DIAGNOSEKODER

 • Kræftlidelser
 • Psykiske lidelser
 • Centralnervesystemet
 • Øje og øjenomgivelser
 • Øre
 • Kredsløbsorganer
 • Luftveje
 • Fordøjelsesorganerne
 • Hudsygdomme
 • Bevægeapparatet
 • Graviditet
 • Symptomdiagnoser
 • Traumer
 • Forgiftninger

ICD-10 liste. Søg på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Benyttes kun hvis der ikke nedenfor findes en relevant diagnose.

Søg i listen (både tekst og kode (husk mellemrum!)) med brug af [CTRL]+[B] (i Explorer) eller [CTRL]+[F] (i Netscape)

Arbejdsmedicinsk udredning Z 04.8B
Observation pga. mistanke om ikke specificeret sygdom el. tilstand Z 03.9
Multiinfarktdemens F 01.1
Demens uden specifikation F 03.9
Organisk psykosyndrom F 06.9
Posttraumatisk hjernesyndrom (postkommotionelt syndrom) F 07.2
Skadelig brug af alkohol F 10.1
Ikke-organisk psykose uden specifikation F 29.9
Periodisk depression uden specifikation F 33.9
Angsttilstand uden specifikation (neurosis anxiosa) F 41.9
Akut belastningsreaktion (psykisk) F 43.0
Posttraumatisk belastningsreaktion (psykisk) F 43.1
Belastningsreaktion uden specifikation (kronisk belastningsreaktion/kronisk belastningssyndrom) F 43.9
Neurasteni F 48.0
Udbrændthed Z 73.0
Stress i forbindelse med uhensigtsmæssigt arbejde eller arbejdstid Z 56.0
Stress ikke klassificeret andet sted Z 73.3
Stresstilstand, emotionel uden specifikation (følelsesmæssig chocktilstand uden specifikation) R 45.7
Stressende arbejdsforhold Z 56.3
Paralysis agnitans (Parkinson) G 20.9
Alzheimers sygdom med tidlig debut G 30.0
Sclerosis disseminata G 35.9
Epilepsi grand mal anfald uden specifikation og med eller uden absencer G 40.6
Hemicrania uden specifikation G 43.9
Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation (TCI) G 45.9
Karpaltunnelsyndrom G 56.0
Ulnaris neuropati G 56.2
Mononeuropati uden specifikation G 58.9
Polyneuropathia alcoholica G 62.1
Polyneuropati forårsaget af andet toksisk agens G 62.2
Andre specificerede polyneuropatier G 62.8
Encephalopathia toxica G 92.9
Hjernesygdom uden specifikation (anden organisk hjerneskade) G 93.9
Conjunctivitis allergica acuta H 10.1
Conjunctivitis chronica H 10.4
Conjunctivitis uden specifikation H 10.9
Støjbetinget høretab H 83.3
Trauma acustica (støjskade på indre øre) H 83.3A
Aldersbetinget høretab H 91.1
Høretab uden specifikation H 91.9
Tinnitus H 93.1
Pneumoni uden specifikation J 18.9
Rhinitis vasomotorica J 30.0
Rhinitis allergica J 30.4
Rhinitis chronica J 31.0
Nasopharyngitis chronica J 31.1
Pharyngitis chronica J 31.2
Sygdom i øvre luftveje UNS J 39.8
Bronchitis acuta uden specifikation J 20.9
Bronchitis chronica uden specifikation J 42.9
Bronchitis chronica med obstruktiv lungesygdom J 44.9
Emfysem uden specifikation J 43.9
Asthma bronchiale allergicum J 45.0
Asthma bronchiale non allergicum J 45.1
Asthma bronchiale af blandet type J 45.8
Asthma bronchiale uden specifikation J 45.9
Asbestosis samt pneumokoniose af andre mineralfibre J 61.9
Silikose J 62.8
Andre støvlunger J 63.0 – J 64.9
Byssinosis J 66.0
Tærskerlunge J 67.0
Fugleholdelunge J 67.2
Alveolitis allergica forårsaget af andet organisk støv J 67.8
Alveolitis allergica forårsaget af organisk støv uden specifikation J 67.9
Bronchitis e pneumonitide efter inhalation af kemikalier, gas, røg og dampe J 68.0
Andre akutte og subakutte sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe (uspecifik slimhindeirritation) J 68.3
Sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe J 68.9
Pneumonia interstitialis med lungefibrose (fibrosis pulmonum) J 84.1
Pleuraplaques og belægninger efter kendt asbesteksponering J 92.0
Pleuraplaques og belægninger uden kendt asbesteksponering J 92.9
Pleuritis uden specifikation R 09.1
Sarkoidose i lunger D 86.0
Hypertensio arterialis essentialis I 10.9
Angina pectoris uden specifikation I 20.9
Senfølge efter tidligere apoplexia cerebri I 69.4
Arteriosclerosis universalis og arteriosklerose uden specifikation I 70.9
Raynauds syndrom I 73.0
Varices extremitatis inferioris uden eksem eller ulcus I 83.9
Anden form for caries (sukker/melcaries) K 02.8
Erosio dentium (slibeskade) K 03.2
Hernia inguinalis unilateralis eller uden specifikation uden ileus eller gangræn K 40.9
Alkoholisk leversygdom uden specifikation K 70.9
Cirrhosis hepatis uden specifikation K 74.6
Toksisk leversygdom uden specifikation K 71.9
Pancreassygdom uden specifikation K 86.9
Reumatoid artrit M 06.9
Polyartrose UNS M15.9
Primær dobbeltsidig hofteledsartrose M 16.0
Primær enkeltsidig hofteledsartrose M 16.1A
Arthrosis uden specifikation M 19.9
Knæarthrose M 17.0
Arthralgia M 25.5
Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis (Scheuermann) M 42.0
Spondylolisthesis M 43.1
Spondylosis M 47.8
Sygdom i halshvirvelsøjlens bruskskiver uden specifikation M 50.9
Prolapsus disci i.v. cervicalis med radikulopati M 50.1
Anden form for degeneratio disci i.v. cervicalis M 50.3
Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med myelopati M 51.0
Lumbal diskusprolaps I/II med myelopati M51.0A
Torakal diskusprolaps med myelopati M 51.0G
Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med radikulopati M 51.1
Lumbal diskusprolaps UNS med radikulopati M 51.1F
Torakal diskusprolaps med radikulopati M 51.1H
Anden form for degeneratio disci i.v. lumbalis eller thoracalis uden myelopati eller radikulopati M 51.3
Lumbal diskusdegeneration UNS M 51.3A
Torakal diskusdegeneration UNS M 51.3B
Sygdom i bryst- eller lændehvirvelsøjlens bruskskiver uden specif. M 51.9
Cervikobrakialt syndrom (nakke-skuldersmerter) M 53.1
Lumbago med ischias M 54.4
Dolores lumbales M 54.5
Myoses M 62.6
Digitus saltans M 65.3
Synovit og tenosynovit uden specifikation M 65.9
Bursitis praepatellaris M 70.4
Dupuytrens kontraktur M 72.0
Periarthrosis humeroscapularis M 75.0
Rotator cuff syndrom M 75.1
Afklemningssyndrom i skulder M 75.4
Bursitis humeri M 75.5
Skulderlidelse uden specifikation M 75.9
Epicondylitis medialis M 77.0
Epicondylitis lateralis M 77.1
Ekstremitetssmerter M 79.6
Atopisk dermatit uden specifikation L 20.9
Seborroisk dermatit uden specifikation L 21.9
Allergisk kontaktdermatit uden specifikation L 23.9
Toksisk kontaktdermatit uden specifikation L 24.9
Kontaktdermatit uden specifikation og uden specificeret årsag L 25.9
Dermatitis contactus allergica forårsaget af metal L 23.0
Dermatitis contactus allergica forårsaget af kosmetik L 23.2
Dermatitis contactus allergica forårsaget af andre kemikalier L 23.5
Dermatitis contactus toxica forårsaget af opløsningsmidler L 24.2
Dermatitis contactus toxica forårsaget af kosmetik L 24.3
Dermatitis contactus toxica forårsaget af andre kemikalier L 24.5
Dermatitis uden specifikation L 30.9
Psoriasis uden specifikation L 40.9
Urticaria allergica L 50.0
Urticaria efter kulde og varme L 50.2
Nældefeber uden specifikation L 50.9
Acne uden specifikation L 70.9
Abortus habitualis N 96.9
Ydre påvirkning uden specifikation af moder med følger for foster og nyfødt uden specifikation P 04.9
Helbredsundersøgelse, arbejdsmedicinsk ved graviditet Z 100A

For cancerlidelser, hvor diagnosen er stillet på en anden afdeling, benyttes Z04.8B (Arbejdsmedicinsk udredning) som primær diagnose. Kræftlidelsen kodes som en tillægskode til Z04.8B med ICD-10 kode for kræftlidelsen.
Hvis lidelsen er diagnosticeret første gang på AMK, benyttes koden som primær kode og så skal der anmeldeles til Cancerregisret.

Neoplasma malignum laryngis uden specifikation C 32.9
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis uden specifikation C 34.9
Neoplasma malignum cutis uden specifikation C 44.9
Mesothelioma pleurae C 45.0
Neoplasma malignum vesicae urinariae uden specifikation C 67.9
Lymphoma Hodgkin uden specifikation C 81.9
Lymphoma malignum non-Hodgkin uden specifikation C 85.9
Brystkræft UNS C 50.9
Kræft i leveren C 22.9
Hoste R 05.9
Dyspnø R 06.0
Kløe L 29.9
Vertigo uden specifikation R 42.9
Nervøsitet R 45.0
Cephalalgia R 51.9
Smerter UNS R 52.9
Indeklimasyndrom (ukendte og ikke specificerede årsager til sygdom) R 69.9
Traumer S-diagnoser
Medikamentelle forgiftninger T 36-T 50
Skadelige virkninger af ikke medicinske substanser T 51-T 65
Forgiftning med organiske opløsningsmidler uden specifikation T 52.9
Blyforgiftning T 56.0
Forgiftning med metal uden specifikation T 56.9
Kulilteforgiftning T 58.9
Forgiftning med organofosfater eller carbamater T 60.0
Pesticidforgiftning uden specifikation T 60.9
TVD (vibrationsskade) T 75.4
Oedema angioneuroticum T 78.3

Opdateret 15. juni 2018 Mette Laustsen/Birgitte Harman/Ole Carstensen