterapeutarbejde
226930 Kiropraktor
226930 Kiropraktikerarbejde
226930 Kiropraktikerarbejde
226990 Gestaltterapeut
226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
23—- Autofaglærer
23—- Gartnerfaglærer
23—- Dramalærer
23—- Dramapædagog
23—- Dramatiklærer
23—- EDB-lærer
23—- Faglærer
23—- Handelsfaglærer
23—- Handelslærer
23—- Handelsskolelærer
23—- Havebrugslærer
23—- Højskolelærer
23—- IT-lærer
23—- Kokkelærer
23—- Kursusforstander
23—- Kursusleder
23—- Kursusvejleder
23—- Landbrugslærer
23—- Malerfaglærer
23—- Manuduktør
23—- Maskinlærer
23—- Mejerilærer
23—- Murerfaglærer
23—- Musikpædagog
23—- Navigationslærer
23—- Overlærer
23—- Skovbrugslærer
23—- Smedefaglærer
23—- Snedkerfaglærer
23—- Stenografilærer
23—- Studieleder
23—- Studievejleder
23—- Søfartslærer
23—- Tegnelærer
23—- Teknikumlærer
23—- Teknisk lærer
23—- Tekstillærer
23—- Værkstedslærer
23—- Vævelærer
23—- Friskolelærer
23—- Daghøjskolelærer
23—- Undervisning og pædagogisk arbejde
231— Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
2310– Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
231010 Docent
231010 Gæsteprofessor
231010 Konservatorielærer
231010 Professor
231010 Universitetsadjunkt
231010 Universitetslektor
231010 Universitetslærer
231010 Adjunkt
231010 Amanuensis
231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
231020 Seminarieadjunkt
231020 Seminarielektor
231020 Seminarielærer
231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
232— Undervisning ved erhvervsuddannelser
2320– Lærer – erhvervsskole
2320– Undervisning ved erhvervsuddannelser
232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
233— Almen undervisning efter grundskoleniveau
2330– Almen undervisning efter grundskoleniveau
233010 Gymnasielærer
233010 Lærer – gymnasie
233010 Undervisning på gymnasialt niveau
233010 Undervisning på gymnasialt niveau
233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
234— Timelærer
234— Skolelærer
234— Undervisning og pædagogisk arbejde
2341– Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
234120 Folkeskolelærer
234120 Husholdningslærer
234120 Sløjdlærer
234120 Efterskolelærer
234120 Ungdomsskolelærer
234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
234200 Undervisning før grundskoleniveau
234200 Undervisning før grundskoleniveau
2343– Pædagogisk arbejde
234310 Ungdomspædagog
234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
234320 Fritidspædagog
234320 Spædbørnspædagog
234320 Småbørnspædagog
234320 Klubbestyrer
234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
234320 Klubpædagog
234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
234330 Fritidshjemspædagog
234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
234340 Børnepædagog
234340 Børnehavepædagog
234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
234390 Andet pædagogisk arbejde
234390 Andet pædagogisk arbejde
235— Uddannelseskonsulent
235— Uddannelsespædagog
235— Undervisningskonsulent
235— Ungdomskonsulent
235— Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
235— Blindekonsulent
235— Døvekonsulent
235— Døvelærer
235— Døvetolk
235— Faginspektør
235— Fagkonsulent
235— Fagleder
235— Hørekonsulent
235— Hørepædagog
235— Hørevejleder
235— Idrætsinspektør
235— Idrætskonsulent
235— Læsepædagog
235— Ordblindepædagog
235— Pædagogisk konsulent
235— Pædagogkonsulent
235— Skolevejleder
235— Sprogpædagog
235— Studievejleder
235— Støttepædagog
235— Tale Hørekonsulent
235— Tale hørelærer
235— Tale Hørepædagog
235— Talekonsulent
235— Talelærer
235— Talepædagog
235— Tegnsprogstolk
235— Uddannelsesinspektør
235— Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
2352– Specialundervisning
235210 Specialundervisning, unge og voksne
235210 Specialundervisning, unge og voksne
235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
235300 Anden sprogundervisning
235300 Anden sprogundervisning
235400 Anden musik- og sangundervisning
235400 Anden musik- og sangundervisning
235500 Anden undervisning inden for kreative fag
235500 Anden undervisning inden for kreative fag
235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
2357– Specialpædagogisk arbejde
235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med- og ledsagning af voksne
235750 Audiologipædagog
235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
235790 Andet specialpædagogisk arbejde
235790 Andet specialpædagogisk arbejde
2359– Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
24—- Kundeadministrator
24—- Økonomirådgiver
24—- Økonomikoordinator
24—- Ulandskonsulent
24—- Udviklingskoordinator
24—- Turistchef
24—- Specialrådgiver
24—- Rådg. økonom
24—- Rationaliseringskonsulent
24—- Promotionchef
24—- Prokurist
24—- Pantebrevschef
24—- Arbejde inden for økonomi, administration og salg
24—- Bankprokurist
24—- Byggesagkyndig
24—- Ejendomsadministrator
24—- Finansieringskonsulent
24—- Finanskonsulent
24—- Finansplanlægger
24—- Finansrådgiver
24—- Ledelseskonsulent
24—- LO konsulent
24—- Markedsanalytiker
24—- Marketingkonsulent
24—- Marketingskonsulent
24—- Obligationschef
24—- Organisationskonsulent
24—- Arbejde inden for økonomi, administration og salg
241— Arbejde inden for finans og økonomi
241— Arbejde inden for finans og økonomi
241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
241100 Regnskabscontroller
241100 Registreret revisor
241100 Statsaut. revisor
241100 Ligningsrevisor
241100 Intern Revisor
241100 Aut. revisor
241100 Accountant
241100 Statsrevisor
241100 Skatterevisor
241100 Reg. Revisor
241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
2412– Bankrådgiver
2412– Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
2412– Kreditforeningskonsulent
2412– Kreditkonsulent
2412– Bankrådgiver
2412– Boligrådgiver
2412– Pensionskonsulent
2412– Pensionsrådgiver
2412– Forsikringsrådgiver
2412– Pensionsrådgiver
2412– Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
241210 Storkunderådgiver (finans)
241210 Kundechef (storkunder, finanssektoren)
241210 Private Banker
241210 Privatkundechef (storkunder, finanssektoren)
241210 Relationship Manager, storkunder
241210 Senior Cash Management consultant, storkunder
241210 Senior Private Banker
241210 Senior Relationship Manager, storkunder
241210 Storkundechef (finans)
241210 Storkundekonsulent
241210 Storkundekonsulent – finansielt område
241210 Storkunderådgiver (finans)
241210 Storkundekonsulent
241210 Storkundekonsulent – finansielt område
241210 Erhvervskundechef (storkunder)
241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans og forsikring
241220 Kundechef (erhverv, finanssektoren)
241220 Landbrugsrådgiver (finans)
241220 Forsikringsrådgiver (erhverv)
241220 Finansiel rådgiver (erhverv)
241220 Erhvervsrådgiver under uddannelse
241220 Erhvervsrådgiver
241220 Erhvervskunderådgiver
241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans og forsikring
241230 Senior privatrådgiver
241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans og forsikring
241230 Senior privatrådgiver, bolig
241230 Forsikringsrådgiver
241230 Forsikringsrådgiver (privat)
241230 Pensionsrådgiver (i pensionsselskab)
241230 Privatkundechef (finans)
241230 Privatkunderådgiver
241230 Privatrådgiver
241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans og forsikring
241240 Senior privatrådgiver, invest
241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
241240 Senior privatrådgiver, pension (i ikke-pensionsselskab)
241240 Cash management rådgiver
241240 Formuerådgiver
241240 Investerings- og pensionsspecialist
241240 Pantebrevschef
241240 Pensionskonsulent (i ikke-pensionsselskab)
241240 Pensionsrådgiver (i ikke-pensionsselskab)
241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
2413– Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
2413– Arbejde med analyse, produktudvikling- og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
241310 Quantitative Analyst (finans)
241310 Børsanalytiker
241310 Finansanalytiker
241310 Analytikerarbejde inden for finans og forsikring
241310 Fondsanalytiker
241310 Analytikerarbejde inden for finans og forsikring
241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter
241320 Forretningsudvikler (ikke it)
241320 Produktudvikler (finans)
241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter
242— Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig
242— Beskæftigelseskonsulent
242— Erhvervsrådgiver
242— Uddannelsesvejleder
242— Uddannelsesleder
242— Revalideringskonsulent
242— Erhvervsvejleder
242— Personalerådgiver
242— Personalekonsulent
242— HR konsulent
242— Jobkonsulent
242— Personaleadministrator
242— Personaleudviklingschef
242— Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig
242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
242100 Organisationsanalytiker
242100 Business consultant
242100 Management consultant
242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
242200 Intelligence officer
242200 Policy analyst
242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
242300 Karrierevejleder
242300 HR analytiker
242300 HR controller
242300 Uddannelseschef
242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
242400 HR specialist
242400 HR manager
242400 Rekrutteringschef
242400 HR koordinator
242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
243— Arbejde inden for salg, marketing og PR
243— Arbejde inden for salg, marketing og PR
243100 Arbejde inden for reklame og marketing
243100 Arbejde inden for reklame og marketing
243200 Informationsmedarbejder
243200 Informationsrådgiver
243200 Journalist – PR-arbejde
243200 Kommunikationsarbejder
243200 PR konsulent
243200 Informationskonsulent
243200 Art director – PR/reklame
243200 Arbejde inden for PR
243200 webmaster – indhold
243200 Presseansvarlig
243200 Arbejde inden for PR
2433– Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
2433– Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243320 Lægemiddelkonsulent
243320 Arbejde inden for medicinsk salg
243320 Arbejde inden for medicinsk salg
243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
25—- Systemdesigner
25—- Softwareingeniør
25—- Softwaremanager
25—- IT-systemudvikler
25—- IT-systemkonsulent
25—- IT-systemkonstruktør
25—- IT-sikkerhedschef
25—- IT-programudvikler
25—- IT-konsulent – systemudvikling
25—- Softwarekonsulent
25—- Systemingeniør – udvikling
25—- Systemkonstruktør
25—- Systemkonsulent
25—- Systemprogrammør
25—- Systemudvikler
25—- Systemudviklingschef
25—- Applikationskonsulent
25—- Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
25—- IT-chefkonsulent
25—- IT-konsulent – overordnet drift
25—- IT-konsulent – rådgivning
25—- Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
251— Udvikling og analyse af software og applikationer
251— Programmør
251— IT-programmør
251— Databaseadministrator – planlægning
251— Projektkonsulent (it)
251— Programchef (it)
251— Udvikling og analyse af software og applikatoner
2511– Systemanalytikerarbejde
2511– Systemanalytikerarbejde
251110 Solution Architect
251110 Forretningsarkitekt
251110 Entreprise Architect
251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
251110 Entreprise forretningsarkitekt
251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
251120 Proceskonsulent (It)
251120 Forretningsudvikler (it)
251120 Solution Architect
251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
2512– Softwareudvikling
2512– Softwareudvikling
251210 Projektleder (it)
251210 Projektchef (it)
251210 Projektkoordinator (it)
251210 IT-projektleder
251210 IT-chefkonsulent – projektstyring
251210 IT-projektstyring
251210 IT-projektstyring
251220 Automatiseringsudvikler (it)
251220 Udvikler (it)
251220 Systemudvikler (it)
251220 Systemprogrammør (it)
251220 Løsningsarkitekt (it)
251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
251300 Web- og multimedieudvikling
251300 Webudvikler
251300 Webdesigner
251300 Web- og multimedieudvikling
251400 Systemkonstruktør
251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
251900 Testmanager (it)
251900 Testkoordinator (it)
251900 Testspecialist (it)
251900 Tester (it)
251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
252— Arbejde med databaser og netværk
252100 Design og administration af databaser
252100 Data administrator
252100 Database administrator
252100 Database analytiker
252100 Database arkitekt
252100 Design og administration af databaser
252200 IT-administrator
252200 Systemadministration
252200 Systemadministration
252300 Netværksanalytiker
252300 Arbejde med computernetværk
252300 Arbejde med computernetværk
252900 Sikkerhedsspecialist
252900 Andet arbejde med databaser og netværk
252900 Andet arbejde med databaser og netværk
26—- Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
261— Juridisk arbejde
2611– Advokatarbejde
261110 Juridisk chef
261110 Advokat
261110 Advokatarbejde
261110 Overretssagfører
261110 Landsretssagfører
261110 Højesteretssagfører
261110 Advokatarbejde
261120 Fuldmægtig Cand. Jur.
261120 Advokatfuldmægtig
261120 Advokatfuldmægtigarbejde
261120 Advokatfuldmægtigarbejde
261200 Kriminaldommer
261200 Højesteretsdommer
261200 Dommerfuldmægtig
261200 Dommerarbejde
261200 Dommer
261200 Civildommer
261200 Byretsdommer
261200 Administrativ Dommer
261200 Landsdommer
261200 Retsformand
261200 Retsassessor
261200 Dommerarbejde
261900 Andet juridisk arbejde
261900 Vicestatsadvokat
261900 Auditørfuldmægtig
261900 Byretsfuldmægtig
261900 Dispachør
261900 Generalauditør
261900 Havariagent
261900 Havarikaptajn
261900 Juridisk konsulent
261900 Notar
261900 Politiassessor
261900 Politifuldmægtig
261900 Retssekretær
261900 Statsadvokatfuldmægtig
261900 Statsadvokat
261900 Auditør
261900 Andet juridisk arbejde
262— Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
262100 Arkivar
262100 Museumsregistrator
262100 Museumsinspektør
262100 Byarkivar
262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
262200 Biblioteksfuldmægtig
262200 Biblioteksinspektør
262200 Biblioteksleder
262200 Børnebibliotekar
262200 Bibliotekar
262200 Skolebibliotekar
262200 Overbibliotekar
262200 Forskningsbibliotekar
262200 Førstebibliotekar
262200 Musikbibliotekar
262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
263— Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
263— Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
263100 Samfundsøkonom
263100 Økonometriker
263100 Økonom
263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
263100 Cheføkonom
263100 Fuldmægtig – økonom
263100 Nationaløkonom
263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
263200 Sociolog
263200 Kultursociolog
263200 Fuldmægtig – sociolog
263200 Etnolog
263200 Etnograf
263200 Antropolog
263200 Arkæolog
263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
263300 Genealog
263300 Historiker
263300 Kunsthistoriker
263300 Slægtsforsker
263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
263400 Socialpsykolog
263400 Skolepsykolog
263400 Psykoterapeut
263400 Psykolog
263400 Klinisk Psykolog
263400 Hospitalspsykolog
263400 Chefpsykolog
263400 Børnepsykolog
263400 Arbejdspsykolog
263400 Arbejde inden for psykologi
263400 Psykoanalytiker
263400 Arbejde inden for psykologi
263500 Socialrådgivningsarbejde
263500 Socialrådgiverkonsulent
263500 Særforsorgskonsulent
263500 Socialvejleder
263500 Forsorgsfuldmægtig
263500 Socialrådgivningsarbejde
263600 Metodistpræst
263600 Nonne
263600 Overrabbiner
263600 Pastor
263600 Priorinde
263600 Provst
263600 Præst
263600 Sognepræst
263600 Sygehuspræst
263600 Sømandspræst
263600 Fængselspræst
263600 Frimenighedspræst
263600 Frikirkepræst
263600 Domprovst
263600 Arbejde inden for religion
263600 Munk
263600 Arbejde inden for religion
264— Presseattache
264— Musikkritiker
264— Kulturkonsulent
264— Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
264— webredaktør
264— Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
264100 Kunstanmelder
264100 Manuskriptforfatter
264100 Musikskribent
264100 Skribent
264100 Forfatterarbejde
264100 Forfatter
264100 Dramatiker
264100 Digter
264100 Tekstforfatter – film/TV
264100 Tekstforfatter – PR/reklame
264100 Forfatterarbejde
264200 Anmelder
264200 Editor
264200 Filmanmelder
264200 Forlagsredaktør
264200 Freelance Journalist
264200 Journalist
264200 Journalistisk arbejde
264200 Kommunikationskonsulent
264200 Kommunikationsmedarbejder
264200 Korrekturchef
264200 Kulturredaktør
264200 Lokalredaktør
264200 Modejournalist
264200 Moderedaktør
264200 Musikredaktør
264200 Nyhedsrapporter
264200 Ordbogsredaktør
264200 Programchef
264200 Programmedarbejder
264200 Programredaktør
264200 Programsekretær
264200 Redaktionschef
264200 Redaktionskonsulent
264200 Redaktionssekretær
264200 Redaktør
264200 Reporter
264200 Sportsjournalist
264200 Studievært
264200 Teknisk redaktør
264200 Tekstchef
264200 Udsendelsesleder
264200 Journalistisk arbejde
2643– Aut. tolk
2643– Aut. translatør
2643– Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
2643– Sprogrevisor
2643– Sprogkonsulent
2643– Semantiker
2643– Oversætter
2643– Datalingvist
2643– Grafolog
2643– Interpreter
2643– Lingvanom
2643– Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
264310 Statsaut. translatør
264310 Translatørarbejde
264310 Translatør
264310 Translatørarbejde
264320 Tolkearbejde
264320 Tolk
264320 Tolkearbejde
264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
265— Arbejde med kunst og kreative fag
265— Billedhugger
265— Tekstilkunstner
265— Teaterpædagog
265— Billedkunstner
265— Billedvæver
265— Causør
265— Dukkespiller
265— Filmarkitekt
265— Kunstmaler
265— Multikunstner
265— Portrætmaler
265— Skulptør
265— Teaterkonsulent
265— Arbejde med kunst og kreative fag
265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
265100 Art Director – film/TV
265100 Kunstvæver
265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
265200 Sangkonsulent
265200 Sangpædagog
265200 Sangskriver
265200 Vocalist
265200 Kapelmester
265200 Kapelmusikus
265200 Kirkesanger
265200 Komponist
265200 Koncertmester
265200 Kordame
265200 Korist
265200 Korleder
265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
265200 Musiker
265200 Musikkonsulent
265200 Musikleder
265200 Musikterapeut
265200 Operarepetitør
265200 Operasanger
265200 Orkesterkoordinator
265200 Orkestermusiker
265200 Sanger
265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
265300 Danser
265300 Balletpædagog
265300 Balletmester
265300 Balletinstruktør
265300 Balletdanser
265300 Koreograf
265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
265300 Solodanser
265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
265400 Filminstruktør
265400 Dukkemester
265400 Dramaturg
265400 Dramainstruktør
265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
265400 Kostumier – scenografi
265400 Teaterinstruktør
265400 Skuespiller
265400 Scenograf
265400 Sceneinstruktør
265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
265500 Skuespilarbejde
265500 Skuespilarbejde
265600 Operasufflør
265600 Oplæser
265600 Disc Jockey
265600 Suffløse
265600 Sufflør
265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
265600 Speaker
265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag

Vidensarbejde på mellemniveau

3—– Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
3—– Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau
31—- Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
31—- Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
311— Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
311— Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
3111– Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
3111– Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
311110 Laborantarbejde
311110 Tekstillaborant
311110 Farvelaborant
311110 Kemilaborant
311110 Kontrollaborant – ikke biologiske emner
311110 Laborant
311110 Laborant – ikke biologiske emner
311110 Laborantarbejde
311120 Analyseassistent – ikke biologiske emner
311120 Assistentarbejde i laboratorier
311120 Kemisk assistent
311120 Laborantassistent – ikke biologiske emner
311120 Laboratorieassistent – ikke biologiske emner
311120 Procesassistent – ikke biologiske emner
311120 Assistentarbejde i laboratorier
311130 Laboratorietekniker – ikke biologiske emner
311130 Mud logger (Offshore)
311130 Laboratorieteknikerarbejde
311130 Laboratorieteknikerarbejde
311140 Geotekniker
311140 Geoteknisk assistent
311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
311140 Meteorologassistent
311140 Vejrobservatør
311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
311200 Anlægskonduktør
311200 Vejkonduktør
311200 Anlægstekniker
311200 Byggeanlægstekniker
311200 Byggeleder
311200 Byggetekniker
311200 Bygningskonduktør
311200 Bygningskonstruktør
311200 Bygningstekniker
311200 Entreprenørtekniker
311200 Konduktør
311200 Landinspektørassistent
311200 Landmåler
311200 Landmålerassistent
311200 Landmålingstekniker
311200 Malerkonduktør
311200 Murerkonduktør
311200 Snedkerkonduktør
311200 Tagkonduktør
311200 Tagtekniker
311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
311200 Tømrerkonduktør
311200 Anlægskonstruktør
311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
311300 Alarmtekniker
311300 Aut. EL-installatør
311300 Batteritekniker
311300 EL installatør
311300 EL konstruktør
311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
311300 EL teknikerassistent
311300 Elektrotekniker
311300 Klimatekniker
311300 Mechanic/technician, electrical(Offshore)
311300 Radiokonstruktør
311300 EL tekniker
311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
311400 Elektroniktekniker
311400 Gyrotekniker
311400 Mikrotekniker
311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
311400 Radarinspektør
311400 Radartekniker
311400 Svagstrømstekniker
311400 Oliefyrstekniker
311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
3115– Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
3115– Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
311510 VVS konduktør
311510 VVS installatør
311510 Teknikerarbejde inden for VVS
311510 VVS tekniker
311510 Teknikerarbejde inden for VVS
311590 Maskininspektør
311590 Våbentekniker
311590 Maskintekniker
311590 Rotaprinttekniker
311590 Rotationstekniker
311590 Rørkonsulent
311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
311590 Varmetekniker
311590 Værktøjskonstruktør
311590 Værktøjstekniker
311590 Kraftværkstekniker
311590 Konstruktør
311590 Instrumenttekniker
311590 Gastekniker
311590 Dieseltekniker
311590 Maskinkonstruktør
311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
311600 Kemisk tekniker
311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
311600 Støberitekniker
311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
311700 Barge engineer (Offshore)
311700 Naturgastekniker
311700 Offshoretekniker
311700 Wireline logger (Offshore)
311700 Rig engineer (Offshore)
311700 Subsea engineer (Offshore)
311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
311700 Raffinaderitekniker
311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
311800 Kortgrafiker
311800 Kortretter
311800 Korttegner
311800 Korttekniker
311800 Layouttegner
311800 Maskintegner
311800 Matrikelassistent
311800 Matrikelkontrollør
311800 Matrikelmester
311800 Matrikeltegner
311800 Matrikeltekniker
311800 Modeltegner
311800 Rentegner
311800 Tegner – teknisk
311800 Tegnestueassistent
311800 Teknisk designer
311800 Teknisk tegnearbejde
311800 Teknisk tegner
311800 Topograf
311800 Værktøjstegner
311800 Teknisk tegnearbejde
311900 Analysetekniker
311900 Stempeltekniker
311900 Arbejdsstudietekniker
311900 Betontekniker
311900 Bogkonservator
311900 Bryggeritekniker
311900 Controlroom Operator (Offshore)
311900 Driftsinspektør
311900 Driftsplanlægger
311900 Emballagetekniker
311900 Fagtekniker
311900 Farveritekniker
311900 Fredningstekniker
311900 Svejsekonsulent
311900 Svejsekontrollør
311900 Svejsetekniker
311900 Synstekniker
311900 Teknisk assistent – drift, planlægning og kvalitetskontrol
311900 Teknisk assistent – produktion
311900 Teknisk beregner – drift, planlægning og kvalitetskontrol
311900 Teknisk beregner – produktion
311900 Teknisk planlægger
311900 Tekstiltekniker
311900 Testtekniker
311900 Tidskontrollant
311900 Tidsstudietekniker
311900 Varmekonsulent
311900 Vejtekniker
311900 Værkstedstekniker
311900 Konfektionstekniker
311900 Kvalitetstekniker
311900 Laboratorieforvalter
311900 Malerikonservator – teknisk niveau
311900 Materieltekniker
311900 Mejeritekniker
311900 Metodetekniker
311900 Modelkonstruktør
311900 Museumstekniker
311900 Orgeltekniker
311900 Planlægningstekniker
311900 Procestekniker
311900 Produktionstekniker
311900 Q/C inspector (Offshore)
311900 Rationaliseringstekniker
311900 Skibstekniker
311900 Slibetekniker
311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
313— Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
313— Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
314— Teknikerarbejde inden for biovidenskab
314— Teknikerarbejde inden for biovidenskab
314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
314200 Landbrugsteknikerarbejde
314200 Landbrugsteknikerarbejde
314300 Skovbrugsteknikerarbejde
314300 Skovbrugsteknikerarbejde
315— Kaptajn
315— Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
315— Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
315100 Maskinchef
315100 Skibsmaskinchef
315100 Motorman (Offshore)
315100 Maskinofficer
315100 Skibsmaskinmester
315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
315100 Skibsmaskinist
315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
315200 Lodsbådfører
315200 Navigatør – skibe
315200 Overstyrmand
315200 Pramfører
315200 Senior Toolpusher (Offshore)
315200 Lods
315200 Havnelods
315200 Førstestyrmand
315200 Færgeskipper
315200 Færgefører
315200 Fyrskipper
315200 Fyrskibsfører
315200 Charterskipper
315200 Andenstyrmand
315200 Styrmand
315200 Tourpusher (Offshore)
315200 Toolpusher (Offshore)
315200 Tankbådfører
315200 Søkaptajn
315200 Statslods
315200 Skipper
315200 Skibsoperatør
315200 Skibskaptajn
315200 Skibsførerarbejde
315200 Skibsfører
315200 Skibsførerarbejde
315300 Aeronaut
315300 Trafikflyver
315300 Pilotaspirant
315300 Pilot
315300 Navigatør – fly
315300 Luftstyrmand
315300 Luftskipper
315300 Luftkaptajn
315300 Flyverkaptajn
315300 Flyvenavigatør
315300 Flystyrmand
315300 Flypilotarbejde
315300 Astronaut
315300 Erhvervsflyver
315300 Erhvervspilot
315300 Flypilotarbejde
3154– Flyvelederarbejde
3154– Flyvelederarbejde
315410 Flyvelederarbejde
315410 Flyveleder
315410 Flyvelederarbejde
315420 Flyassistent
315420 AFIS-operatør
315420 Flyradioassistent
315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
315500 Luftfartsinspektør
315500 Flyvetekniker
315500 Flytekniker
315500 Flymaskinist
315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
315500 Flyvemaskinist
315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
32—- Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
32—- Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
321— Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
321— Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
321100 Scanneroperatør
321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
321100 Ultralydstekniker
321100 Audiologiassistent
321100 Audiometriassistent
321100 Audiotekniker
321100 Dialysetekniker
321100 EEG assistent
321100 EEG laborant
321100 Hospitalstekniker
321100 Operationstekniker
321100 Radiograf
321100 Radiografassistent
321100 Røntgenassistent
321100 Røntgenfotograf
321100 Røntgenoperatør
321100 Røntgensygeplejerske
321100 Røntgentekniker
321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
3212– Bioanalytiker
3212– Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
3212– Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
3213– Apoteksassistent
3213– Apotekstekniker
3213– Arbejde inden for farmaci
3213– Apotekerassistent
3213– Arbejde inden for farmaci
321310 Farmakonomarbejde
321310 Farmakonomarbejde
321390 Andet arbejde inden for farmaci
321390 Andet arbejde inden for farmaci
321400 Dentalkeramiker
321400 Chefbandagist
321400 Bandagist
321400 Ortopædist
321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
321400 Tandteknikerassistent
321400 Tandtekniker
321400 Ortopæditekniker
321400 Ortopædisnedker
321400 Ortopædisadelmager
321400 Ortopædimekaniker
321400 Ortopæd
321400 Laboratorietandtekniker
321400 Klinisk tandtekniker
321400 Hjælpemiddeltekniker
321400 Dentaltekniker
321400 Dentalmontør
321400 Dentallaborant
321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
322— Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
322— Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
322100 Sygeplejekonsulent
322100 Sygeplejeassistent
322100 Narkoseassistent
322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
323— Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
323000 Mensendiecklærer
323000 Yogainstruktør
323000 Kynolog
323000 Kinesiolog
323000 Irisolog
323000 Homøopat
323000 Helseterapeut
323000 Helsekonsulent
323000 Helseinstruktør
323000 Healingkonsulent
323000 Healer
323000 Eurytmist
323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
323000 Ortopist
323000 Diatermiassistent
323000 Biopat
323000 Biokinesiolog
323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
323000 Osteopat
323000 Rytmikpædagog
323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
324— Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
324000 Veterinærassistent
324000 Veterinærmedhjælper
324000 Veterinærsygeplejerske
324000 Veterinærtekniker
324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
325— Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
325— Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
3251– Arbejde med tandpleje
3251– Arbejde med tandpleje
325110 Tandklinikassistent
325110 Tandklinikassistentarbejde
325110 Dentalassistent
325110 Tandklinikassistentarbejde
325120 Tandplejerarbejde
325120 Tandplejeassistent
325120 Tandplejer
325120 Tandplejerarbejde
325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
3257– Forureningstekniker
3257– Gaskontrollør
3257– Gyroinspektør
3257– Inspektionsmaskinmester
3257– Installationsinspektør
3257– Kornkontrollør
3257– Kraninspektør
3257– Flykontrollør
3257– Cateringkontrollør
3257– Bilassistent
3257– Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
3257– Varekontrollør
3257– Tilsynstekniker
3257– Tekstilkontrollør
3257– Safety adviser (Offshore)
3257– Rørinspektør
3257– Produktionskontrollør
3257– Plantekontrollør
3257– Oliekontrollør
3257– Materielinspektør
3257– Betonkontrollør
3257– Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
325710 Arbejdsmiljøtekniker
325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
325720 Sikkerhedsleder
325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
325720 Sikkerhedsassistent
325720 Sikkerhedsinspektør
325720 Sikkerhedskonsulent
325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
325730 Sundhedsinspektør
325730 Sanitetstekniker
325730 Miljømedarbejder
325730 Miljøkontrollør
325730 Hygiejneinspektør
325730 Levnedsmiddelinspektør
325730 Hygiejnetekniker
325730 Hygiejnekonsulent
325730 Miljøassistent
325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
33—- Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
33—- Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
331— Arbejde med finans, regnskab og matematik
331— Arbejde med finans, regnskab og matematik
3311– Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
3311– Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
331110 Handel med værdipapirer og valuta
331110 Børsanalytiker
331110 Børschef
331110 Børshandler
331110 Børsmægler
331110 Dealer
331110 Valutamægler
331110 Valutahandler
331110 Seniordealer
331110 Børsdealer
331110 Aktiehandler
331110 Aktiedealer
331110 Pantebrevshandler
331110 Obligationshandler
331110 Fondshandler
331110 Fondsanalytiker
331110 Handel med værdipapirer og valuta
331120 Afvikler
331120 Position keeper
331120 Seniorafvikler
331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
331120 Dealerassistent
331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
3312– Arbejde med kredit- og långivning
3312– Arbejde med kredit- og långivning
331210 Arbejde med kreditbevilling og –analyse
331210 Kreditsagsbehandler
331210 Kreditanalytiker
331210 Creditofficer
331210 Arbejde med kreditbevilling og –analyse
331220 Arbejde med erhvervskunder – standardprodukter
331220 Arbejde med erhverskunder – standardprodukter
331230 Kundemedarbejder – bank
331230 Arbejde med privatkunder – standardprodukter
331230 Arbejde med privatkunder – standardprodukter
331240 Kreditmedarbejder
331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder – standardprodukter
331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder – standardprodukter
331300 Revisorassistent
331300 Revisor – ej reg./statsaut.
331300 Regnskabsfører
331300 Regnskabsfuldmægtig
331300 Regnskabsarbejde
331300 Lånesagsbogholder
331300 Kreditorbogholder
331300 Kreditforeningskasserer
331300 Hovedbogholder
331300 Havnekasserer
331300 Godskasserer
331300 Finansbogholder
331300 Debitorbogholder
331300 Bogholder
331300 Bankbogholder
331300 Accountant
331300 Hovedkasserer
331300 Regnskabsarbejde
331400 Arbejde med statistik og matematik
331400 Arbejde med statistik og matematik
331500 Cheftaksator
331500 Brandkonsulent
331500 Auktionarius
331500 Arbejdsskadekonsulent
331500 Taksator
331500 Havariassistent
331500 Taksatorkonsulent
331500 Vurderingsinspektør
331500 Vurderingskonsulent
331500 Vurderings- og takseringsarbejde
331500 Vurderingsmand
331500 Vurderings- og takseringsarbejde
332— Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
332— Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
3321– Forsikringskonsulent
3321– Forsikringsarbejde
3321– Forsikringsarbejde
332110 Forsikringsmægler
332110 Pensionsmedarbejder (egen portefølje)
332110 Sales Executive (forsikring)
332110 Forsikringsrådgiver
332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
332110 Assurandør
332110 Erhvervsassurandør
332110 Forsikringsagent
332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
332120 Pensionsmedarbejder (uden portefølje)
332120 Forsikringsmægler
332120 Forsikringskonsulent
332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
332120 Tegningsmedarbejder (forsikring)
332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
332130 Forsikringsteknisk vurdering
332130 Underwriter
332130 Kundeservicemedarbejder (forsikringsteknik)
332130 Forsikringsteknisk vurdering
332200 Eksportsælger
332200 Forlagsrepræsentant
332200 Handelsagent
332200 Handelsrejsende
332200 IT-salgskonsulent
332200 Varekonsulent
332200 Marketingassistent
332200 Marketingkoordinator
332200 Marketingplanlægger
332200 Marketingskoordinator
332200 Møbelagent – engrossalg
332200 Områdekonsulent
332200 PR medarbejder
332200 PR-assistent
332200 Promotionassistent
332200 Regionskonsulent
332200 Regionssælger
332200 Reklamesælger
332200 Rengøringskonsulent
332200 Repræsentant
332200 Salespromotor
332200 Salgsagent
332200 Salgsarbejde (agenter)
332200 Salgsdisponent
332200 Salgskonsulent
332200 Salgsrepræsentant
332200 Salgssupporter
332200 Eksportagent
332200 Distriktssælger
332200 Distriktsrepræsentant
332200 Distriktsforhandler
332200 Detailkonsulent
332200 Annoncekonsulent
332200 Annonceagent
332200 Account Manager
332200 Kolportør – bogsælger
332200 Salgsarbejde (agenter)
332300 Områdedisponent
332300 Opkøber
332300 Proviantinspektør
332300 Proviantmester
332300 Reservedelsdisponent
332300 Slagteridisponent
332300 Vindisponent
332300 Vinindkøber
332300 Bildisponent
332300 Butiksdisponent
332300 Chefdisponent
332300 Disponent
332300 Fiskeopkøber
332300 Grøntchef
332300 Grøntdisponent
332300 Importagent
332300 Importassistent
332300 Indkøber
332300 Indkøbsagent
332300 Indkøbsarbejde (agenter)
332300 Indkøbsdisponent
332300 Indkøbsfuldmægtig
332300 Indkøbskonsulent
332300 Indkøbsplanlægger
332300 Lagerindkøber
332300 Logistikkoordinator
332300 Logistikleder
332300 Materieldisponent
332300 Indkøbsarbejde (agenter)
332400 Bådmægler
332400 Erhvervsmægler
332400 Erhvervsmæglerarbejde
332400 Kommissionær
332400 Yachtmægler
332400 Mæglerassistent
332400 Statsaut. varemægler
332400 Varemægler
332400 Mægler
332400 Erhvervsmæglerarbejde
333— Arbejde inden for forretningsservice
333— Arbejde inden for forretningsservice
3331– Eksportkonsulent – spedition
3331– Transportagent
3331– Toldklarerer
3331– Speditørarbejde
3331– Klareringschef
3331– Klarerer
3331– Fragtkonsulent
3331– Fragtagent
3331– Fragtbestyrer
3331– Fragtchef
3331– Fragtdisponent
3331– Speditørarbejde
333110 Bilklarerer
333110 Airbroker
333110 Speditør – land- og lufttransport
333110 Luftfragtspeditør
333110 Flymægler
333110 Flyklarerer
333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
333120 Fragtagent – maritim
333120 Fragtassistent – maritim
333120 Fragtbestyrer – maritim
333120 Fragtchef – maritim
333120 Fragtdisponent – maritim
333120 Fragtkonsulent – maritim
333120 Klarerer – maritim
333120 Klareringschef – maritim
333120 Liniechef
333120 Shippingagent
333120 Shippingchef
333120 Shippingdisponent
333120 Shippingkonsulent
333120 Shippingleder
333120 Skibsagent
333120 Skibsbefragter
333120 Speditionschef – maritim
333120 Speditionsdisponent – maritim
333120 Speditionsleder – maritim
333120 Speditør – maritim
333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
333120 Transportagent – maritim
333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
333190 Speditørarbejde i øvrigt
333190 Speditørarbejde i øvrigt
333200 Konference- og eventplanlægning
333200 Konference- og eventplanlægning
333300 A-Kasse konsulent
333300 AF konsulent
333300 Jobformidling
333300 Arbejdsformidlingskonsule
333300 Arbejdsformidler
333300 Jobformidling
3334– Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
3334– Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
333410 Valuar
333410 Ejendomsmæglerassistent
333410 Statsaut. ejendomsmægler
333410 Ejendomsmæglerarbejde
333410 Ejendomsmægler
333410 Ejendomsmæglerarbejde
333420 Ejendomshandler
333420 Timesharesælger
333420 Ejendomshandlerarbejde
333420 Ejendomshandlerarbejde
333430 Ejendomsadministratorarbejde
333430 Ejendomsadministrator
333430 Ejendomsadministratorarbejde
333900 Reklamekoordinator
333900 Reklamekonsulent
333900 Reklameassistent
333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
333900 Agent – sport og kunst
333900 Reklametekniker
333900 Reklamerådgiver
333900 Sportsagent
333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
334— Administrativt sekretærarbejde
334— Administrativt sekretærarbejde
334200 Advokatsekretærarbejde
334200 Advokatsekretær
334200 Advokatsekretærarbejde
3343– Chef- og direktionssekretærarbejde
3343– Chef- og direktionssekretærarbejde
334310 Personal Assistant
334310 Protokolsekretær
334310 Referent
334310 Administrationssekretær
334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
334310 Chefsekretær
334310 Direktionssekretær
334310 Kontorbestyrer
334310 Kontorfuldmægtig – stat, interne funktioner
334310 Ledelsessekretær
334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
334320 Filmtekster
334320 Erhvervssproglig korrespondent
334320 Eksportkorrespondent
334320 Erhvervskorrespondent
334320 Korrespondent
334320 Oversættelse af korrespondance
334320 TV-tekster
334320 Teknisk oversætter
334320 Tekster
334320 Oversættelse af korrespondance
334400 Lægesekretærarbejde
334400 Lægesekretærarbejde
335— Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
335— Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
335100 Toldgrænsebetjent
335100 Toldfoged
335100 Toldbetjent
335100 Told- og grænsebetjentarbejde
335100 Tolder
335100 Told- og grænsebetjentarbejde
335200 Ligningssekretær
335200 Skattekontrollør
335200 Toldassistent
335200 Toldfuldmægtig
335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
335200 Toldinspektør
335200 Toldkonsulent
335200 Toldkontrollør
335200 Toldsekretær
335200 Toldfunktionær
335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
335300 Bistandsrådgiver
335300 Formidling af offentlige ydelser
335300 Socialfuldmægtig
335300 Socialforvalter
335300 Socialformidler
335300 Formidling af offentlige ydelser
335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
335500 Kriminalinspektør
335500 Detektiv
335500 Politiinspektør
335500 Vicekriminalkommissær
335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
335500 Politikommissær
335500 Kriminalkommissær
335500 Vicepolitikommissær
335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
335900 Havnemester
335900 Torveinspektør
335900 Torvebetjent
335900 Strandfoged
335900 Havneinspektør
335900 Havnefoged
335900 Handelsinspektør
335900 Foged
335900 Fiskerikontrollør
335900 Fiskeriinspektør
335900 Torvekontrollør
335900 Brofoged
335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
335900 Fiskeriassistent
335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
34—- Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
34—- Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
341— Arbejde inden for jura og samfundsforhold
341— Arbejde inden for jura og samfundsforhold
341100 Tingbogsregistrator
341100 Auditørassistent
341100 Fogedassistent
341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
341100 Juridisk assistent
341100 Privatdetektiv
341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
341200 Omsorgskonsulent
341200 Ældrekonsulent
341200 Ungdomsrådgiver
341200 Tilsynsværge
341200 Socialkonsulent
341200 Socialassistent
341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
341200 Misbrugskonsulent
341200 Familievejleder
341200 Familierådgiver
341200 Familieplejekonsulent
341200 Familiekonsulent
341200 Diakonisse
341200 AIDS konsulent
341200 Børneværnskonsulent
341200 Diakon
341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
341300 Missionær
341300 Missionsarbejder
341300 Sømandsmissionær
341300 Kordegnassistent
341300 Kordegn
341300 Kapellan
341300 Evangelist
341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
341300 Scientolog
341300 Prædikant
341300 Ordensbroder
341300 Officer i Frelsens Hær
341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
342— Arbejde med sport og fitness
342— Arbejde med sport og fitness
342100 Sportsudøvere
342100 Tennisspiller
342100 Bokser
342100 Fodboldspiller
342100 Golfspiller
342100 Kontraktspiller
342100 Sportsudøvere
342200 Berider
342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
342200 Træner
342200 Tennisinstruktør
342200 Svømmetræner
342200 Svømmelærer
342200 Boksetræner
342200 Fodboldtræner
342200 Golfinstruktør
342200 Golftræner
342200 Gymnastikinstruktør
342200 Gymnastiklærer
342200 Håndboldtræner
342200 Idrætsinstruktør
342200 Idrætslærer
342200 Idrætstræner
342200 Ishockeytræner
342200 Judoinstruktør
342200 Karateinstruktør
342200 Ridelærer
342200 Skiinstruktør
342200 Skilærer
342200 Skøjtetræner
342200 Sportslærer
342200 Svømmeinstruktør
342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
342300 Fitnessinstruktør
342300 Danselærer
342300 Danseinstruktør
342300 Aerobicinstruktør
342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
343— Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
343— Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
343100 Fototekniker
343100 Pressefotograf
343100 Teknisk fotograf
343100 Fagfotograf
343100 Fotograf
343100 Fotografarbejde
343100 Fotografassistent
343100 Fotoreporter
343100 Fotografarbejde
343200 Blomsterdekoratør
343200 Blomsterbinder
343200 Udstillingsdekoratør
343200 Boligarkitekt
343200 Boligdekoratør
343200 Boligkonsulent
343200 Boligmontør
343200 Dekorationsassistent
343200 Dekoratrice
343200 Dekoratør
343200 Dekoratørkonsulent
343200 Indendørsarkitekt
343200 Indretningsarkitekt
343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
343200 Indretningsassistent
343200 Indretningskonsulent
343200 Interiørarkitekt
343200 Kransebinder
343200 Tatovør
343200 Teaterdekoratør
343200 Teatermaler
343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
343300 Konservator
343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
343400 Cafebestyrer
343400 Bistroleder
343400 Cafeleder
343400 Smørrebrødschef
343400 Køkkenleder
343400 Køkkenchefarbejde
343400 Køkkenchef
343400 Køkkenbestyrer
343400 Kantineleder
343400 Kantinechef
343400 Kantinebestyrer
343400 Grillbestyrer
343400 Cafeteriechef
343400 Cafeterialeder
343400 Cafeteriabestyrer
343400 Køkkenchefarbejde
343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
343500 Stuntman
343500 Statist
343500 Mimiker
343500 Klovn
343500 Jonglør
343500 Tryllekunstner
343500 Gøgler
343500 Dyretæmmer
343500 Dressør
343500 Domptør
343500 Bugtaler
343500 Artist
343500 Illusionist
343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
35—- Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
35—- Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
351— PC tekniker
351— Operatør – IT
351— IT-tekniker – internt arbejde
351— IT-tekniker
351— IT-planlægger – drift og administration
351— IT-driftsplanlægger – mellem vidensniveau
351— IT-administrator – mellem vidensniveau
351— Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351— Driftsassistent – IT
351— Systemadministrator – mellem vidensniveau
351— IT-servicetekniker
351— Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351100 Driftstekniker (IT)
351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351100 Driftsoperatør – IT
351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351200 IT-supporter
351200 Hotlinemedarbejder – IT
351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351300 Systemoperatør – IT
351300 Netværkstekniker
351300 Netværksoperatør
351300 Konsoloperatør
351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351400 Webmaster (IT)
351400 Web tekniker
351400 Internetteknikerarbejde
351400 Internetteknikerarbejde
352— Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
352— Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
352100 TV-assistent
352100 TV tekniker
352100 Tonetekniker
352100 Teatertekniker
352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
352100 Teknisk koordinator (Teko) – Lys, lyd og billede
352100 Studietekniker
352100 Studieassistent
352100 Scenetekniker
352100 Scenemesterassistent
352100 Scenemester
352100 Biografoperatør
352100 Caster
352100 Filmproduktionsleder
352100 Fjernsynstekniker
352100 Koncerttekniker
352100 Lysmester
352100 Medietekniker
352100 Produktionsleder – film/TV
352100 Programtekniker
352100 Radiofonitekniker
352100 Radioinspektør
352100 Radiooperatør
352100 Radiotelegrafist
352100 Regissør
352100 Regissørassistent
352100 Sceneassistent
352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
352200 Antennetekniker
352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
352200 Teleassistent
352200 Telefontekniker
352200 Telegrafist
352200 Teletekniker
352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

4—– Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
4—– Bankmedarbejder
4—– Bankmedarbejder
4—– Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
41—- Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
41—- Forlagssekretær
41—- Kommuneassistent
41—- Laboratoriesekretær
41—- Marketingsekretær
41—- Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
411— Almindeligt kontorarbejde
411000 Almindeligt kontorarbejde
411000 Overassistent – kontor
411000 Almindeligt kontorarbejde
411000 Assistent – kontor
411000 Kontorassistent
411000 Almindeligt kontorarbejde
412— Almindeligt sekretærarbejde
412000 Reklamesekretær
412000 Sygeplejesekretær
412000 Skolesekretær
412000 Sekretær
412000 Salgssekretær
412000 Privatsekretær
412000 Hospitalssekretær
412000 Almindeligt sekretærarbejde
412000 Almindeligt sekretærarbejde
413— Indtastningsarbejde
413— Indtastningsarbejde
413100 Telegrafassistent
413100 Telexoperatør
413100 Stenograf
413100 Tekstbehandlingsarbejde
413100 Tekstbehandler
413100 Tekstbehandlingsarbejde
413200 Dataregistreringsarbejde
413200 Tasteoperatør
413200 Faktureringsassistent
413200 Tastedame
413200 Tasteleder
413200 Tasteassistent
413200 Dataregistreringsarbejde
42—- Kundeservice
42—- Kundeservice
421— Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
421— Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
421100 Valutaassistent
421100 Sparekassekasserer
421100 Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
421100 Bankkasserer
421100 Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
421200 Kollektør
421200 Lotterikollektør
421200 Kollektrice
421200 Croupier
421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
421200 Bankør
421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
421300 Pantelåner
421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
421400 Inkassator
421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
421400 Inkassoassistent
421400 Opkræver
421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
422— Kundeinformationsarbejde
422— Kundeinformationsarbejde
422100 Travel konsulent
422100 Travel Agent
422100 Rejserådgiver
422100 Rejsekoordinator
422100 Travel Manager
422100 Turistkonsulent
422100 Turistsekretær
422100 Rejsebureauarbejde
422100 Rejsebureauassistent
422100 Rejseagent
422100 Rejsekonsulent
422100 Rejsebureauekspedient
422100 Bookingassistent
422100 Bookingagent
422100 Billetagent
422100 Rejsebureauarbejde
422200 Callcentermedarbejder
422200 Informationsmedarbejder
422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
422300 Telefonoperatør
422300 Telefonvagt
422300 Telefonpasser
422300 Telefonist
422300 Telefonomstillingsarbejde
422300 Omstillingsdame
422300 Telefonomstillingsarbejde
422400 Chefportier
422400 Dørportier
422400 Hotelportier
422400 Hotelreceptionistarbejde
422400 Portier
422400 Natportier
422400 Portierassistent
422400 Hotelreceptionistarbejde
422500 Informationssekretær
422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
422500 Informationsassistent
422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
422600 Optikerassistent
422600 Kliniksekretær
422600 Klinikmedhjælper
422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
422600 Optikersekretær
422600 Receptionist
422600 Tandlægesekretær
422600 Klinikassistent
422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
422700 Interviewer
422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
422900 Andet kundeinformationsarbejde
422900 Andet kundeinformationsarbejde
43—- Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
43—- Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
431— Almindeligt beregningsarbejde
431100 Regnskabsmedhjælper
431100 Revisormedhjælper
431100 Revisionsassistent
431100 Regnskabsmedarbejder
431100 Bankbogholder
431100 Bogholderiassistent
431100 Budgetassistent
431100 Regnskabsassistent
431100 Regnskabssekretær
431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
4312– Tilbudsassistent
4312– Forsikringsassistent
4312– Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
4312– Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
431210 Statistikassistent
431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
431210 Statistikmedarbejder
431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
431220 Sagsbehandler (finans og forsikring)
431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
431220 Tinglysningsmedarbejder
431220 Senior sagsbehandler (finans og forsikring)
431220 Sagsbehandler, backoffice (finans og forsikring)
431220 Operations officer
431220 Kreditsagsbehandler
431220 Kreditmedarbejder
431220 Ekspeditionsmedarbejder
431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
431230 Forsikringsassistent
431230 Forsikringskonsulent
431230 Kundebetjener (forsikring)
431230 Policemedarbejder
431230 Policesagsbehandler
431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
431240 Havariassistent
431240 Kundebetjener, skade
431240 Skadebehandler
431240 Skademedarbejder
431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagsbehandling af skader
431240 Forsikringskonsulent
431240 Forsikringsassistent
431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader
431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
431300 Lønningsassistent
431300 Lønningskasserer
431300 Lønassistent
431300 Lønningsbogholder
431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
432— Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
432— Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
432100 Forsyningsassistent
432100 Forvalter
432100 Frysehusforvalter
432100 Korrektrice
432100 Kølehusforvalter
432100 Lagerassistent
432100 Lagerbestyrer
432100 Lagerdisponent
432100 Lagerekspedient
432100 Lagerekspeditionsarbejde
432100 Lagerekspeditrice
432100 Lagerforvalter
432100 Magasinforvalter
432100 Materielassistent
432100 Materialforvalter
432100 Materials man (Offshore)
432100 Materielforvalter
432100 Pakhusassistent
432100 Pakhusforvalter
432100 Pladsforvalter
432100 Rekvisitør
432100 Reservedelsassistent
432100 Reservedelsekspedient
432100 Reservedelsforvalter
432100 Reservedelsleder
432100 Storekeeper (Offshore)
432100 Værktøjsekspedient
432100 Depotassistent
432100 Depotekspedient
432100 Depotleder
432100 Engrosekspedient
432100 Lagerekspeditionsarbejde
432200 Produktionsassistent
432200 Produktassistent
432200 Registreringsarbejde inden for produktion
432200 Produktionsmedarbejder
432200 Registreringsarbejde inden for produktion
4323– Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
4323– Speditørassistent
4323– Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
432310 Transportdisponent – jernbane
432310 Baneassistent
432310 Stationsassistent
432310 Stationsmester
432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
432320 Fragtkoordinator – luftfart
432320 Fragtassistent – luftfart
432320 Flyveledermedhjælper
432320 Flypladsassistent
432320 Fragtleder – luftfart
432320 Transportassistent – luftfart
432320 Tilrettelæggelse af lufttransport – ikke flyveledere
432320 Luftfragtassistent
432320 Luftfartsassistent
432320 Godsekspedient – luftfart
432320 Tilrettelæggelse af lufttransport – ikke flyveledere
432330 Transportassistent – vejtransport
432330 Fragtkoordinator – vejtransport
432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
432330 Godsekspedient – vejtransport
432330 Fragtleder – vejtransport
432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
432340 Vagtcentralmester – Falck
432340 Vagtcentralassistent – Falck
432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
432340 Fragtassistent – vejtransport
432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
432390 Shippingassistent
432390 Anden tilrettelæggelse af transport
432390 Anden tilrettelæggelse af transport
44—- Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441— Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441100 Biblioteksassistent
441100 Biblioteksmedhjælper
441100 Bibliotekssekretær
441100 Biblioteksservicearbejde
441100 Bogopsætter
441100 Biblioteksservicearbejde
4412– Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
4412– Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
441210 Postbud
441210 Postbudarbejde
441210 Postfunktionær
441210 Postmedhjælper
441210 Postpakmester
441210 Postsorterer
441210 Postvagtmester
441210 Postarbejder
441210 Postafløser
441210 Post
441210 Pakmester
441210 Landpostbud
441210 Overpakmester
441210 Pakkepostbud
441210 Landpost
441210 Postbudarbejde
441220 Kommunalbetjent
441220 Folketingsbetjent
441220 Ministerbetjent
441220 Ministerialbetjent
441220 Postbetjent
441220 Retsbetjent
441220 Rådhusbetjent
441220 Skolebiblioteksbetjent
441220 Kontorbetjent
441220 Fondsbetjent
441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
441220 Depotbetjent
441220 Bankbetjent
441220 Biblioteksbetjent
441220 Børsbetjent
441220 Direktionsbetjent
441220 Arkivbetjent
441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
441300 Trafiktæller
441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
441300 Kodeassistent
441300 Korrekturlæser
441300 Korrektør
441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
441500 Arbejde med arkivering og kopiering
441500 Arkivmedhjælper
441500 Arkivsekretær
441500 Arkivarbejder
441500 Arbejde med arkivering og kopiering
441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
441900 Presseklipper
441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds

Service- og salgsarbejde

51—- Camp Boss (Offshore)
51—- Servicearbejde
511— Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
5111– Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
511110 Airhostess
511110 Chefpurser
511110 Stewardesse
511110 Steward
511110 Chefsteward
511110 Flysteward
511110 Hostess
511110 Kabinechef
511110 Kahytsjomfru
511110 Passagerbetjening under rejser
511110 Purser
511110 Purserassistent
511110 Passagerbetjening under rejser
511120 Havnemedhjælper
511120 Airline assistent
511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
511200 Ht Kontrollør
511200 Kontrolarbejde under rejser
511200 Sporvejskonduktør
511200 Togbetjent
511200 Togrevisor
511200 Færgebillettør
511200 Kontrolarbejde under rejser
511300 Globetrotter
511300 Groundhostess
511300 Guide
511300 Turistleder
511300 Turist- og rejselederarbejde
511300 Turistassistent
511300 Turistfører
511300 Rejseleder
511300 Turist- og rejselederarbejde
512— Kokkearbejde
512000 Chefkok
512000 Gastronom
512000 Kogejomfru
512000 Kogekone
512000 Smørrebrødsjomfru
512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
512000 Koldjomfru
512000 Skibskok
512000 Smørrebrødsdame
512000 Kok
512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
513— Tjenere og bartendere
513100 Buffetjomfru
513100 Butler
513100 Kelner
513100 Konferencetjener
513100 Overtjener
513100 Selskabstjener
513100 Tjenerarbejde
513100 Servitrice
513100 Tjener
513100 Tjenerarbejde
513200 Bartender
513200 Bartenderarbejde
513200 Bartenderarbejde
514— Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
514100 Teaterfrisør
514100 Herrefrisør
514100 Frisørassistent
514100 Frisørarbejde
514100 Frisør
514100 Damefrisør
514100 Barber
514100 Frisørarbejde
514200 Make Up assistent
514200 Make Up konsulent
514200 Manicurist
514200 Massør
514200 Parykmager
514200 Pedicurist
514200 Skønhedsplejer
514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
514200 Kosmetolog
514200 Kosmetikassistent
514200 Sminkør
514200 Fodplejeassistent
514200 Fod og kropsplejer
514200 Fod og ansigtsplejer
514200 Fys. massør
514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
515— Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
515100 Hotelsteward
515100 Hovmester
515100 Oldfrue
515100 Rengøringsinspektørarbejde
515100 Rengøringsinspektørarbejde
515200 Husbestyrerarbejde
515200 Husholder
515200 Hushovmester
515200 Oldfrueassistent
515200 Husbestyrer
515200 Husbestyrerarbejde
515300 Pedelafløser
515300 Retspedel
515300 Rådhuspedel
515300 Skolebetjent
515300 Skolepedel
515300 Pedel
515300 Halassistent
515300 Halarbejder
515300 Gårdmand
515300 Gårdbetjent
515300 Ejendomsserviceassistent
515300 Vicevært
515300 Ejendomsinspektørarbejde
515300 Centerpedel
515300 Ejendomsmedhjælper
515300 Ejendomsinspektørarbejde
516— Andet servicearbejde
516100 Astrolog
516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
516100 Naturlæge
516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
516200 Ceremonimester
516200 Kammerjomfru
516200 Kammerpige
516200 Kammertjener
516200 Kammertjenerarbejde
516200 Kammertjenerarbejde
516300 Bedemand
516300 Bedemandsarbejde
516300 Bedemandsarbejde
516400 Arbejde med kæledyr
516400 Hundefrisør
516400 Hundepasser
516400 Hundetrimmer
516400 Arbejde med kæledyr
516500 Kørelærer
516500 Kørelærerarbejde
516500 Kørelærerarbejde
516900 Kirkebetjent
516900 Kirketjener
516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
52—- Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
521— Salgsarbejde på gade og marked
521100 Stade- og markedssalg
521100 Stade- og markedssalg
521200 Gadesalg af fødevarer
521200 Gadesalg af fødevarer
522— Salgsarbejde i butik
522300 Ekspeditrice
522300 Farvehandlerekspedient
522300 Fotoekspedient
522300 Førstedame
522300 Førstekommis
522300 Førstemand
522300 Gartnerekspedient
522300 Grøntassistent
522300 Guldsmedekspedient
522300 Handelskommis
522300 Handelsmedhjælper
522300 Isenkræmmerekspedient
522300 Kioskassistent
522300 Kioskekspedient
522300 Kolonialassistent
522300 Kolonialekspedient
522300 Kommis
522300 Købmandsekspedient
522300 Manufakturekspedient
522300 Merchandiser
522300 Møbelekspedient
522300 Radioekspedient
522300 Salgsarbejde i butik
522300 Salgsdame
522300 Salgsekspedient
522300 Salgsmedhjælper
522300 Sportsekspedient
522300 Sælger – detailsalg
522300 Tekstilekspedient
522300 Tøjekspedient
522300 Bagerekspedient
522300 Bagerekspeditrice
522300 Blomsterekspedient
522300 Boghandlerassistent
522300 Boghandlerekspedient
522300 Brugskommis
522300 Brugsmedhjælper
522300 Butiksassistent
522300 Butiksekspedient
522300 Butiksfunktionær
522300 Butiksmedarbejder
522300 Butiksmedhjælper
522300 Ekspedient
522300 Salgsarbejde i butik
523— Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
523000 Postkasserer
523000 Kassererassistent
523000 Kasserer
523000 Kassemedhjælper
523000 Kassekontrollør
523000 Kasseekspedient
523000 Kassedame
523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
523000 Kommunekasserer
523000 Billetassistent
523000 Billetdame
523000 Billetkasserer
523000 Kasseassistent
523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
524— Andet salgsarbejde
524100 Fotomodel
524100 Mannequin
524100 Model
524100 Modelarbejde
524100 Dressman
524100 Modelarbejde
524200 Demonstrationsarbejde
524200 Demonstratrice
524200 Demonstratør
524200 Demonstrationsarbejde
524400 Telemarketingsælger
524400 Telefonekspedient
524400 Callcentersælger
524400 Telefonsælger
524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
524500 Tankpasser
524500 Salgsarbejde på servicestationer
524500 Salgsarbejde på servicestationer
524600 Delikatesseekspedient
524600 Frugtsælger
524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
524600 Slagterekspedient
524600 Delikatesseassistent
524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
524900 Apoteksmedhjælper
524900 Viktualieassistent
524900 Trælastekspedient
524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
524900 Reserveekspedient
524900 Reservedelssælger
524900 Forretningsassistent
524900 Autosælger
524900 Avissælger
524900 Foderstofekspedient
524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
53—- Diakonmedhjælper
53—- Sygepasser
53—- Døgnplejemoder
53—- Døgnplejer
53—- Ergoterapeutassistent
53—- Ergoterapeutmedhjælper
53—- Flygtningemedhjælper
53—- Forsorgsmedhjælper
53—- Fritidshjemsassistent
53—- Fritidshjemsmedhjælper
53—- Fritidsklubassistent
53—- Handicaphjælper
53—- Institutionsmedhjælper
53—- Legestue assistent
53—- Legestuemedhjælper
53—- Omsorgsarbejde
53—- Omsorgsmedarbejder
53—- Omsorgsmedhjælper
53—- Omsorgsplejer
53—- Plejemoder
53—- Pædagogassistent
53—- Pædagogisk medarbejder
53—- Pædagogmedhjælper
53—- Revalideringsarbejder
53—- Døgninstitutionsmedhjælper
53—- Omsorgsarbejde
531— Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde
531— Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
5311– Barneplejemedhjælper
5311– Barselsplejerske
5311– Børneforsorgsmedhjælper
5311– Nurse
5311– Børneomsorgsarbejde
5311– Dagcenterassistent
5311– Daginstitutionsmedhjælper
5311– Guvernante
5311– Barneplejeassistent
5311– Børnehjemsmedhjælper
5311– Børneomsorgsarbejde
531110 Dagplejearbejde
531110 Dagplejer
531110 Dagplejemoder
531110 Dagplejemedhjælper
531110 Dagplejefader
531110 Dagplejeassistent
531110 Dagplejearbejde
531120 Vuggestuemedhjælper
531120 Ungdomsmedhjælper
531120 Pædagogisk medhjælp
531120 Børnehavemedhjælper
531120 Pædagogisk medhjælp
531190 Andet børneomsorgsarbejde
531190 Andet børneomsorgsarbejde
531200 Hjælpelærerarbejde
531200 Hjælpelærerarbejde
532— Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
532— Socialarbejder
532— Socialpædagogassistent
532— Sundhedsplejeassistent
532— Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
5321– Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
5321– Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
532120 Sygehjælper
532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
532120 Aftensygehjælper
532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
532130 Sygehusportør
532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
532130 Portør – hospitalsportør
532130 Hospitalsportør
532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
5322– Plejeassistent
5322– Plejer
5322– Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
5322– Social og sundhedsarbejder
5322– Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
532210 Kommunal Hjemmehjælper
532210 Plejehjemsmedhjælper
532210 Plejemedhjælper
532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
532210 Social og sundhedshjælper
532210 Hjemmehjælper
532210 Hjemmesygehjælper
532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
532220 Hjemmeplejeassistent
532220 Hjemmeplejer
532220 Plejehjemsassistent
532220 Soc. og sundhedsassistent
532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
532220 Social og sundhedsassistent
532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
54—- Rednings- og overvågningsarbejde
541— Rednings- og overvågningsarbejde
541100 Vicebrandmester
541100 Viceberedskabsmester
541100 Røgdykker
541100 Lufthavnsbrandmand
541100 Beredskabsassistent
541100 Brandslukningsarbejde
541100 Brandmand
541100 Brandassistent
541100 Korpsbrandmand
541100 Brandslukningsarbejde
541200 Grænsebetjent
541200 Færdselsbetjent
541200 Kriminalassistent
541200 Kriminalbetjent
541200 Landpolitiassistent
541200 Landpolitibetjent
541200 Overbetjent
541200 Politibetjent
541200 Politiassistent
541200 Politiarbejde
541200 Politiarbejde
541300 Arrestforvarer
541300 Arrestmedhjælper
541300 Fængselsassistent
541300 Fængselsbetjent
541300 Fængselsbetjentarbejde
541300 Fængselsfunktionær
541300 Fængselsmedhjælper
541300 Fængselsbetjentarbejde
541400 Sikkerhedsvagt
541400 Sikkerhedsvagtarbejde
541400 Slotsbetjent
541400 Stadionbetjent
541400 Teaterbetjent
541400 Vagt
541400 Vagtbetjent
541400 Vagtmand
541400 Veterinærbetjent
541400 Portvagt
541400 Portner
541400 Plejehjemsbetjent
541400 Parkbetjent
541400 Opsynsmand
541400 Opsynsbetjent
541400 Nattevægter
541400 Nattevagt
541400 Natportner
541400 Museumsvagt
541400 Museumsbetjent
541400 Kustode
541400 Kollegiebetjent
541400 Kirkegårdsbetjent
541400 Hundevagt
541400 Hospitalsportner
541400 Hospitalsbetjent
541400 Hjælpevagt
541400 Havnevagt
541400 Havneopsynsmand
541400 Dørvogter
541400 Vægter
541400 Bygningsbetjent
541400 Butiksdetektiv
541400 Brovagt
541400 Biografbetjent
541400 Centervagt
541400 Sikkerhedsvagtarbejde
541900 Falckassistent – redningsarbejde
541900 Falckleder
541900 Falckmand
541900 Falckredder
541900 Livredder
541900 Parkeringsvagt
541900 Redder
541900 Redningsassistent
541900 Redningsfører
541900 Redningsinspektør
541900 Redningsleder
541900 vagtcentralassistent – redningsberedskab (offentlig)
541900 Vagtcentralmester – redningsberedskab (offentlig)
541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
541900 Bjergningsinspektør
541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)

Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp

6—– Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
61—- Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
611— Arbejde med plantevækst
611100 Løgavler
611100 Kartoffelavler
611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
611200 Frugtavler
611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
6113– Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
611310 Champignonavler
611310 Planteskolegartner
611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
611310 Væksthusgartner
611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
611320 Anlægsgartner
611320 Anlægsgartnerarbejde
611320 Havegartner
611320 Gartner – anlægsarbejde
611320 Slotsgartner
611320 Rosengartner
611320 Anlægsgartnerarbejde
611390 Andet gartnerarbejde
611390 Andet gartnerarbejde
611400 Dyrkning af blandede afgrøder
611400 Dyrkning af blandede afgrøder
612— Arbejde med dyreopdræt
612100 Kreaturmester
612100 Klovbeskærer
612100 Kennelejer
612100 Inseminør
612100 Husdyrbrugsassistent
612100 Hundeopdrætter
612100 Hesteopdrætter
612100 Fåreklipper
612100 Fårehyrde
612100 Fåreavler
612100 Fodermester
612100 Avlsassistent
612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
612100 Kvægavler
612100 Svinepasser
612100 Svineopdrætter
612100 Svinefodermester
612100 Svineavler
612100 Stutterimester
612100 Staldmester
612100 Røgter
612100 Opdrætter
612100 Kvægopdrætter
612100 Kvægbrugsassistent
612100 Kvægavlsassistent
612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
612200 Fjerkræavler
612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
612200 Andefarmer
612200 Agerhønsefarmer
612200 Kalkunfarmer
612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
612300 Biavler
612300 Arbejde med bi- og silkeavl
612300 Arbejde med bi- og silkeavl
612900 Dyrepasser
612900 Dyreassistent
612900 Andet arbejde med dyreopdræt
612900 Akvarist
612900 Hjorteavler
612900 Hjortefarmer
612900 Kaninavler
612900 Minkavler
612900 Vildtopdrætter
612900 Pelsdyravler
612900 Pelsfarmejer
612900 Minkfarmer
612900 Andet arbejde med dyreopdræt
613— Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
613000 Landbrugsassistent
613000 Landbrugsbestyrer
613000 Landbrugsmedhjælper
613000 Landmand
613000 Landmand/Gårdejer
613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
613000 Farmer
613000 Jordbruger
613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
62—- Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
621— Skovbrugsarbejde
621000 Plantør
621000 Skovløber
621000 Træplejer
621000 Klitplantør
621000 Skovbrugsarbejde
621000 Skovbetjent
621000 Skovbruger
621000 Skovbrugsarbejde
622— Fisker
622— Arbejde med fiskeri og jagt
622100 Arbejde inden for akvakultur
622100 Fiskeopdrætter
622100 Dambruger
622100 Arbejde inden for akvakultur
622200 Rusefisker
622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
622200 Bundgarnsfisker
622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
622300 Arbejde med havfiskeri
622300 Hvalfanger
622300 Fanger
622300 Arbejde med havfiskeri
622400 Pelsjæger
622400 Skytte
622400 Jæger
622400 Jagtkonsulent
622400 Jagtarbejde
622400 Jagtmester
622400 Jagtarbejde

Håndværkspræget arbejde

7—– Håndværkspræget arbejde
71—- Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
711— Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) – basis
7112– Murer- og brolægningsarbejde
711210 Facadepudser
711210 Flisemurer
711210 Skorstensbygger
711210 Ovnmurer
711210 Ovnbygger
711210 Murermester
711210 Murerarbejde
711210 Murer
711210 Kirkemurer
711210 Kedelmurer
711210 Fugemontør
711210 Murerarbejde
711220 Brolægningsarbejde
711220 Brolægger
711220 Brolægningsarbejde
711300 Marmorsvend
711300 Marmorsliber
711300 Stensliber
711300 Stenhuggerarbejde
711300 Skrifthugger
711300 Stenhugger
711300 Granitsliber
711300 Stenhuggerarbejde
7114– Brobisse
7114– Brobygger
7114– Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
711410 Montagemester – byggeri
711410 Montagearbejder – byggeri
711410 Struktørarbejde
711410 Struktørarbejde
711420 Terrazzostøber
711420 Terrazzosliber
711420 Terrazzomester
711420 Terrazzolægger
711420 Terrazzoarbejde
711420 Terrazzoarbejde
7115– Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
711510 Bygningstømrer
711510 Bygningssnedkermester
711510 Inventarsnedker
711510 Parketsnedker
711510 Snedker
711510 Tømrer
711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
711510 Hustømrer
711510 Bygningssnedker
711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
711520 Skibssnedker
711520 Skibstømrer
711520 Skibstømrerformand
711520 Skibstømrermester
711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
711520 Bådebyggermester
711520 Bådebygger
711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
7119– Andet bygningsarbejde – basis
711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
711910 Stilladsbygger
711910 Drivhusbygger
711910 Drivhusmontør
711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
711990 Køkkenmontør
711990 Køkkenmontør
711990 Bygningsmontør
711990 Kloakmontør
711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
712— Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) – finish
712100 Arbejde med tagdækning
712100 Tagdækker
712100 Tagdækkermester
712100 Taglægger
712100 Tagmontør
712100 Tagtækker
712100 Tækkemand
712100 Tækker
712100 Arbejde med tagdækning
712200 Fliselægger
712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
712200 Mosaikarbejder
712200 Flisemontør
712200 Linoleumsmontør
712200 Gulvspecialist
712200 Gulvafhøvler
712200 Gulvafsliber
712200 Gulvlægger
712200 Gulvlæggermester
712200 Gulvmand
712200 Gulvmontør
712200 Gulvsliber
712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
712300 Stukkatør
712300 Stukkatørarbejde
712300 Stukkatørmester
712300 Stukkatørarbejde
712400 Isolerer
712400 Isolatør
712400 Arbejde med isolering af bygninger
712400 Isoleringsmontør
712400 Arbejde med isolering af bygninger
712500 Glarmester
712500 Spejlbelægger
712500 Glarmesterarbejde
712500 Glarmesterarbejde
712600 Blytækker
712600 Gasmester
712600 Gasmontør
712600 Kedelmontør
712600 Oliefyrsmontør
712600 Oliemontør
712600 Pejsemontør
712600 Blikkenslagermester
712600 Blikkenslager
712600 Aut. gas og vandmester
712600 Rørlægger
712600 VVS-arbejde
712600 VVS svend
712600 Rørlæggermester
712600 Rørskærer
712600 Rørsmed
712600 Varmemontør
712600 Varmesmed
712600 Ventilatormontør
712600 VVS montør
712600 VVS rørsmed
712600 VVS smed
712600 VVS-arbejde
712700 Kølemekaniker
712700 Kølemontør
712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
713— Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
7131– Malerarbejde
713110 Bygningsmaler
713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
713110 Tapetsermester
713110 Tapetserer
713110 Tagmaler
713110 Bygningstapetserer
713110 Reklamemaler
713110 Malermester
713110 Maler
713110 Facademaler
713110 Antikvitetsmaler
713110 Stilladsmaler
713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
713120 Skibsmalerarbejde
713120 Skibsmaler
713120 Painter (Offshore)
713120 Skibsmalerarbejde
713200 Vognmaler
713200 Vognlakerer
713200 Sprøjtemaler
713200 Sprøjtelakererarbejde
713200 Sprøjtelakerer
713200 Sprøjtearbejder
713200 Møbelmaler
713200 Maskinmaler
713200 Lakmester
713200 Cykellakerer
713200 Automaler
713200 Autolakerermester
713200 Autolakerer
713200 Autosprøjtelakerer
713200 Sprøjtelakererarbejde
7133– Rensning af bygninger
713310 Skorstensfejerarbejde
713310 Skorstensfejer
713310 Skorstensfejerarbejde
713320 Graffitirenser
713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
713320 Sandblæser
713320 Sandsliber
713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
72—- Metal- og maskinarbejde
721— Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
721100 Formsmed
721100 Støber
721100 Formmager
721100 Formdrejer
721100 Bronzestøber
721100 Formstøber
721100 Gørtler
721100 Gørtlermester
721100 Håndformer
721100 Kærnemager
721100 Maskinformer
721100 Metalformer
721100 Metalstøber
721100 Støbemester
721100 Formning og støbning af emner i metal
721100 Formning og støbning af emner i metal
721200 Punktsvejser
721200 Maskinsvejser
721200 Kedelsvejser
721200 Håndsvejser
721200 EL svejser
721200 Rørsvejser
721200 Welder (Offshore)
721200 Svejser
721200 Svejsemester
721200 Svejsearbejde og skærebrænding
721200 Skibssvejser
721200 Svejsearbejde og skærebrænding
721300 Autoopretter
721300 Pladestøber
721300 Autosmed
721300 Karosseriarbejder
721300 Karosseribygger
721300 Karosserimager
721300 Karosserismed
721300 Kedelsmed
721300 Kedelsmedemester
721300 Kobbersmed
721300 Pladesmedemester
721300 Pladesmedarbejde
721300 Pladesmed
721300 Møntarbejder
721300 Kobbersmedemester
721300 Autopladesmed
721300 Pladesmedarbejde
721400 Stålmester
721400 Konstruktionssmed
721400 Nitter
721400 Nittermester
721400 Skibsbygger
721400 Stålkonstruktionsarbejde
721400 Stålmontør
721400 Stålkonstruktionsarbejde
721500 Rigger
721500 Skibsrigger
721500 Riggermester
721500 Riggerarbejde
721500 Riggerarbejde
722— Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
722100 Bygningssmed
722100 Beslagsmed
722100 Vognsmed
722100 Støberismed
722100 Smedearbejde
722100 Grovsmed
722100 Grovsmedemester
722100 Landbrugssmed
722100 Smed
722100 Smedemester
722100 Smedearbejde
722200 Vægtsmed
722200 Værktøjssmed
722200 Værktøjsmagermester
722200 Værktøjsmagerarbejde
722200 Værktøjsmager
722200 Værktøjsarbejder
722200 Modelsmed
722200 Låsesmed
722200 Knivmager
722200 Kleinsmedemester
722200 Kleinsmed
722200 Bøssemager
722200 Værktøjsmagerarbejde
722300 Maskinsmed
722300 Opstiller
722300 Metaldrejer
722300 Autoklavørsmed
722300 Drejer
722300 Maskinopstiller
722300 Maskinmontør
722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
722300 Maskinmekaniker
722300 Maskinhøvler
722300 Maskinfræser
722300 Maskinbygger
722300 Industritekniker
722300 Fræser
722300 Værkstedsfræser
722300 Plastmager
722300 Maskinsmedemester
722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
722400 Formsliber
722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
722400 Værktøjssliber
722400 Metalsliber
722400 Slibemester
722400 Sliber
722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
723— Mekanikerarbejde
7231– Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
723110 Automontør
723110 Autotekniker
723110 Bilmekaniker
723110 Biltekniker
723110 Mekanikerarbejde, person- og varevognsmekanikerarbejde, person- og varevogne
723110 Personvognsmekaniker
723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
723120 Automekaniker – lastvogne
723120 Lastbilmekaniker
723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
723120 Mekaniker – lastvogne
723120 Lastvognsmekaniker
723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
723190 Mekanikerarbejde, andre områder
723190 Knallertmontør
723190 Knallertmekaniker
723190 Motorcykelmekaniker
723190 Mekanikerarbejde, andre områder
723200 Flymekaniker
723200 Hangarmester
723200 Flyreparatør
723200 Flymontør
723200 Flymekanikermester
723200 Flymekanikerarbejde
723200 Flymekanikerarbejde
723300 Kranmekaniker
723300 Kranmontør
723300 Kranreparatør
723300 Landbrugsmekaniker
723300 Skibsmontør
723300 Servicemekaniker
723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
723300 Mechanic (Offshore)
723300 Landbrugsmontør
723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
73—- Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
731— Præcisionshåndværk
731100 Finmekaniker
731100 Våbenmester
731100 Finmekanikermester
731100 Flyinstrumentmager
731100 Fotomekaniker
731100 Instrumentmager
731100 Instrumentmagermester
731100 Instrumentmekaniker
731100 Instrumentsliber
731100 Måleinstrumentmekaniker
731100 Symaskinemekaniker
731100 Symaskinereparatør
731100 Urmager
731100 Urmagermester
731100 Våbenmekaniker
731100 Finmekanikerarbejde
731100 Finmekanikerarbejde
731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
731200 Intonatør
731200 Klaverbygger
731200 Klaverstemmer
731200 Klavertekniker
731200 Orgelbygger
731200 Orgelpibemager
731200 Pianobygger
731200 Pianomager
731200 Pianosnedker
731200 Pianostemmer
731200 Pianotekniker
731200 Strengemager
731200 Violinbygger
731200 Fløjtebygger
731200 Guitarbygger
731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
731300 Ciselør
731300 Sølvsmedemester
731300 Diamantsliber
731300 Fatter
731300 Filigranarbejder
731300 Gemmolog
731300 Gravør
731300 Gravørmester
731300 Gulddekoratør
731300 Guldpolerer
731300 Guldsliber
731300 Guldsmed
731300 Guldsmedemester
731300 Indfatter
731300 Juveler
731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
731300 Kobberstikker
731300 Kunstsmed
731300 Maskingravør
731300 Medaljør
731300 Pantograf
731300 Ravsliber
731300 Smykkesmed
731300 Stempelgravør
731300 Stenfatter
731300 Sølvdesigner
731300 Sølvgravør
731300 Sølvsliber
731300 Sølvsmed
731300 Ciselørmester
731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
731400 Gipser
731400 Pottemagermester
731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
731400 Pottemager
731400 Porcelænssliber
731400 Porcelænsdrejer
731400 Modellør
731400 Modelgipser
731400 Kunstgipser
731400 Keramiker
731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
731500 Glarmager
731500 Glasblæser
731500 Glasrørsblæser
731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
731500 Glaspuster
731500 Glasmester
731500 Glasmager
731500 Glaskunstner
731500 Glasformgiver
731500 Glasdrejer
731500 Glasbøjer
731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
7316– Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
7316– Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
731610 Skiltemaler
731610 Skiltemalermester
731610 Skiltemalerarbejde
731610 Skiltemalerarbejde
731620 Porcelænstrykker
731620 Porcelænsmalerarbejde
731620 Porcelænsmaler
731620 Plattedame
731620 Figurmaler
731620 Keramikmaler
731620 Porcelænsmalerarbejde
731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
731690 Dekoratørmaler
731690 Glasmaler
731690 Stentøjsmaler
731690 Ætser
731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
731700 Børstenbinder
731700 Børstenbindermester
731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
731700 Kurvemager
731700 Rammesnedker
731700 Kurvemagermester
731700 Pibeskærer
731700 Pibemager
731700 Pibedrejer
731700 Modelskibsbygger
731700 Pibesnedker
731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
731800 Væver
731800 Vævemester
731800 Tæppevæver
731800 Tæppeknytter
731800 Taskemager – håndforarbejdet
731800 Spindemester
731800 Piskemager
731800 Penselmager
731800 Lædersmed
731800 Klædevæver
731800 Håndvæver
731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
731800 Gobelinvæver
731800 Garnmester
731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
731900 Andet præcisionshåndværk
731900 Andet præcisionshåndværk
732— Fotosætter
732— Dybtryksretouchør
732— Dybtryksmontør
732— Dybtrykker
732— Dybtrykfotograf
732— Fotooperatør
732— Zinktrykker
732— Stereotypør
732— Retouchør
732— Reproduktionsassistent
732— Offsetfotograf
732— Lyskopist
732— Litotegner
732— Klichefotograf
732— Kemigraf
732— Holograf
732— Grafisk arbejde
732— Fremkalder
732— Fotolaborant
732— Dybtryksætser
732— Grafisk arbejde
732100 Typograf
732100 Grafiker
732100 Mediegrafiker
732100 Desktopper
732100 Desktoppublisher
732100 DTP’er – grafisk designer
732100 Grafisk assistent
732100 Grafisk tilrettelægger
732100 Grafisk designer
732100 Grafisk formgiver
732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
732100 Trykker
732100 Scannerfører
732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
732200 Trykkerarbejde
732200 Silketrykker
732200 Serigraftrykker
732200 Serigrafist
732200 Serigraf
732200 Printtekniker
732200 Trykkerarbejde
732300 Bogtrykker
732300 Bogbindermester
732300 Bogbindermedhjælper
732300 Bogbinderiassistent
732300 Bogbinder
732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
732300 Faktor
732300 Anilintrykker
732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
74—- Ledningsmontør
74—- Ledningsmester
74—- Kørestrømsmontør
74—- Kørestrømsmester
74—- Kørestrømmekaniker
74—- Kabelmester
74—- Kabelmontør
74—- Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
741— Installation- og reparation af elektrisk udstyr
741100 Skibselektriker
741100 Stærkstrømselektriker
741100 Sikrikringsleder
741100 Serviceelektriker
741100 Relætekniker
741100 Industrielektriker
741100 Elektrikermester
741100 Elektrikerarbejde
741100 Elektriker
741100 Chefelektriker
741100 Belysningsmontør
741100 Elektrikerarbejde
741200 Elmekanikermester
741200 Elektromekanikerarbejde
741200 Signalmontør
741200 Sikringsmekaniker
741200 Sikringsmester
741200 Sikringsmontør
741200 Støvsugerreparatør
741200 Vægtmekaniker
741200 Vægtmontør
741200 Autoelektriker
741200 Elektromekaniker
741200 Automatikmekaniker – elektronik
741200 Autoelektromester
741200 Autoelektromekaniker
741200 Elmekaniker
741200 Signalmekaniker
741200 Elektromekanikerarbejde
741300 Højspændingsmontør
741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
742— Radarmekaniker
742— IT-montør
742— Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
742100 Elektronikreparatør
742100 Radioreparatør
742100 TV-reparatør
742100 Videotekniker
742100 Automatmontør
742100 EDB-montør
742100 Elektronikmekanikerarbejde
742100 Alarmmontør
742100 Antennemekaniker
742100 Antennemester
742100 Antennemontør
742100 Automatmekaniker
742100 Automatmester
742100 Elektronikmekanikerarbejde
742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
742200 Telefonmekaniker
742200 Telemekaniker
742200 Telegrafmester
742200 Telegrafmekaniker
742200 Telefonmester
742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
75—- Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
751— Billedskærer
751— Billedskærermester
751— Bødker
751— Bødkermester
751— Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
7511– Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
751110 Svineslagter
751110 Slagtermester
751110 Slagterarbejde i detailhandelen
751110 Slagter
751110 Hjemmeslagter
751110 Butiksslagter
751110 Slagtersvend
751110 Slagterarbejde i detailhandelen
751120 Fiskeskærer
751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
751120 Filettrimmer
751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
751190 Fiskerøger
751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
751190 Baconmester
751190 Røgemester
751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
751200 Bager
751200 Konfekturemester
751200 Chokolademester
751200 Lakridskoger
751200 Dropsmester
751200 Dropskoger
751200 Chefkonditor
751200 Konditorchef
751200 Konditormester
751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
751200 Bagermester
751200 Bolchekoger
751200 Konditor
751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
751300 Mejerist
751300 Ostemejerist
751300 Ostemester
751300 Ismester
751300 Fremstilling af mejeriprodukter
751300 Fremstilling af mejeriprodukter
751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
751500 Salatmester
751500 Sennepsmester
751500 Smagsdommer
751500 Vinkyper
751500 Ølkyper
751500 Kyper
751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
751600 Cerutmager
751600 Cigarillosmager
751600 Cigarmager
751600 Cigarruller
751600 Fremstilling af tobaksprodukter
751600 Tobaksmester
751600 Tobaksruller
751600 Fremstilling af tobaksprodukter
752— Håndværkspræget arbejde i træindustri
752100 Afsyrer
752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
752200 Dekupør
752200 Finermester
752200 Industrisnedker
752200 Modelbygger
752200 Modelmager
752200 Modelsnedker
752200 Modelsnedkermester
752200 Dekoratørsnedker
752200 Antiksnedker
752200 Møbelpolerer
752200 Stolemager
752200 Møbelsnedkermester
752200 Møbelsnedkerarbejde
752200 Møbelsnedker
752200 Møbelsnedkerarbejde
752300 Maskindrejer
752300 Maskinsnedker
752300 Trædrejer
752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
752300 Møbeldrejer
752300 Maskinsnedkermester
752300 Trædrejermester
752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
753— Tekstil- og beklædningsarbejde
753100 Buntmager
753100 Teaterskrædder
753100 Buntmagersyerske
753100 Dameskrædder
753100 Hattemager
753100 Hattemagermester
753100 Herreskrædder
753100 Kjoleskrædder
753100 Kostumeassistent
753100 Modist
753100 Pelssyerske
753100 Skrædder
753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
753100 Skræddermester
753100 Buntmagermester
753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
753200 Tilskærerarbejde
753200 Tilskærerassistent
753200 Tilskærermester
753200 Gardintilskærer
753200 Handsketilskærer
753200 Lædertilskærer
753200 Modeltilskærer
753200 Tilskærer
753200 Tilskærerarbejde
753300 Billedsyerske
753300 Broderitegner
753300 Sypige
753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
753300 Sejlmagermester
753300 Sejlmager
753300 Possementmager
753300 Modelsyerske
753300 Korsettrice
753300 Kjolesyer
753300 Håndsyerske
753300 Hjemmesyerske
753300 Broderitekniker
753300 Gardinmester
753300 Gardinsyerske
753300 Handskemager
753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
753400 Møbeltapetserer
753400 Møbelpolstrerarbejde
753400 Møbelpolstrer
753400 Møbelpolstermester
753400 Autosadelmager
753400 Sadelmagermester
753400 Sadelmager
753400 Polstrermester
753400 Polstrer
753400 Møbeltilskærer
753400 Autopolstrer
753400 Møbelpolstrerarbejde
753500 Forarbejdning af skind
753500 Skindsorterer
753500 Pelssorterer
753500 Pelsbereder
753500 Pelsarbejder
753500 Minksorterer
753500 Hudearbejder
753500 Garvermester
753500 Garveritekniker
753500 Garver
753500 Forarbejdning af skind
753600 Bæltemester
753600 Tøffelmager
753600 Håndskomager
753600 Håndskomagermester
753600 Læderhåndværker
753600 Nådler
753600 Ortopædisk håndskomager
753600 Ortopædisk skomager
753600 Træskomagermester
753600 Træskomager
753600 Taskemager
753600 Skotøjsmager
753600 Skoreparatør
753600 Skomodellør
753600 Skomagermester
753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
753600 Skomager
753600 Etuimager
753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
754— Andet håndværkspræget arbejde
754100 Dykker
754100 Dykkerarbejde
754100 Erhvervsdykker
754100 Frømand
754100 Dykkerarbejde
754200 Fyrværker
754200 Kunstfyrværker
754200 Sprængningstekniker
754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
754200 Minør
754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds

Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde

8—– Operatør-,monterings- og transportarbejde
81—- Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
811— Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
811100 Minearbejder
811100 Mine- og stenbrudsarbejde
811100 Guldgraver
811100 Mine- og stenbrudsarbejde
811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
811200 Stenbrænder
811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
811300 Derrickman (Offshore)
811300 Diamantborer
811300 Driller
811300 Olieborer
811300 Brøndborer
811300 Borepladsarbejder
811300 Boremester
811300 Boreanlægsarbejde
811300 Assistent driller (Offshore)
811300 Roughneck (Offshore)
811300 Servicehand (Offshore)
811300 Roustabout (Offshore)
811300 Boreanlægsarbejde
811400 Betonarbejder
811400 Betonblander
811400 Betonmager
811400 Betonmester
811400 Betonstøber
811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
811400 Cementbrænder
811400 Cementmøller
811400 Eternitarbejder
811400 Kryolitarbejder
811400 Kalkværksarbejder
811400 Cementarbejder
811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
812— Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
812100 Formbygger
812100 Hærdemester
812100 Valseværkarbejder
812100 Valser
812100 Valsemester
812100 Trykstøber
812100 Stålværksarbejder
812100 Stålvalser
812100 Stålarbejder
812100 Støberiarbejder
812100 Ovnsættermester
812100 Hærder
812100 Jernstøber
812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
812100 Ovnbrænder
812100 Ovnpasser
812100 Ovnsætter
812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
812200 Forkromer
812200 Forgyldermester
812200 Forgylder
812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
812200 Ovnlakerer
812200 Galvanotekniker
812200 Galvanisør
812200 Forsølver
812200 Fornikler
812200 Lakarbejder
812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
813— Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
8131– Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
813110 Medicinalarbejder
813110 Medicinalassistent
813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
813120 Lakkoger
813120 Limkoger
813120 Lysestøber
813120 Mørtelmester
813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
813120 Raffinaderiarbejder
813120 Raffinør
813120 Syrearbejder
813120 Syremester
813120 Vokskoger
813120 Krudtværksarbejder
813120 Kalkmester
813120 Kemikaliearbejder
813120 Knusemester
813120 Kalkbrænder
813120 Ammunitionsarbejder
813120 Elementstøber
813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
813200 Digitalprintmedarbejder
813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
814— Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
814100 Vulkanisørmester
814100 Vulkanisør
814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
814100 Gummiarbejder
814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
8142– Rørtrykker – plastikindustri
8142– Operatørarbejde ved fremstilling af plast
814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
814220 Sprøjtestøber
814220 Plasticsvejser
814220 Plasticstøber
814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
814220 Bådestøber – plast
814220 Sprøjtetekniker
814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
814300 Kartonnagearbejder
814300 Kartonnageassistent
814300 Konvolutarbejder
814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
814300 Emballagearbejder
814300 Papirskærer
814300 Papirvarearbejder
814300 Æskearbejder
814300 Papirindustriarbejder
814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
815— Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
815100 Garnbinder
815100 Garnspinder
815100 Uldspinder
815100 Spoleskifter
815100 Kartemester
815100 Karter
815100 Karteriarbejder
815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
815100 Ringspinder
815100 Spinder
815100 Spinderiarbejder
815100 Spinderileder
815100 Spolemester
815100 Spoleoperatør
815100 Spoler
815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
815200 Knytter
815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
815200 Trikotagetekniker
815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
815300 Maskinsyerske
815300 Operatørarbejde af symaskiner
815300 Skindsyerske
815300 Sydame
815300 Syer
815300 Syerske
815300 Syoperatør
815300 Systueassistent
815300 Systuemedhjælper
815300 Trikotagesyer
815300 Tæppesyerske
815300 Bandagesyer
815300 Beklædningsarbejder
815300 Broderiassistent
815300 Broderimontør
815300 Industrisyer
815300 Konfektionsarbejder
815300 Konfektionssyerske
815300 Operatørarbejde af symaskiner
815400 Blegemester
815400 Appreturmester
815400 Appreturarbejder
815400 Dekatør
815400 Farvemester
815400 Tekstiltrykker
815400 Farveriarbejder
815400 Farverimester
815400 Farverioperatør
815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
815400 Tekstilfarver
815400 Farver
815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
815500 Læderarbejder
815500 Garveriarbejder
815500 Skindarbejder
815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
815600 Maskinpinder
815600 Læstearbejder
815600 Skotøjsarbejder
815600 Pinder
815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
815900 Tekstilsvejser
815900 Tovværksarbejder
815900 Vodbinder
815900 Tekstiloperatør
815900 Tekstilmester
815900 Stofmaler
815900 Læderstanser
815900 Vodbindermester
815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
815900 Filtskærer
815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
816— Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
8160– Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
816010 Fedtmester
816010 Fedtsmelter
816010 Udbener
816010 Tarmrenser
816010 Tarmmester
816010 Tarmarbejder
816010 Slagteriarbejder
816010 Skinkemester
816010 Pølsemester
816010 Filetmester – industri
816010 Filetskærer – industri
816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
816010 Kødopskærer
816010 Pølsemager
816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
816020 Fjerkrærenser
816020 Filetskærer – fjerkræindustri
816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
816020 Fjerkræslagter
816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
816030 Fiskeindustriarbejder
816030 Filetskærer – fiskeriindustri
816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
816030 Lakseskærer
816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
816040 Biskuitarbejder
816040 Bryggeriarbejder
816040 Bryggeriassistent
816040 Bryggeriformand
816040 Brænderiarbejder
816040 Brødarbejder
816040 Chokoladearbejder
816040 Cigararbejder
816040 Cigaretarbejder
816040 Cigarillosarbejder
816040 Cigarillossorterer
816040 Cigarsorterer
816040 Kaffebrænder
816040 Kaffemester
816040 Kafferister
816040 Karduserer
816040 Kiksmester
816040 Kogemester
816040 Koger
816040 Konfekturearbejder
816040 Kærnemagermester
816040 Malteriarbejder
816040 Marcipanarbejder
816040 Maskinruller
816040 Maskinstripper
816040 Mejeriarbejder
816040 Mineralvandsarbejder
816040 Mosteriarbejder
816040 Mostmester
816040 Mælkeassistent
816040 Møllemester
816040 Møller
816040 Mølleriarbejder
816040 Osteriarbejder
816040 Overtrækker
816040 Røgeriarbejder
816040 Salatarbejder
816040 Skråtobakspinder
816040 Skærer
816040 Slicemester
816040 Sukkerarbejder
816040 Sukkerhusarbejder
816040 Sukkerkoger
816040 Sukkermester
816040 Sukkervarearbejder
816040 Tappemester
816040 Tapper
816040 Tapperiarbejder
816040 Tapperiassistent
816040 Tobaksarbejder
816040 Tobakspinder
816040 Tobakssorterer
816040 Vinarbejder
816040 Vintapper
816040 Ølbrygger
816040 Ølmedhjælper
816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
816040 Bageriarbejder
816040 Bageriassistent
816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
817— Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
817100 Crepemester
817100 Crepeoperatør
817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
817100 Papirtilskærer
817100 Rulleskærer
817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
817200 Træværksarbejder
817200 Træindustriarbejder
817200 Savværksmedhjælper
817200 Snedkerarbejder
817200 Træarbejder
817200 Savfører
817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
818— Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818100 Glassmelter
818100 Glaserer
818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
818100 Porcelænsarbejder
818100 Porcelænsbrænder
818100 Porcelænsstøber
818100 Teglbrænder
818100 Teglmester
818100 Teglværksarbejder
818100 Lervarearbejder
818100 Glasmontør
818100 Glasskærer
818100 Brænder
818100 Figurmager
818100 Gipsbrænder
818100 Gipsstøber
818100 Glasarbejder
818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
8182– Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818210 Transformatorarbejder
818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
818210 Elværksassistent
818210 Elværksarbejder
818210 Elarbejder
818210 Belysningsarbejder
818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
818290 Varmemester
818290 Søfyrbøder
818290 Skibsfyrbøder
818290 Lokomotivfyrbøder
818290 Kedelpasser
818290 Kedelmester
818290 Kedelarbejder
818290 Kedelformand
818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818290 Fyrbøder
818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818300 Banderolør
818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
8189– Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818910 Vandværksmester
818910 Vandværkspasser
818910 Vandværksleder
818910 Vandværksassistent
818910 Vandværksarbejder
818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg
818910 Turbinemester
818910 Turbinepasser
818910 Pumpemester
818910 Pumpepasser
818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
818990 Glasstøber
818990 Glasfiberstøber
818990 Bådestøber – glasfiber
818990 Jernbukker
818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818990 Stanser
818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
82—- Monteringsarbejde
821— Monteringsarbejde
821100 Fotomontrice
821100 Kameramontør
821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
821200 Svagstrømsassistent
821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
821200 Målermontør
821200 Måleropsætter
821200 Lampemontør
821200 Elektrovikler
821200 Elektrooperatør
821200 Elektronikarbejder
821200 EL montrice
821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
821900 Finersamler
821900 Andet monteringsarbejde
821900 Isværksarbejder
821900 Rammesamler
821900 Påfylder
821900 Møbelmontør
821900 Kontrolsorterer
821900 Klichemontør
821900 Andet monteringsarbejde
83—- Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
831— Togførerarbejde og tograngering
831100 Elektrofører
831100 Lokomotivassistent
831100 Lokomotivfører
831100 Motorfører
831100 Motorvognsfører
831100 Togførerarbejde
831100 Togførerarbejde
831200 Banemester
831200 Banebetjent
831200 Banemontør
831200 Tograngering
831200 Jernbaneportør
831200 Rangerformand
831200 Rangerfører
831200 Rangermester
831200 Signalbetjent
831200 Stationsbetjent
831200 Tograngering
832— Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
832100 Motorbud
832100 Motorcykelførere
832100 Motorcykelførere
8322– Chauffører af biler, taxier og varevogne
832210 Direktionschauffør
832210 Ambassadechauffør
832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
832210 Taxachauffør
832210 Privatchauffør
832210 Ministerchauffør
832210 Kgl. Chauffør
832210 Hyrevognschauffør – persontransport
832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
832220 Postkører
832220 Torvechauffør
832220 Vaskerichauffør – varevogn
832220 Varevognschaufførarbejde
832220 Varevognschauffør – national transport
832220 Varevognschauffør – international transport
832220 Varevognschauffør – flytteopgaver
832220 Varevognschauffør – farligt gods internationalt
832220 Varevognschauffør – farligt gods nationalt
832220 Varevognschaufførarbejde
832230 Varevognschauffør – salg & repræsentation
832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
832230 Brødchauffør
832230 Salgschauffør – varevogn
832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
832240 Varevognschauffør – renovationskørsel
832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
833— Chauffører af busser og lastbiler
8331– Buschauffører
833110 Statsbanechauffør
833110 Buschauffør – national rutefart
833110 Buschauffører, national rutefart
833110 Bybuschauffør
833110 Ht Chauffør
833110 Rutebilchauffør
833110 Buschauffører, national rutefart
833120 Turistchauffør – national turistfart
833120 Buschauffør – national turistfart
833120 Buschauffører, national turistfart
833130 Buschauffør – international rutefart
833130 Buschauffører, international rutefart
833140 Buschauffør – international turistfart
833140 Turistchauffør – international turistfart
833140 Buschauffører, international turistfart
8332– Lastbilchauffører
833210 Lastbilchauffør – national transport
833210 Lastvognchauffør – national transport
833210 Medicinchauffør – lastbil
833210 Postchauffør – lastbil
833210 Kølevognschauffør – national transport
833210 Fragtmand
833210 Tankchauffør
833210 Betonchauffør
833210 Avisvognmand
833210 Bogbuschauffør
833210 Lastbilchauffører, national transport
833220 Lastbilchauffør – international transport
833220 Langturschauffør – lastbil
833220 Kølevognschauffør – international transport
833220 Eksportvognmand
833220 Eksportchauffør
833220 Lastvognchauffør – international transport
833220 Lastbilchauffører, international transport
833230 Brødkusk – lastbil
833230 Engroschauffør – lastbil
833230 Lastbilchauffør – salg og repræsentation
833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
833230 Ølkusk
833230 Mejerichauffør
833230 Mælkekusk
833230 Salgschauffør – lastbil
833230 Lastvognchauffør – salg og repræsentation
833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
833240 Lastbilchauffør – renovation
833240 Lastvognchauffør – renovation
833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
833250 Lastbilchauffør – flytteopgaver
833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
833250 Lastvognchauffør – flytteopgaver
833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
833260 Lastbilchauffør – farligt gods internationalt
833260 Lastbilchauffør – farligt gods nationalt
833260 Lastvognchauffør – farligt gods internationalt
833260 Lastbilchauffører med farligt gods
833260 Lastvognchauffør – farligt gods nationalt
833260 Lastbilchauffører med farligt gods
834— Førere af mobile maskiner
834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
834100 Maskinstationsarbejder – landbrugsmaskiner
834100 Traktorfører
834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
834200 Tromlefører
834200 Rendegraverfører
834200 Gummigedfører
834200 Maskinfører
834200 Rambukfører
834200 Gravemester
834200 Gravemaskinfører
834200 Entreprenørværkfører
834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
834200 Dumperfører
834200 Dozerfører
834200 Bulldozerfører
834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
8343– Kran- og liftførerarbejde
834310 Kranmester – stationær kran
834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
834310 Kranfører – stationær kran
834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
834320 Kranfører – mobilkran
834320 Kranmester – mobilkran
834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
834400 Truckchauffør
834400 Truckchef
834400 Truckfører
834400 Truckførerarbejde
834400 Truckførerformand
834400 Truckførerarbejde
835— Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
835000 Befaren Matros
835000 Tankbådsassistent
835000 Bådsmand
835000 Donkeymand
835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
835000 Dæksdreng
835000 Dæksmand
835000 Fyrassistent
835000 Fyrpasser
835000 Fyrskibsmatros
835000 Jungmand
835000 Kystskipper
835000 Letmatros
835000 Lodsvagt
835000 Matros
835000 Motorpasser
835000 Rorgænger
835000 Skibsassistent
835000 Skibsdreng
835000 Sømand
835000 Befaren Skibsassistent
835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe

Andet manuelt arbejde

9—– Andet manuelt arbejde
91—- Rengøringsarbejde
911— Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
911100 Hushjælp
911100 Au Pair
911100 Husassistent
911100 Husjomfru
911100 Rengøringsarbejde i private hjem
911100 Husmedhjælper
911100 Rengøringsarbejde i private hjem
9112– Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
911210 Rengøringsmedhjælper – kontor- og beboelsesområder
911210 Rengøringsassistent – kontor- og beboelseslokaler
911210 Sanitør – kontor og beboelsesområder
911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
911220 Sygehusassistent
911220 Sanitør – hospitaler
911220 Rengøringsmedhjælper – hospitaler o.l.
911220 Rengøringsassistent – hospitaler o.l.
911220 Rengøring på hospitaler o.l.
911220 Hospitalsmedhjælper
911220 Hospitalsassistent
911220 Sygehusmedhjælper
911220 Rengøring på hospitaler o.l.
911230 Rengøringsassistent – fabrikslokaler o.l.
911230 Rengøring af industrilokaliteter
911230 Auditorieassistent
911230 Rengøringsmedhjælper – fabrikslokaler o.l.
911230 Sanitør – fabrikslokaler
911230 Rengøring af industrilokaliteter
911240 Hotelmedhjælper
911240 Hotelkarl
911240 Hotelarbejder
911240 Kromedhjælper
911240 Stuepige
911240 Rengøring på hoteller o.l.
911240 Oldfruemedhjælper
911240 Rengøring på hoteller o.l.
911250 Kabinemedhjælper
911250 Kahytsmedhjælper
911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
911260 Servicemedarbejder – tværgående funktioner
911260 Serviceassistent – tværgående funktioner
911260 Tværgående serviceopgaver
911260 Tværgående serviceopgaver
912— Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
912100 Tæpperenser
912100 Tøjrenser
912100 Vaskeassistent
912100 Vaskeriarbejder
912100 Vaskeriassistent
912100 Vaskerimedhjælper
912100 Linnedassistent
912100 Linnedjomfru
912100 Linnedmedhjælper
912100 Manuel vask og presning af tøj
912100 Renseriarbejder
912100 Renseriassistent
912100 Renseridame
912100 Renserimedhjælper
912100 Rullekone
912100 Strygedame
912100 Stryger
912100 Manuel vask og presning af tøj
912200 Autopolerer
912200 Autovasker
912200 Garagearbejder
912200 Garagemedhjælper
912200 Klargøringsmand
912200 Remisearbejder
912200 Rengøring af transportmidler
912200 Vognvasker
912200 Sporvejsarbejder
912200 Rengøring af transportmidler
912300 Vinduespolerer
912300 Vinduespudser
912300 Vinduespudsning
912300 Vinduespudsning
9129– Andet rengøringsarbejde
912910 Rengøring ved skadeservice
912910 Rengøring ved skadeservice
912990 Andet rengøringsarbejde
912990 Andet rengøringsarbejde
92—- Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921— Opvasker
921— Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
921200 Hestepasser
921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
921200 Pelsfarmmedhjælper
921200 Hyrde
921200 Kreaturpasser
921200 Kennelpige
921200 Hønseriarbejder
921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
921300 Landarbejder
921300 Staldarbejder
921300 Staldassistent
921300 Staldkarl
921300 Staldmedhjælper
921300 Stutteriassistent
921300 Stutterimedhjælper
921300 Rideskolemedhjælper
921300 Svineavlsassistent
921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
921400 Planteskolemedhjælper
921400 Planteskoleassistent
921400 Planteskolearbejder
921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
921400 Havemedhjælper
921400 Havemand
921400 Havebrugsarbejder
921400 Haveassistent
921400 Anlægsgartnermedhjælper
921400 Bærplukker
921400 Champignonplukker
921400 Frugtarbejder
921400 Frugtavlermedhjælper
921400 Frugtplukker
921400 Gartnerassistent
921400 Gartneriarbejder
921400 Gartnerimedhjælper
921400 Havearbejder
921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
921500 Manuelt skovarbejde
921500 Skovhugger
921500 Skovassistent
921500 Skovarbejder
921500 Plantagearbejder
921500 Parkmedhjælper
921500 Parkassistent
921500 Parkarbejder
921500 Manuelt skovarbejde
921600 Dambrugsarbejder
921600 Tangfisker
921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
921600 Jagtassistent
921600 Fiskesorterer
921600 Fiskerimedhjælper
921600 Dambrugsassistent
921600 Dambrugsmedarbejder
921600 Dambrugsmedhjælper
921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
93—- Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
931— Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
931100 Grusgravarbejder
931100 Kularbejder
931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
9312– Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
931210 Asfaltarbejde
931210 Asfaltarbejder
931210 Kommunalarbejder – asfaltarbejde
931210 Vejarbejder – asfaltarbejde
931210 Asfaltarbejde
931220 Brolæggermedhjælper
931220 Brolægningsarbejder
931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
931230 Kabelarbejde
931230 Kabelarbejder
931230 Kabeloperatør
931230 Trådarbejder
931230 Trådtrækker
931230 Kabelarbejde
931240 Ledningsarbejder
931240 Montage af luftledninger
931240 Montage af luftledninger
931290 Anlægsarbejder
931290 Årenser
931290 Kirkegårdsgraver
931290 Jord og betonarbejder
931290 Arkæologmedhjælper
931290 Banearbejder
931290 Basismedarbejder – Banestyrelsen
931290 Brøndgraver
931290 Cementstøber
931290 Graver
931290 Hegnsmontør
931290 Jernbanearbejder
931290 Jernbetonarbejder
931290 Jernbinder
931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
9313– Manuelt arbejde inden for byggesektoren
931310 Isolatørmedhjælper
931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
931310 Isoleringsarbejder
931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
931330 Murerarbejder
931330 Murerarbejdsmand
931330 Medhjælp ved murerarbejde
931330 Medhjælp ved murerarbejde
931340 Elementarbejder
931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
931340 Stålbetonarbejder
931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
931350 Stilladsmester
931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
931350 Stilladsmontør
931350 Stilladsopstiller
931350 Stilladsrigger
931350 Stilladsarbejder – montering
931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
931390 Snedkermedhjælper
931390 Persiennemontør
931390 Nedriver
931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
931390 Malermedhjælper
931390 Gulvpolerer
931390 Destruktør
931390 Bygningsarbejder
931390 Tømrermedhjælper
931390 Blikkenslagermedhjælper
931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
932— Manuelt produktionsarbejde
932100 Pakkedame
932100 Pakkearbejder
932100 Avispakker
932100 Pakker
932100 Speditionsmedhjælper
932100 Pakkeriarbejder
932100 Pakkeriarbejde
932100 Pakkeriarbejde
932900 Andet manuelt produktionsarbejde
932900 Kedelrenser
932900 Værkstedsmedhjælper
932900 Kemigrafmedhjælper
932900 Litografmedhjælper
932900 Lystrykmedhjælper
932900 Maskinsmører
932900 Offsetmedhjælper
932900 Påfyldningsassistent
932900 Rotationsmedhjælper
932900 Serigrafmedhjælper
932900 Skrotarbejder
932900 Sorterer
932900 Trykkerimedhjælper
932900 Typografmedhjælper
932900 Vognsmører
932900 Ætserimedhjælper
932900 Andet manuelt produktionsarbejde
933— Transport- og lagerarbejde
933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
933300 Arbejde med lastning og losning
933300 Flyttemand
933300 Havnearbejder – bulk
933300 Havnearbejder – ekskl. bulk og fisk
933300 Havnearbejder – fisk
933300 Lufthavnsarbejder
933300 Lufthavnsportør
933300 Slusearbejder
933300 Stationsarbejder
933300 Stationsmedhjælper
933300 Tankmedhjælper
933300 Arbejde med lastning og losning
9334– Arbejde med opfyldning af lager og butik
933410 Depotarbejder
933410 Depotmedhjælper
933410 Frysehusarbejder
933410 Kølearbejder
933410 Kølehusarbejder
933410 Lager- og pakhusarbejde
933410 Lager og pakhusarbejder
933410 Lagerarbejder
933410 Lagerbetjent
933410 Lagermedarbejder
933410 Lagermedhjælper
933410 Materielbetjent
933410 Pakhusarbejder
933410 Pakhusbetjent
933410 Trælastarbejder
933410 Lager- og pakhusarbejde
933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
94—- Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941— Køkkenassistent
941— Marketenderimedhjælper
941— Marketenderiassistent
941— Køkkenpige
941— Køkkenmedhjælper
941— Køkkenjomfru
941— Kantinearbejder
941— Køkkenarbejder
941— Køkkenafløser
941— Kantinemedhjælper
941— Kantinedame
941— Kantineassistent
941— Køkkendame
941— Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941100 Pølsemand
941100 Tilberedning af fastfood
941100 Smørrebrødsassistent
941100 Husholdningsassistent
941100 Bistroassistent
941100 Tilberedning af fastfood
9412– Køkkenhjælp mv.
9412– Køkkenhjælp mv.
941210 Serveringsassistent
941210 Cafeteriamedarbejder
941210 Cafeteriaarbejder
941210 Anretningsassistent
941210 Buffetmedhjælper
941210 Buffist
941210 Cafeassistent
941210 Cafemedhjælper
941210 Restaurationsmedhjælper
941210 Restaurationsassistent
941210 Rejepiller
941210 Pantryjomfru
941210 Pantryassistent
941210 Medhjælp i køkken
941210 Kaffejomfru
941210 Kabysmedhjælper
941210 Grillarbejder
941210 Cateringassistent
941210 Cafeteriamedhjælper
941210 Smørrebrødsmedhjælper
941210 Medhjælp i køkken
941220 Afrydning i restaurationer o.l.
941220 Glasvasker
941220 Opvaskeassistent
941220 Afrydning i restaurantioner o.l.
95—- Gadesalg og -service
951— Servicearbejde på gaden
951000 Plakatmontør
951000 Servicearbejde på gaden
951000 Skilteopsætter
951000 Skopudser
951000 Servicearbejde på gaden
952— Gadesalg (undtagen madvarer)
952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
96—- Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
961— Renovationsarbejde
961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
961100 Renholdningsarbejder
961100 Renovationsarbejder
961100 Renovationsassistent
961100 Renovatør
961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
961200 Glassorterer
961200 Arbejde med affaldssortering
961200 Flaskesorterer
961200 Genbrugsarbejder
961200 Arbejde med affaldssortering
961300 Slamsuger
961300 Stadionassistent
961300 Varmemesterassistent
961300 Pedelassistent
961300 Kloakrenser
961300 Viceværtmedhjælper
961300 Gadefejer
961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
961300 Pedelmedhjælper
961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
962— Andet manuelt arbejde
9621– Kurérarbejde og transport af bagage
962110 Biblioteksbud
962110 Bankbud
962110 Bladbud
962110 Bladomdeler
962110 Bud
962110 Bybud
962110 Bydreng
962110 Cykelbud
962110 Distributionsmedarbejder
962110 Distriktsomdeler
962110 Ekspresbud
962110 Elevatorfører
962110 Kontorbud
962110 Kontorpiccolo
962110 Kurer
962110 Kurérarbejde
962110 Piccoline
962110 Piccolo
962110 Postombærer
962110 Avisbud
962110 Reklameuddeler
962110 Kurérarbejde
962120 Transport af bagage
962120 Drager
962120 Portiermedhjælper
962120 Transport af bagage
962200 Forefaldende arbejde
962200 Forefaldende arbejde
962300 Aflæser
962300 Automatpasser
962300 Måleraflæser
962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
962300 Parkometerkontrollør
962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
962400 Arbejde med indsamling af vand og brænde
962400 Arbejde med indsamling af vand og brænde
962900 Billettør
962900 Billettrice
962900 Billetkontrollør
962900 Andet manuelt arbejde
962900 Kirkegårdsassistent
962900 Biografkontrollør
962900 Biografmedhjælper
962900 Eksamensvagt
962900 Garagevagt
962900 Garderobeassistent
962900 Kontrollant
962900 Garderobemedhjælper
962900 Garderobedame
962900 Andet manuelt arbejde
DA Statistik, Vester Voldgade 113, 1790 København V Tlf.: 33 38 92 00 (hverdage fra kl. 8 – 15)