DIAGNOSEKODER

  • I SKS browseren  findes samtlige ICD-10 diagnoser brugt i Danmark (kan benyttes hvis der ikke findes en relevant diagnose nedenfor).
Arbejdsmedicinsk udredning (husk tillægsdiagnosekoder på symptom organsystemniveau) Z04.8B
Observation pga. mistanke om ikke specificeret sygdom el. tilstand Z03.9
Demens uden specifikation F03.9
Organisk psykosyndrom F06.9
Posttraumatisk hjernesyndrom (postkommotionelt syndrom) F07.2
Depressiv enkeltepisode UNS F32.9
Periodisk depression uden specifikation F33.9
Angsttilstand uden specifikation (neurosis anxiosa) F41.9
Akut belastningsreaktion (psykisk) F43.0
Posttraumatisk belastningsreaktion (psykisk) F43.1
Tilpasningsreaktion F43.2
Belastningsreaktion uden specifikation (kronisk belastningsreaktion/kronisk belastningssyndrom) F43.9
Neurasteni F48.0
Udbrændthed Z73.0
Stress i forbindelse med uhensigtsmæssigt arbejde eller arbejdstid Z56.0
Jobskift Z56.1
Trussel om tab af job Z56.2
Stressende arbejdsforhold Z56.3
Disharmoni med chef eller kolleger Z56.4
ubehageligt arbejde Z56.5
Anden fysisk eller mental belastning i forbindelse med arbejde Z56.6
Observation på grund af mistanke om mentale eller adfærdsmæssige forstyrrelser Stressende arbejdsforhold Z03.2
Paralysis agnitans (Parkinson) G 20.9
Alzheimers sygdom med tidlig debut G 30.0
Sclerosis disseminata G 35.9
Generaliseret tonisk-klonisk anfald UNS G 40.6
Migræne UNS G 43.9
Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation (TCI) G 45.9
Karpaltunnelsyndrom G 56.0
Ulnaris neuropati G 56.2
Mononeuropati uden specifikation G 58.9
Polyneuropathia alcoholica G 62.1
Polyneuropati forårsaget af andet toksisk agens G 62.2
Andre specificerede polyneuropatier G 62.8
Encephalopathia toxica G 92.9
Hjernesygdom UNS G 93.9
Akut allergisk konjunktivitis H 10.1
Kronisk konjunktivitis H 10.4
Konjunktivitis UNS H 10.9
Støjskade på indre øre H 83.3
Høretab H 91.9
Tinnitus H 93.1
Pneumoni uden specifikation J 18.9
Rhinitis vasomotorica J 30.0
Rhinitis allergica J 30.4
Rhinitis chronica J 31.0
Nasopharyngitis chronica J 31.1
Pharyngitis chronica J 31.2
Sygdom i øvre luftveje UNS J 39.8
Bronchitis acuta uden specifikation J 20.9
Bronchitis chronica uden specifikation J 42.9
Bronchitis chronica med obstruktiv lungesygdom J 44.9
Emfysem uden specifikation J 43.9
Asthma bronchiale allergicum J 45.0
Asthma bronchiale non allergicum J 45.1
Asthma bronchiale af blandet type J 45.8
Asthma bronchiale uden specifikation J 45.9
Asbestosis samt pneumokoniose af andre mineralfibre J 61.9
Silikose J 62.8
Andre støvlunger J 63.0 – J 64.9
Byssinosis J 66.0
Tærskerlunge J 67.0
Fugleholdelunge J 67.2
Alveolitis allergica forårsaget af andet organisk støv J 67.8
Alveolitis allergica forårsaget af organisk støv uden specifikation J 67.9
Bronchitis e pneumonitide efter inhalation af kemikalier, gas, røg og dampe J 68.0
Andre akutte og subakutte sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe (uspecifik slimhindeirritation) J 68.3
Sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe J 68.9
Pneumonia interstitialis med lungefibrose (fibrosis pulmonum) J 84.1
Pleuraplaques og belægninger efter kendt asbesteksponering J 92.0
Pleuraplaques og belægninger uden kendt asbesteksponering J 92.9
Pleuritis uden specifikation R 09.1
Sarkoidose i lunger D 86.0
Hypertensio arterialis essentialis I 10.9
Angina pectoris uden specifikation I 20.9
Senfølge efter tidligere apoplexia cerebri I 69.4
Arteriosclerosis universalis og arteriosklerose uden specifikation I 70.9
Raynauds syndrom I 73.0
Varices extremitatis inferioris uden eksem eller ulcus I 83.9
Anden form for caries (sukker/melcaries) K 02.8
Erosio dentium (slibeskade) K 03.2
Hernia inguinalis unilateralis eller uden specifikation uden ileus eller gangræn K 40.9
Alkoholisk leversygdom uden specifikation K 70.9
Cirrhosis hepatis uden specifikation K 74.6
Toksisk leversygdom uden specifikation K 71.9
Pancreassygdom uden specifikation K 86.9
Reumatoid artrit M 06.9
Polyartrose UNS M15.9
Primær dobbeltsidig hofteledsartrose M 16.0
Primær enkeltsidig hofteledsartrose M 16.1A
Arthrosis uden specifikation M 19.9
Knæarthrose M 17.0
Arthralgia M 25.5
Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis (Scheuermann) M 42.0
Spondylolisthesis M 43.1
Spondylosis M 47.8
Sygdom i halshvirvelsøjlens bruskskiver uden specifikation M 50.9
Prolapsus disci i.v. cervicalis med radikulopati M 50.1
Anden form for degeneratio disci i.v. cervicalis M 50.3
Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med myelopati M 51.0
Lumbal diskusprolaps I/II med myelopati M51.0A
Torakal diskusprolaps med myelopati M 51.0G
Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med radikulopati M 51.1
Lumbal diskusprolaps UNS med radikulopati M 51.1F
Torakal diskusprolaps med radikulopati M 51.1H
Anden form for degeneratio disci i.v. lumbalis eller thoracalis uden myelopati eller radikulopati M 51.3
Lumbal diskusdegeneration UNS M 51.3A
Torakal diskusdegeneration UNS M 51.3B
Sygdom i bryst- eller lændehvirvelsøjlens bruskskiver uden specif. M 51.9
Cervikobrakialt syndrom (nakke-skuldersmerter) M 53.1
Lændesmerter med ischias (lumbago med ischias) M 54.4
Lændesmerter UNS (dolores lumbales) M 54.5
Muskelspændinger (myoses) M 62.6
Springfinger (digitus saltans) M 65.3
Tenovaginitis styloideae radii (de Quervain) M 65.4
Synovit og tenosynovit uden specifikation M 65.9
Bursitis praepatellaris M 70.4
Dupuytrens kontraktur M 72.0
Periarthrosis humeroscapularis (frossen skulder) M 75.0
Rotator cuff syndrom M 75.1
Afklemningssyndrom i skulder M 75.4
Bursitis i skulder (bursitis humeri) M 75.5
Skulderlidelse uden specifikation M 75.9
Epicondylitis medialis M 77.0
Epicondylitis lateralis M 77.1
Ekstremitetssmerter M 79.6

Hvis man vurderer at det allergiske eller toksiske eksem er erhvervsbetinget, så skal diagnosen tilføjes et dl xx.xA

Atopisk dermatit uden specifikation L 20.9
Seborroisk dermatit uden specifikation L 21.9
Allergisk kontaktdermatit uden specifikation L 23.9
Toksisk kontaktdermatit uden specifikation L 24.9
Kontaktdermatit uden specifikation og uden specificeret årsag L 25.9
Allergisk kontaktdermatit forårsaget af metal L 23.0
Allergisk kontaktdermatit forårsaget af kosmetik L 23.2
Allergisk kontaktdermatit forårsaget af andre kemikalier L 23.5
Toksisk kontaktdermatit forårsaget af opløsningsmidler L 24.2
Toksisk kontaktdermatit forårsaget af kosmetik L 24.3
Toksisk kontaktdermatit forårsaget af andre kemikalier L 24.5
Dermatitis uden specifikation L 30.9
Psoriasis uden specifikation L 40.9
Allergisk urticaria L 50.0
Urticaria forårsagt af kulde og varme L 50.2
Nældefeber uden specifikation L 50.9
Akne uden specifikation L 70.9

 

Abortus habitualis N 96.9
Ydre påvirkning uden specifikation af moder med følger for foster og nyfødt uden specifikation P 04.9
Kontakt som led i arbejdsmedicinsk helbredsundersøgelse af gravid Z 100A
Kontakt mhp. arbejdsmedicinsk undersøgelse ved graviditet Z 028B

For cancerlidelser, hvor diagnosen er stillet på en anden afdeling, benyttes Z04.8B (Arbejdsmedicinsk udredning) som primær diagnose. Kræftlidelsen kodes som en tillægskode til Z04.8B med ICD-10 kode for kræftlidelsen.
Hvis lidelsen er diagnosticeret første gang på AMK, benyttes koden som primær kode og så skal der anmeldeles til Cancerregisret.

Kræft i strubehovedet UNS C 32.9
Kræft i lunge UNS C 34.9
Anden hudkræft UNS C 44.9
Malignt mesoteliom i lungehinde C 45.0
Kræft i urinblæren UNS C 67.9
Hodgkin lymfom UNS C 81.9
Lymfom (neoplasi) UNS C 85.9
Brystkræft UNS C 50.9
Kræft i leveren C 22.9
Hoste R 05.9
Dyspnø R 06.0
Kløe L 29.9
Vertigo uden specifikation R 42.9
Nervøsitet R 45.0
Cephalalgia R 51.9
Smerter UNS R 52.9
Indeklimasyndrom (ukendte og ikke specificerede årsager til sygdom) R 69.9
Traumer S-diagnoser
Medikamentelle forgiftninger T 36-T 50
Skadelige virkninger af ikke medicinske substanser T 51-T 65
Forgiftning med organiske opløsningsmidler uden specifikation T 52.9
Blyforgiftning T 56.0
Forgiftning med metal uden specifikation T 56.9
Kulilteforgiftning T 58.9
Forgiftning med organofosfater eller carbamater T 60.0
Pesticidforgiftning uden specifikation T 60.9
Vibrationsskade T 75.2
Quinkes ødem (oedema angioneuroticum) T 78.3

Opdateret 7. maj 2024 af Sorosh Taba

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM